Ova posjeta je realizirana u okviru Programa civilno-vojne spremnosti za vanredne situacije (CMEP), a gostima iz SAD-a prezentovana je organizacija i aktivnosti civilne zaštite u FBiH ali i softverski program NICS (Next generation incident command system/Komandni sistem za incidente sljedeće generacije) koji omogućava efikasniju i ekspeditivniju razmjenu podataka i informacija između različitih učesnika u sistemu […]

Opširnije

Federalnu upravu civilne zaštite (FUCZ), 30.5.2016. godine, posjetili su predstavnici Ureda za saradnju u oblasti odbrane (ODC) Američke ambasade u BiH i tim evropske komande snaga SAD-a za procjenu projekata (457TH CIVIL AFFAIRS BATTALION). U sklopu ove posjete održan je sastanak na kome su predstavnici FUCZ, koji su učestvovali u provođenju projekta donacije opreme od […]

Opširnije

Cilj ove posjete, koja je upriličena u utorak, 02.02.2016. godine, bio je upoznavanje Tima za civilno-vojnu podršku (CMSE) sa organizacionom strukturom FUCZ, dosadašnjim aktivnostima i planovima za naredni period. Razgovaralo se i o ulozi i važnosti FUCZ u sistemu zaštite i spašavanja, s naglaskom na 2014. godinu, za vrijeme prirodnih nesreća (poplava i klizišta) i […]

Opširnije
Federalna uprava civilne zaštite