“Mreža volontera FUCZ” jedan je od važnijih projekata koji je FUCZ pokrenula 2016. godine. Potreba za jedinstvenim registrom volontera proizašla je iz iskustva stečenog u poplavama 2014. godine i to u vidu jedinstvene baze podataka svih onih koji žele pomoći i koja bi bila dostupna svim strukturama zaštite i spašavanja na području Federacije BiH. U […]

Opširnije

U sklopu aktivnosti na smanjenju rizika od katastrofa Vlada Švicarske je, putem svoje ambasade u Bosni i Hercegovini, podržala aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) na uspostavljanju mreže volontera u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Fahrudin Solak, direktor FUCZ, Veseljko Elez, direktor Republičke uprave civilne zaštite RS (RUCZ RS) i Joseph Guntern, direktor za saradnju […]

Opširnije

U prostorijama Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu (FASTO), 09.03.2016. godine, potpisan je sporazum o poslovnoj, obrazovnoj, stručnoj i naučnoj saradnji između ove visokoškolske ustanove i Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ). Potpisnici sporazuma su prof.dr. Nusret Smajlović, dekan FASTO-a i Fahrudin Solak, direktor FUCZ. Prof. dr. Nusret Smajlović se zahvalio direktoru Fahrudinu Solaku […]

Opširnije

Cilj ove posjete, koja je upriličena u utorak, 02.02.2016. godine, bio je upoznavanje Tima za civilno-vojnu podršku (CMSE) sa organizacionom strukturom FUCZ, dosadašnjim aktivnostima i planovima za naredni period. Razgovaralo se i o ulozi i važnosti FUCZ u sistemu zaštite i spašavanja, s naglaskom na 2014. godinu, za vrijeme prirodnih nesreća (poplava i klizišta) i […]

Opširnije
Federalna uprava civilne zaštite