Na ovom zadatku bio je angažovan Deminerski tim “Tuzla B” i mašinski tim FUCZ sa mašinom PT-300. Pronađeno je šest protivtenkovskih i četiri protivpješadijske mine. Deminirani lokalitet predat je krajnjem korisniku, Općini Čelić, koja je i upoznata sa granicama očišćene površine. Na lokaciji Dolovi – Čelićka Rijeka, 12 kilometara od Čelića, završen je zadatak deminiranja […]

Read More

Na ovom zadatku bili su angažovani Deminerski timovi FUCZ – “Orašje-B”, “Tuzla – B”, mašinski PLANT tim sa mašinom za uklanjanje ruševina i mašinski tim sa deminerskim mašinama MV-4 i PT300 te POEK tim. Pronađeno je i uništeno šest mina PMA-1, tri mine PMR-2A, upaljač mine UPMR-2A, ručna bomba, dva trenutna tromblona, zrno 20 mm […]

Read More

Instruktori za uništavanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) su u Centru za obuku struktura civilne zaštite, od 21. do 25.03.2016. godine, izveli godišnju kondicionu obuku operatera za UES. Tokom pet dana obuke operateri za UES su obnovili znanja iz teorije eksplozivnih sredstava, organizacije lokacije u operacijama UES, te sigurnosnih procedura i protokola. Obuka […]

Read More

Povodom 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine i prve godišnjice rada Muzeja u Kaknju, u kakanjskom muzeju je otvorena stalna muzejska postavka pod nazivom “Kakanj u periodu odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godina” a upriličen je i okrugli sto na temu “Prva godišnjica Muzeja Kaknja”. U saradnji sa Civilnom zaštitom općine Kakanj, a u povodu prve […]

Read More

Zadatak interventnog deminiranja u rejonu sela Dolac (lokacija “Dolac – vodovodna mreža”) kod Zavidovića izvršio je deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite „Busovača B”, u sastavu vođa tima, šest deminera i medicinar sa dva terenska i jednim medicinskim motornim vozilom. Nakon analize terena prethodno je utvrđeno da vodovodna mreža koja napaja grad Zavidoviće vidno pušta […]

Read More

Na lokaciji Kazin Tuk – Lugovi u općini Kalesija deminirano je zemljište koje se nalazilo neposredno uz prugu Tuzla-Zvornik, s jedne strane, a s druge strane neposredno do stambenih objekata u kojima su bili smješteni prognanici i značajnim dijelom predstavlja poljoprivredno zemljište koje se nije moglo koristiti za svoju namjenu. Površina zadatka bila je 65.055,00 […]

Read More

Tim za uništavanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite-“Sarajevo A“, sa otpada sekundarnih sirovina u sarajevskom naselju Halilovići, 18.12.2015. godine, uklonio je oko jednu tonu ubojnih sredstava. U skladu sa procedurama propisanim za ovakve slučajeve, svaki pojedinačni komad je pregledan kako bi se utvrdio stepen njegove opasnosti i odredile daljnje aktivnosti. Nakon provedene analize, stručnjaci […]

Read More

Danas (11.12.2015. godine) u 9,30 sati uspješno je završena operacija transporta i uništenja neeksplodirane avionske bombe koja je počela jutros u 04.00 sata. Djelujući prema ranije sačinjenom operativnom planu, uz podršku MUP-a Kantona Sarajevo, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, PU Konjic, te JP Autoceste Federacije BiH, pripadnici Federalne uprave civilne […]

Read More