Tokom vježbe provjerena je postojeća komunikacija između nacionalnih operativnih/kriznih centara (testiranje brzine i efikasne komunikacije, kao i razmjene informacija) te provođenje standardnih operativnih procedura u operativnim/kriznim centrima za operativno djelovanje na dojavu o velikoj eksploziji u hemijskoj industriji. U prostorijama Operativno-komunikacijskog centra BiH 112 Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine 8. decembra je održana regionalna komandno-štabna […]

Opširnije

Cilj završne konferencije ovog projekta Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (UN FAO) i Vlade Švicarske  bio je da se daju preporuke nakon provedene analize postojećih metodologija za procjenu štete na entitetskom nivou. Na Jahorini je 8. februara održana završna konferencija u okviru projekta “Poboljšanje metodologija procjena šteta nakon prirodnih nesreća u Bosni i […]

Opširnije

U sklopu aktivnosti na smanjenju rizika od katastrofa Vlada Švicarske je, putem svoje ambasade u Bosni i Hercegovini, podržala aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) na uspostavljanju mreže volontera u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Fahrudin Solak, direktor FUCZ, Veseljko Elez, direktor Republičke uprave civilne zaštite RS (RUCZ RS) i Joseph Guntern, direktor za saradnju […]

Opširnije
Federalna uprava civilne zaštite