Oko 2.000 učesnika iz 38 država sa ukupno 24 tima uvježbavali su širok spektar operacija uklanjanja posljedica vanrednih situacija. Značaj učešća pripadnika FUCZ u ovakvim vježbama nastavak je kontinuiteta u osposobljavanju i usavršavanju na odgovor na moguće situacije – bilo požara, zemljotresa, spašavanja na vodi, pod vodom i svega onoga što pripadnici FUCZ već rade. […]

Opširnije

Obuka se sastojala od teoretskog dijela  (u trajanju od tri radna dana), te praktičnog dijela rada na terenu (u trajanju od sedam radnih dana). Temema na terenu bio je obuhvaćen rad sa alatima za rezanje i probijanje betona, alati za rezanje čelika, potražne radnje u ruševinama, signalizacija pri radu u ruševinama, medicinsko zbrinjavanje i evakuacija […]

Opširnije

Na zahtjev Općine Konjic, USAR tim FUCZ sa zračnim kompresorom i specijalnim pneumatskim alatom, dva dana je intenzivno radio na razbijanju stijene i uklanjanju kamena i zemlje. Osim USAR tima FUCZ bili su angažovani i pripadnici CZ Općine Konjic i uposlenici JKP “Standard” d.o.o. Konjic, koji će očistiti preostali obrušeni sitni materijal. Nakon dvodnevnog rada […]

Opširnije
Federalna uprava civilne zaštite