Tokom vježbe provjerena je postojeća komunikacija između nacionalnih operativnih/kriznih centara (testiranje brzine i efikasne komunikacije, kao i razmjene informacija) te provođenje standardnih operativnih procedura u operativnim/kriznim centrima za operativno djelovanje na dojavu o velikoj eksploziji u hemijskoj industriji. U prostorijama Operativno-komunikacijskog centra BiH 112 Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine 8. decembra je održana regionalna komandno-štabna […]

Read More

Učesnici treninga usvojili su preporuke instruktora iz Slovenije utemeljene na dugom iskustvu u bavljenju ovom vrstom spašavanja čime je potpuno ispunjen cilj ovog treninga. Spasioci FUCZ bili su visoko motivirani te su već stečena znanja unaprijedili kako bi što efikasnije i sigurnije odgovorili na aventualnu situaciju u kojoj bi bilo neophodno provoditi spašavanje ove vrste. […]

Read More

Vježba će imati za scenarij poplave, zemljotres, radiološko-hemijsko-biološke opasnosti i druge vrste incidenata koji prate poplave, klizišta, zemljotrese i druge nesreće. Scenarij koji je postavljen za vježbu biće izveden na sedam lokacija na području grada Tuzle, općina Lukavac i Živinice, dok će baza operacije biti kampus Univerziteta u Tuzli gdje će biti smješteni svi međunarodni […]

Read More

Vježba se odvijala po scenariju u kojem su “pobunjenici” izveli napad na Oružane snage BiH na lokalitetu turističkog kompleksa “Adaˮ. U pomoć su im pristigle jedinice za brzu reakciju i vojnici sa minobacačima i mitraljezima. S druge strane pomoć ranjenim civilima pružili su uposlenici Doma zdravlja Foča (u FBiH), pripadnici Gorske službe spašavanja, MUP-a Bosansko-podrinjskog […]

Read More

Organizatori ove vježbe bili su Ministarstvo sigurnosti BiH i Ministarstvo odbrane Slovenije, a glavni nosioci bili su Federalna uprava civilne zaštite i Gorska služba spašavanja u BiH, potpomognuti Upravom Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje, Kantonalnom upravom civilne zaštite HNK, Odjelom za civilnu zaštitu i vatrogastvo Mostar. Glavna vježba spašavanja iza sifona, odnosno iz potopljenih […]

Read More

Prema scenariju nekontrolisane eksplozije neeksplodiranog ubojnog sredstva, koja je izazvala požar i uzrokovala povrede, sudionici vježbe u krugu novosarajevske  Osnovne škole “Pofalići”, izveli su evakuaciju i zbrinjavanje učenika i školskog osoblja uključujući i primjenu tehnika spašavanja sa visine, neutralizaciju i uklanjanje eksplozivnog sredstva te gašenje požara. Tim za uništavanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite […]

Read More

Cilj ovakvih vježbi je stručno osposobljavanje pripadnika Federalne uprave civilne zaštite, sticanje praktičnih znanja i vještina, rukovanje opremom koja se koristi u ovakvim situacijama, prije svega, jačanje spremnosti pripadnika Civilne zaštite u brzom odgovoru te koordinacija svih učesnika. Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), sa partnerskim organizacijama, izveli su vježbu spašavanja na lokaciji Stinji do […]

Read More

Vježbom “Odgovor 2015” izvršena je praktična provjera spremnosti djelovanja službi zaštite i spašavanja u kriznim situacijama, poput rada štaba i njihovih operativnih centara, međusobna koordinacija i komunikacija u toku spašavanja i evakuacije ugroženog stanovništva i materijalnih dobara, evakuacija stanovništva sa područja ugroženih klizištima i poplavama. U kasarni Oružanih snaga BiH u Zenici, 19.11.2015. godine, uspješno […]

Read More

Na ovoj obuci i vježbi učestvovalo je 67 vatrogasaca iz 10 općina Bosne i Hercegovine i iz pet općina Crne Gore. Pokazana je spremnost i sadejstvo vatrogasaca i spasilačkih službi ovih država u gašenju požara većih razmjera i spašavanju povrijeđenih lica tokom akcije gašenja požara na otvorenom prostoru. Nakon četverodnevne obuke i vježbe, u Trebinju […]

Read More

Na ovoj petodnevnoj obuci i vježbi učestvuju vatrogasci 10 općina iz Bosne i Hercegovine i pet općina iz Crne Gore, a realizira se u sklopu Projekta prekogranične suradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore u oblasti zaštite od požara i vatrogastva, koji se finansira iz IPA fonda Evropske komisije. Ova međudržavna obuka vatrogasaca otpočela […]

Read More