Oko 2.000 učesnika iz 38 država sa ukupno 24 tima uvježbavali su širok spektar operacija uklanjanja posljedica vanrednih situacija. Značaj učešća pripadnika FUCZ u ovakvim vježbama nastavak je kontinuiteta u osposobljavanju i usavršavanju na odgovor na moguće situacije – bilo požara, zemljotresa, spašavanja na vodi, pod vodom i svega onoga što pripadnici FUCZ već rade. […]

Opširnije

Tokom trajanja radionice obrađene su teme koje se odnose na korištenje NICS sistema u situacijama prirodnih i drugih nesreća, akcijama traganja i spašavanja te načinu integracije sistema za postojećim geoprostornim podacima. Obrađene su i teme koje se odnose na simbole koji će se koristit na NICS sistemu. Na molbu organizatora predstavnici Bosne i Hercegovine su […]

Opširnije

Od 25. do 29. septembra 2017 na brojnim lokacijama u Tuzlanskom kantonu izvedene su vježbe odgovora u kriznim situacijama koje su prouzrokovane poplavama, zemljotresima, saobraćajnim nesrećama, minskim i hemijskim incidentima… Uspjehu ove vježbe, koja je ocijenjena kao vježba od posebnog značaja za BiH, u velikoj mjeri je doprinijelo i sedam timova FUCZ koji su činili […]

Opširnije

Vježba će imati za scenarij poplave, zemljotres, radiološko-hemijsko-biološke opasnosti i druge vrste incidenata koji prate poplave, klizišta, zemljotrese i druge nesreće. Scenarij koji je postavljen za vježbu biće izveden na sedam lokacija na području grada Tuzle, općina Lukavac i Živinice, dok će baza operacije biti kampus Univerziteta u Tuzli gdje će biti smješteni svi međunarodni […]

Opširnije

Poslije ove kompleksne vježbe, tokom koje će se vršiti obuke i vježbe sa iskusnijim, obučenijim i opremljenijim službama, Bosna i Hercegovina bi u budućnosti trebala samostalno i efikasno odgovoriti na prirodne katastrofe a vježbom će se ojačati vještine i sposobnosti individualnih učesnika i međunarodnih i lokalnih timova. Kako na ovim pripremama, tako i na terenskoj […]

Opširnije

Nakon posjete lokacijama na kojima je planirano izvođenje vježbe i Planske konferencije počele su i konkretne aktivnosti u vezi sa planiranjem izvođenja vježbe. Tuzlanski kanton je izabran zbog svog specifičnog geografskog položaja, privrednih i industrijskih kapaciteta koji su naročito podložni havarijama u situacijama prirodne nesreće. Ovaj Kanton je imao najviše štete u privredi, domaćinstvima i […]

Opširnije

Od 4. do 8. aprila 2016. godine u Vyskovu (Češka Republika), u zajedničkom NATO HBRN centru i u organizaciji NATO-a, održan je kurs Hemijsko-biološko-radiološko-nuklearne zaštite (HBRN).Ciljevi kursa su bili upoznavanje sa međunarodnim HBRN nastavnim planom i programom i unapređenje međusobne saradnje u HBRN akcijama. Predstavljena je i najsavremenija oprema i tehnike HBRN uzorkovanja, izviđanja i […]

Opširnije

U Sarajevu je od 9. do 11. 12. 2015. godine održana obuka (radionica) na temu Media operacije (Media Ops) za glasnogovornike institucija u Bosni i Hercegovini koje su prve u odgovoru na katastrofu, a aktivnosti su vodili oficiri 77. brigade Armije Velike Britanije. Radionica je izvedena u cjelinama: Medijske operacije koje sprovodi Ministarstvo odbrane Velike […]

Opširnije
Federalna uprava civilne zaštite