U okviru seminara predavači su učesnicima govorili o organizaciji civilne zaštite u FBiH, ulozi FŠCZ, izradi, donošenju i ažuriranju planskih dokumenata u sladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju, ulozi i zadacima Operativnog centra civilne zaštite, o međunarodnoj saradnji, mehanizmima civilne zaštite, direktivama EU, koordinaciji prelaska državne granice prilikom primanja i/li upućivanja međunarodne pomoći u […]

Read More

Navedeni metal detektori su nedavna donacija općina Ilidža i Centar Sarajevo Federalnoj upravi civilne zaštite. Ova obuka i novi metal detektori svakako će doprinijeti tome da se što prije očisti zemljište koje je zagađeno minama ali i uklone i unište eksplozivna sredstva koja predstavljaju opasnost u bh. rijekama i ostalim vodenim površinama. Od 17. do […]

Read More

POŽARI Zeničko-dobojski kanton Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, zbog jake kiše koja je padala tokom noći, izvlačila je vozilo ispod podvožnaka u naselju Radakovo, u ulici Štrosmajerova uklanjali su stablo sa ceste, te na području Vjeternica, ugasili su požar bala sijena. Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići, intervenisala je  u krugu firme „Krivaja-Metali“ d.o.o. […]

Read More

POŽARI Zeničko-dobojski kanton Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju zapaljenih guma u vulkanizerskoj radnji „Perčo“ u ulici I Zeničke brigade. Požar je ugašen. Povrijeđnih nije bilo. Općina Žepče. Vatrogasna jedinica Žepče imala je dvije intervencije na gašenju požara: -Jučer u 16,20 sati, na lokalitetu Boljak, prema brdu Krmak, iznad Brezovog […]

Read More

POŽARI Hercegovačko-neretvanski kanto Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je dvije intervenciju na gašenju požara od 12:10 do 12:40 sati, na Domanovićima, gdje je gorjela šuma i trava. Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervenciju na gašenju požara suhe trave u mjestu Glavičine Tuzlanski kanto Grad Tuzla. Profesionalna vatrogasna brigada Tuzla imala […]

Read More

POŽARI Hercegovačko-neretvanski kanton Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 13:25 do 14:55 sati, u Čmarevcu,  gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Srednjobosanski kanton Općina Bugojno. Vatrogasna jedinica općine Bugojno, imala je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Gorica, gdje je gorjela borova šuma. Požar je […]

Read More

U praktičnom dijelu, pored kontrole  i podešavanja opreme, obavljani su svakodnevni zaroni na olupinu broda, odvojeni zaroni, zaroni oko otočića na stijenama, na manjoj dubini, uz stijenu, na olupinu aviona, na olupinu ribarskog broda (maksimalna dubina 40 m), samostalni zaroni na olupinu broda sa planiranjem zarona i dekompresionih pauza (maksimalna dubina 35 m), samostalni zaroni […]

Read More

POŽARI Tuzlanski kanton Općina Srebrenik. Vatrogasna jedinica općine Srebrenik, ugasila je požar na stambenom objektu, u mjestu Tinja. U požaru je izgorio krov kuće i pomoćni objekat. Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla, imala je intervencije na gašenju požara na dva stambena objekta, u naselju Kiseljak, te u ulici Jalska. Zeničko-dobojski kanton Općina Zavidovići. Vatrogasna […]

Read More

Ova vježba predstavlja završetak drugog dijela IPA FLOODS projekta kojem je cilj povećati sposobnost država korisnica u razvoju uspješnih nacionalnih sistema civilne zaštite te saradnja na području borbe protiv poplava na regionalnom i evropskom nivou (prevencija, pripravnost i odgovor). Jedan od ciljeva ovog projekta je i pružanje podrške državama korisnicama u izgradnji kapaciteta odgovora na […]

Read More

POŽARI Srednjobosanski kanton Općina Jajce. Vatrogasna jedinica općine Jajce imala je intervenciju na gašenju dimnjaka na stambenoj zgradi na lokalitetu Pijavice. Požar je ugašen. Hercegovačko-neretvanski kanton Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to: – od 10:30 do 11:10 sati, uz magistralni put M-17 u Bijelom Polju gorio […]

Read More