Na ovoj, devetoj po redu, međunarodnoj obuci CRT učestvovalo je 20 polaznika iz 10 zemalja, i to: Slovenije, Albanije, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine (dva pripadnika Federalne uprave civilne zaštite i jedan iz Brčko Distrikta BiH), Crne Gore, Turske, Bugarske, Rumunije i Hrvatske. Preko 80 sati stručnih predavanja i intenzivnih treninga osam instruktora, i to […]

Read More

Ovo je prva od ukupno pet grupa u koje je svrstano oko 200 pripadnika FUCZ, što će u mnogome doprinijeti angažmanu većeg broja obučenih i osposobljenih ljudi za potrage. U organizaciji Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) i Gorske službe spašavanja u Bosni i Hercegovini (GSSuBiH) 3. i 4. augusta održana je prva faza obuke za […]

Read More