Na ovoj obuci obrađene su teme koje se tiču topografije, digitalne kartografije, upotrebe GPS uređaja, osnova potrage i organizacije potražnih akcija, a uvježbavan je i praktični dio korištenja GPS uređaja za traženje nestalih osoba. Kao i u prvoj fazi obuke, koja je održana 3. i 4. avgusta, i u ovoj drugoj teoretski dio realiziran je […]

Read More

Glavni ciljevi obuke bili su razmjena iskustava u oblasti upravljanja rizicima, razumijevanje principa smanjenja rizika od katastorfa i odgovor na katastrofe, podsticanje koordiniranog pristupa reagovanja na katastrofu, povećanje kapaciteta i efikasnosti svih koji učestvuju u odgovoru na katastrofe, razvijanje holističkog koncepta upravljanja katastrofom, promovisanje zajedničkog pristupa i povezanosti sa lokalnim nivoom u upravljanju katastrofama i […]

Read More

Ovo je prva od ukupno pet grupa u koje je svrstano oko 200 pripadnika FUCZ, što će u mnogome doprinijeti angažmanu većeg broja obučenih i osposobljenih ljudi za potrage. U organizaciji Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) i Gorske službe spašavanja u Bosni i Hercegovini (GSSuBiH) 3. i 4. augusta održana je prva faza obuke za […]

Read More

Obuka se sastojala od teoretskog i praktičnog dijela  sa naglaskom na osnovno održavanje života (kardiopulmonalna reanimacija tj. masaža srca i umjetno disanje na lutkama), te pristup i nošenje povrijeđenih. Pet doktora na ovoj obuci učesnike je podučavalo o temama kao što su osnovne napomene kod upravljanja medicinskom pomoći u vanrednim situacijama i katastrofama, principi prilaska […]

Read More

Obuku su vodili instruktori iz Velike Britanije i ona je rezultat dugogodišnje saradnje Britanske spasilačke službe i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa. U dijelu obuke spašavanja sa visina učestvovala su dva pripadnika Federalne uprave civilne zaštite, a za vrijeme održavanja kampa medicinska podrška je pružana vozilom FUCZ. Dogovoreno je održavanje istog ovakvog kampa i iduće […]

Read More

Polaznici obuke imali su priliku upoznati se na novim interventnim tehnikama u slučajevima saobraćajnih nesreća a poseban akcenat je stavljen na pomoć putnicima u motornim vozilima sa pogonom na plin (LPG) koji zahtijevaju poseban oprez. Iz Bosne i Hercegovine na obuci su bila dva predstavnika Federalne uprave civilne zaštite i jedan predstavnik Brčko Distrikta BiH […]

Read More

Ova obuka, koja je održana u okviru ekspertnih misija razvojne bezbjednosne saradnje sa zemljama zapadnog Balkana za 2017. godinu, obuhvatala je teoretski dio u oblasti ronilačke tehnike i dekompresne problematike te praktične vježbe ronilačkih vještina usmjerene na spašavanje iz vode i savladavanje kriznih situacija u vodenoj sredini, spuštanja iz helihoptera na tačno određeno mjesto u […]

Read More

Cilj projekta je educirati što više osoba za preventivno djelovanje kako bi se eventualne štete uzrokovane prirodnim nepogodonama, poput potresa, poplava, suša, jakih kiša i snijega svele na minimum. Ozbiljnost situacije zavisi o opasnostima koje prijete ljudima i okolini, a koje se ipak mogu bar jednim dijelom predvidjeti. Upravo je zato ovim projektom predviđeno na […]

Read More