POPLAVE – VODOSTAJI Tuzlanski kanton Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 198,87 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je niži za 3 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,2 m3/s. POŽARI Hercegovačko-neretvanski kanton Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada  Mostara imala […]

Read More

Na ovom zadatku bio je angažovan Deminerski tim “Tuzla B” i mašinski tim FUCZ sa mašinom PT-300. Pronađeno je šest protivtenkovskih i četiri protivpješadijske mine. Deminirani lokalitet predat je krajnjem korisniku, Općini Čelić, koja je i upoznata sa granicama očišćene površine. Na lokaciji Dolovi – Čelićka Rijeka, 12 kilometara od Čelića, završen je zadatak deminiranja […]

Read More

Poslije ove kompleksne vježbe, tokom koje će se vršiti obuke i vježbe sa iskusnijim, obučenijim i opremljenijim službama, Bosna i Hercegovina bi u budućnosti trebala samostalno i efikasno odgovoriti na prirodne katastrofe a vježbom će se ojačati vještine i sposobnosti individualnih učesnika i međunarodnih i lokalnih timova. Kako na ovim pripremama, tako i na terenskoj […]

Read More

POPLAVE – VODOSTAJI Tuzlanski kanton Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 198,90 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je viši za 2 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,2 m3/s. POŽARI Tuzlanski kanton Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je […]

Read More

POPLAVE – VODOSTAJI Tuzlanski kanton Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 198,88 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je niži za 13 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,2 m3/s. Općina Gračanica. Dana 20.05.2017.godine, u popodnevnim satima, općinu Gračanica zahvatilo je […]

Read More

POPLAVE – VODOSTAJI  Tuzlanski kanton Vodostaj na brani HA Modrac, jutros u 07:00 sati, bio je 199,01 m.n.m..Tačka preljeva je 200 m.n.m.. U odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme, nivo je niži za 14 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 36,9 m3/s. POŽARI Hercegovačko-neretvanski kanton Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je […]

Read More

POPLAVE – VODOSTAJI Posavski kanton Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je: –   Bosanski Brod ——————————-             170  (normalno stanje), –   Bosanski Šamac ——————————             10  (normalno stanje), –   Orašje ——————————————             237  (normalno stanje). Tuzlanski kanton Vodostaj na brani […]

Read More

POPLAVE – VODOSTAJI Tuzlanski kanton Vodostaj na brani HA Modrac, jutros u 07:00 sati, bio je 199,20 m.n.m..Tačka preljeva je 200 m.n.m.. U odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme, nivo je viši za 6 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,2 m3/s. POŽARI Hercegovačko-neretvanski kanton Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije […]

Read More