Svrha ove obuke bila je da se prikažu sposobnosti, odgovornosti i iskustva Mobilnog trening tima Nacionalne garde Meryland SAD koji bi mogli biti od koristi Ministarstvu odbrane BiH, Oružanim snagama BiH, Ministarstvu sigurnosti BiH, drugim ministarstvima i entitetskim upravama civilne zaštite u cilju unapređenja kapaciteta u BiH za pomoć civilnim strukturama u reagovanju na prirodne […]

Opširnije

Federalnu upravu civilne zaštite (FUCZ), 30.5.2016. godine, posjetili su predstavnici Ureda za saradnju u oblasti odbrane (ODC) Američke ambasade u BiH i tim evropske komande snaga SAD-a za procjenu projekata (457TH CIVIL AFFAIRS BATTALION). U sklopu ove posjete održan je sastanak na kome su predstavnici FUCZ, koji su učestvovali u provođenju projekta donacije opreme od […]

Opširnije

Akcionim planom za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH 2014.-2017., koji je usvojen od strane Vijeća ministara BiH, entitetskih vlada i Vlade Brčko distrikta BiH, kao jedna od prioritetnih mjera definisano je unapređenje međusektorske saradnje. Na taj način, u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Holandije u BiH, obezbijeđena je ekspertska podrška nadležnim institucijama u […]

Opširnije

U Mostaru je, od 09. do 11. marta ove godine, Norveška narodna pomoć (NPA) organizirala trodnevnu radionicu na temu “Razvoj standardnih operativnih procedura za ciljano tehničko izviđanje i primjena ciljanog tehničkog izviđanja u oslobađanju zemljišta” na kojoj su učestvovali i pripadnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ). Cilj ove radionice je bio da omogući poboljšanje sistema […]

Opširnije

Predstavnici slovačkog LOT tima EUFOR-a, stacioniranog u Sarajevu, u utorak, 02.02.2016. godine, posjetili su FUCZ i održali sastanak sa njenim predstavnicima. Ova posjeta bila je prilika da se pripadnici EUFOR-a upoznaju sa organizacionim, infrastrukturnim i drugim kapacitetima FUCZ. Cilj posjete Tima EUFOR-a BiH bilo je bolje upoznavanje sa trenutnim aktivnostima FUCZ i mogućnostima buduće saradnje. […]

Opširnije

U organizaciji OSCE-a i Općine Maglaj, u ovom gradu je, 08.12.2015. godine, održana prezentacija o poplavama pod nazivom “Studija slučaja: Maglaj – poplave, maj 2014. godine”. Navedenoj prezentaciji prisustvovali su: direktor Odjela za ljudske resurse OSCE-a u BiH, Kendall Palmer, šef terenskog ureda Travnik– OSCE-a u BiH, Cristiano Barale, predstavnik Agencije za upravljanje krizama Kraljevine […]

Opširnije
Federalna uprava civilne zaštite