Zadatak je obavio deminerski tim FUCZ – “Busovača B”, a pronađena su tri komada NUS-a. Otklanjanjem minske opasnosti na ovoj lokaciji omogućio se održivi povratak lokalnog stanovništva, pristup privatnim parcelama i sigurno okruženje za stanovništvo koje koristi ove lokalne puteve. Na lokaciji Anića Krčevine, 4,5 km od Busovače, deminirano je, odnosno očišćeno još 31.540 m² […]

Read More