Ovom prilikom razmijenjena su iskustva sa relevantnim akterima iz regiona, prezentovana znanja i iskustva o požarima, a bilo je riječi o budućim modalitetima saradnje i koordinacije, što će doprinijeti stvaranju kvalitetnijeg odgovora na šumske požare i slične hazarde. Regionalna konferencija o prevenciji i pripremljenosti na šumske požare i o naučenim lekcijama nakon požarne sezone 2017. […]

Opširnije

Poslije ove kompleksne vježbe, tokom koje će se vršiti obuke i vježbe sa iskusnijim, obučenijim i opremljenijim službama, Bosna i Hercegovina bi u budućnosti trebala samostalno i efikasno odgovoriti na prirodne katastrofe a vježbom će se ojačati vještine i sposobnosti individualnih učesnika i međunarodnih i lokalnih timova. Kako na ovim pripremama, tako i na terenskoj […]

Opširnije

Cilj završne konferencije ovog projekta Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (UN FAO) i Vlade Švicarske  bio je da se daju preporuke nakon provedene analize postojećih metodologija za procjenu štete na entitetskom nivou. Na Jahorini je 8. februara održana završna konferencija u okviru projekta “Poboljšanje metodologija procjena šteta nakon prirodnih nesreća u Bosni i […]

Opširnije

U Budvi je od 7. do 10. aprila održana “Međunarodna konferencija za odnose s javnošću u jugoistočnoj Evropi”, pod motom “Povezivanje u pokretu”. Ova konferencija održava se po 14. put i nadograđuje komunikacijske sadržaje u skladu sa trendovima i percepcijom profesije odnosa s javnošću. Konferencija je okupila više od 150 sudionika iz različitih zemalja, te […]

Opširnije

U cilju promoviranja dobrih međunarodnih praksi vezanih za mjere spremnosti i odgovora na vanredne situacije, u Sarajevu je, 31. marta 2016. godine, održana konferencija iz oblasti upravljanja rizicima od katastrofa čiji su specifični ciljevi bili razgovori vezani za humanitarne principe, Humanitarnu povelju, Sphere minimalne standarde pri odgovoru na katastrofu i predstojeći Svjetski humanitarni samit u […]

Opširnije

U Sarajevu je, u organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH i Misije OSCE-a u BiH, a u sjeni terorističkih napada u Briselu, 22.03.2016. godine održana Konferencija o upravljanju posljedicama terorističkog akta, na kojoj su prisustvovali predstavnici svih nivoa vlasti i sigurnosnih agencija u BiH. Konferenciju su otvorili Jonathan Moore, šef Misije OSCE-a u BiH, i Dragan Mektić, […]

Opširnije
Federalna uprava civilne zaštite