Od 25. do 29. septembra 2017 na brojnim lokacijama u Tuzlanskom kantonu izvedene su vježbe odgovora u kriznim situacijama koje su prouzrokovane poplavama, zemljotresima, saobraćajnim nesrećama, minskim i hemijskim incidentima… Uspjehu ove vježbe, koja je ocijenjena kao vježba od posebnog značaja za BiH, u velikoj mjeri je doprinijelo i sedam timova FUCZ koji su činili […]

Opširnije

Rasprava na okruglom stolu potvrdila je spremnost svih učesnika da aktivno doprinose umanjenju i uklanjanju opasnosti od mina i NUS-a u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti, kao i potrebu aktivnijeg učešća zakonodavne i izvršne vlasti, ali i građana. Okruglim stolom na temu “Mine, minska sredstva i NUS – juče, danas, sutraˮ, koji je održan u […]

Opširnije
Federalna uprava civilne zaštite