Pripadnici FUCZ još u decembru prošle godine počeli su sa aktivnostima na terenu vezanim za organizaciju EYOF-a 2019., uključujući ljudska i materijalno-tehnička sredstva, a prema sporazumu potpisanom između FUCZ i EYOF-a kojim je definiran stručno-partnerski odnos u kontinuiranoj podršci aktivnostima vezanim za uspješnu pripremu, organizaciju i održavanje ove velike sportske manifestacije. I u pripremnoj fazi […]

Opširnije
Federalna uprava civilne zaštite