Radionica je bila koncipirana kroz teoretsku obuku za spasioce i osoblje operativnih centara civilnih zaštita te kroz praktičnu terensku vježbu, a prezentovana su i dosadašnja iskustva u radu sa informacionim sistemom NICS. U cilju testiranja mogućnosti upotrebe softvera u operacijama odgovora na prirodnu ili drugu nesreću pripremljen je i odgovarajući scenario koji je simulirao potragu […]

Opširnije

Tokom trajanja radionice obrađene su teme koje se odnose na korištenje NICS sistema u situacijama prirodnih i drugih nesreća, akcijama traganja i spašavanja te načinu integracije sistema za postojećim geoprostornim podacima. Obrađene su i teme koje se odnose na simbole koji će se koristit na NICS sistemu. Na molbu organizatora predstavnici Bosne i Hercegovine su […]

Opširnije

Ova posjeta je realizirana u okviru Programa civilno-vojne spremnosti za vanredne situacije (CMEP), a gostima iz SAD-a prezentovana je organizacija i aktivnosti civilne zaštite u FBiH ali i softverski program NICS (Next generation incident command system/Komandni sistem za incidente sljedeće generacije) koji omogućava efikasniju i ekspeditivniju razmjenu podataka i informacija između različitih učesnika u sistemu […]

Opširnije

Na radionici su prezentovana dosadašnja iskustva u radu sa informacionim sistemom NICS kao i analiza samog sistema u tijelima terenske NATO vježbe “Bosna i Hercegovina 2017” (LEMA, OSOCC, BAZA OPERACIJA), koja je od 25. do 29. septembra održana u Tuzli i okolini. Prezentovane su dosad poduzete aktivnosti na razvoju sistema, ukazani problemi u radu sa […]

Opširnije
Federalna uprava civilne zaštite