Direktor Solak predstavio je aktivnosti i projekte FUCZ, istakao značaj uspostave ove saradnje, a razmatrane su mogućnosti i pravci budućeg zajedničkog djelovanja. Gost iz Makedonije obišao je Federalni operativni centar i upoznao se sa opremom koju koristi ovaj centar. Zajednička poruka i sa ovog posljednjeg sastanka u Sarajevu je prijateljska i ohrabrujuća kad je u […]

Opširnije

Cilj ove posjete bio je razgovor o ključnim elementima Sfera projekta, Humanitarnoj povelji i minimalnim standardima pri odgovoru na katastrofu te međunarodnoj praksi u primjeni ovih univerzalnih minimalnih standarda u najvažnijim područjima humanitarne pomoći i prilikom odgovora na katastrofe. Grupa nevladinih organizacija i pokret Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca su 1997. godine pokrenuli Sfera projekt […]

Opširnije

U cilju promoviranja dobrih međunarodnih praksi vezanih za mjere spremnosti i odgovora na vanredne situacije, u Sarajevu je, 31. marta 2016. godine, održana konferencija iz oblasti upravljanja rizicima od katastrofa čiji su specifični ciljevi bili razgovori vezani za humanitarne principe, Humanitarnu povelju, Sphere minimalne standarde pri odgovoru na katastrofu i predstojeći Svjetski humanitarni samit u […]

Opširnije

U sklopu aktivnosti na smanjenju rizika od katastrofa Vlada Švicarske je, putem svoje ambasade u Bosni i Hercegovini, podržala aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) na uspostavljanju mreže volontera u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Fahrudin Solak, direktor FUCZ, Veseljko Elez, direktor Republičke uprave civilne zaštite RS (RUCZ RS) i Joseph Guntern, direktor za saradnju […]

Opširnije

Na inicijativu Udruženja društava za osiguranje u FBiH, u prostorijama FUCZ, 16.03.2016. godine, održan je radni sastanak predstavnika ovog Udruženja i predstavnika FUCZ. Na sastanka su razmijenjena mišljenja i iskustva i usaglašeni zaključci u cilju realizacije postignutih dogovora koji se tiču obostrane razmjene materijala za nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od […]

Opširnije

U prostorijama Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu (FASTO), 09.03.2016. godine, potpisan je sporazum o poslovnoj, obrazovnoj, stručnoj i naučnoj saradnji između ove visokoškolske ustanove i Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ). Potpisnici sporazuma su prof.dr. Nusret Smajlović, dekan FASTO-a i Fahrudin Solak, direktor FUCZ. Prof. dr. Nusret Smajlović se zahvalio direktoru Fahrudinu Solaku […]

Opširnije

Sjednicom je predsjedavala Aida Obuća, komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite i predsjedavajuća skupštine BPK-a Goražde. Pored komandanta i članova KŠCZ, sjednici je prisustvovao direktor Federalne uprave civilne zaštite, Fahrudin Solak, premijer BPK-a Goražde, te načelnik Općine Pale-Prača, Asim Zec sa saradnicima. Na ovoj sjednici, sa samo jednom tačkom dnevnog reda, razmatrana je aktuelna situacija i […]

Opširnije

Povodom pogibije planinara na Bjelašnici, nedavno je u prostorijama Planinarskog saveza FBiH/BiH održan sastanak na temu “Sigurnost u planinama“. Ovom sastanku su prisustvovali predstavnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ): Fahrudin Solak, direktor, Dalila Efendić, pomoćnik direktora, Ramo Dautbašić, šef Odsjeka za zaštitu od požara i vatrogastvo i Majda Kovač, viši stručni saradnik za odnose s […]

Opširnije

Strane u Sporazumu, u skladu sa svojim nadležnostima, između ostalog, ostvarivat će saradnju u pružanju operativne tehničke pomoći u izboru i realizaciji deminerskih zadataka, uklanjanju i uništavanju mina, ustupanju poligona (otvorenih i zatvorenih) i terena za obuku, obuci i testiranju POEK timova, zajedničkom sudjelovanju u operacijama „Brzi odgovor“, ustupanju kapaciteta za skladištenje eksplozivnih materija, obuci […]

Opširnije

Trideset prvog januara ove godine, u 19 sati, nakon službene dojave, Federalna uprava civilne zaštite stupila je u kontakt sa općinskom službom CZ Olovo, izvršila analizu potrebne pomoći i odmah mobilizirala sredstva i ljudstvo. Na područje općine Olovo upućeno je 25 pripadnika deminerskih timova Tuzla A i B i Sarajevo A i B, ronioci, dva […]

Opširnije
Federalna uprava civilne zaštite