Ovo je prva od ukupno pet grupa u koje je svrstano oko 200 pripadnika FUCZ, što će u mnogome doprinijeti angažmanu većeg broja obučenih i osposobljenih ljudi za potrage. U organizaciji Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) i Gorske službe spašavanja u Bosni i Hercegovini (GSSuBiH) 3. i 4. augusta održana je prva faza obuke za […]

Read More

U okviru projekta “Prekogranična saradnja u zaštiti od požara i vatrogastvu”, u Podgorici je, od 14. do 17. decembra 2015. godine, održana obuka državnih službenika zaposlenih u sistemu zaštite i spašavanja iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore na temu “Smanjenje rizika od katastrofa” (DRR – Disaster Risk Reduction). Obuku su prošla 23 službenika, i […]

Read More