Ovaj zadatak završio je deminerski tim FUCZ “Tuzla B”, dok je tim “Tuzla A” bio angažovan dva dana na uzorkovanju. Nakon ove nove protuminske akcije stvorena je dodatna sigurnost i za učesnike tradicionalnog Marša mira “Nezuk-Potočari” koji se svake godine (od 8. do 10. jula) održava u okviru obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Ujedno je obezbijeđeno sigurno okruženje za poljoprivrednike i stočare koji posjeduju parcele ili čuvaju stoku u neposrednoj blizini ove lokacije. Ove aktivnosti će omogućiti obnovu i rekonstrukcije objekata infrastrukture kao što su trasa puteva, elektromreža, vodovod i telefonske instalacije sa pratećim sadržajem i propisanim zaštitnim pojasnom.

Na lokaciji “Trasa Marš mira Nezuk”, 4 km južno od općine Sapna, deminirano je, odnosno očišćeno, još 26.506 kvadratnih metara sumnjive površine. Na dosta nepristupačnom terenu zadatak je obavio deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) – “Tuzla B”, dok je tim “Tuzla A” bio angažovan dva dana na uzorkovanju.

Očišćeno je 26.506 kvadratnih metara sumnjive površine od toga manuelno (TI) tehnički je izviđeno 25.606 m2 a na mjestu pronalaska mina očišćeno je 900 m2.

Na ovom zadatku je pronađeno 6 komada mina PMR-2A i tri komada NUS-a.

Nakon ove protuminske akcije stvorena je dodatna sigurnost za nekoliko hiljada učesnika tradicionalnog Marša mira “Nezuk-Potočari” koji se svake godine (od 8. do 10. jula) održava u okviru obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Ujedno je obezbijeđeno sigurno okruženje za poljoprivrednike i stočare koji posjeduju parcele ili čuvaju stoku u neposrednoj blizini ove lokacije. Ove aktivnosti će omogućiti obnovu i rekonstrukcije objekata infrastrukture kao što su trasa puteva, elektromreža, vodovod i telefonske instalacije sa pratećim sadržajem i propisanim zaštitnim pojasnom.

Ovo područje je bilo između linija konfrontracije, zemljište se nije koristilo, a za razliku od toga što su postojali određeni tragovi i informacije koje su upućivale na moguću minsku opasnost, nije bilo zapisa o postojanju minskih polja.

Na području Općine Sapna, posebno u zoni tzv. entitetske granice, postoji još dosta miniranih površina i deminerskih projekata koji se planiraju realizirati u narednom periodu, posebno oni koji se tiču deminiranja trase “Marša mira”.

Ovaj deminerski zadatak nastavak je prethodnog koji su obavili deminerski timovi FUCZ “Goražde B” i “Tuzla B”, dvije PREGE (vodiči sa psima) i POEK tim (psi za otkrivanje eksploziva) kada je deminirano 18.327 kvadratnih metara sumnjive površine.

Federalna uprava civilne zaštite