Zadatak su obavili deminerski timovi FUCZ – “Žepče B”, dio tima “Orašje B” i  dio POEK tima sa dvije prege na izradi bočnih staza, a pronađene su tri PP mine PMR-2A i upaljač PP mine UPMR-2A. Deminiranje i čišćenje ovog lokaliteta obavljeno je zbog obnove i rekonstrukcije objekata infrastrukture – trase puteva, elektromreže, vodovoda,  telefonske […]

Read More

U toku deminiranja terena na ovoj lokaciji deminerski tim “Žepče B” pronašao je osam mina. Završetkom ovog zadatka, odnosno čišćenjem poljoprivrednog zemljišta, lokalnoj zajednici je na korištenje vraćena veća površina zemljišta, stvoreni su uslovi za rekonstrukciju puteva, vodovoda, elektro-eneregetske mreže i povratak prijeratnog  stanovništva na ovo područje. Na lokalitetu Bejići-Ćilarnice u općini Usora, deminerski tim […]

Read More

Zadatak su obavili, odnosno očistili 101.054,00 m² sumnjive površine, deminerski timovi FUCZ – “Orašje B”, “Žepče B”, Mašinski tim za mehaničku pripremu zemljišta sa mašinom PT-300, te POEK tim sa dvije prege na izradi bočnih staza na mehaničkoj pripremi. Pronađeno je devet mina  PMA-3. Na zadatku Novi Grad-Lještrak 1 u općini Odžak deminerski timovi FUCZ […]

Read More

Ovu složenu operaciju izveli su ronioci Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Češke s kojima FUCZ već godinama uspješno sarađuje na uklanjanju NUS-a iz vodotokova u BiH, a uz podršku deminerskih i ronilačkih timova FUCZ i Republičke uprave Civilne zaštite Republike Srpske (RUCZ RS). Ovim aktivnostima je prethodilo potpisivanje memoranduma o razumijevanju o ekspertskoj pomoći u uklanjanju […]

Read More

Samo u toku jučerašnjeg dana tim Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) za Uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) “Sarajevo A” uklonio i bezbjedno uništio tri eksplozivna sredstva u rijekama; u Zujevini ručnu bombu M 50 P1, u Ljubini minu za ručni bacač M57, a u Krivaji MB mina 60 mm. Ove i slične aktivnosti FUCZ svakako su […]

Read More

Deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite – “Sarajevo B” i “Mostar B” završili su deminiranje lokacije “Ravne- Semizovacˮ u općini Vogošća čije je čišćenje i deminiranje bilo inicirano od strane Općine Vogošća i Instituta za traženje nestalih BiH u cilju pronalaska prethodno uočenih (lovac pronašao ostatke ljudskog kostura) posmrtnih ostataka  jedne osobe iz Vogošće nestale […]

Read More

Zadatak je obavio deminerski tim FUCZ – “Goražde B” a deminiranjem ove lokacije obezbijeđen je siguran prilaz bunaru sa vodom i putnoj komunikaciji koja vodi u selo Planina. Na lokalitetu “Vran Potok”, tri kilometra jugoistočno istočno od Goražda, deminirana je, odnosno očišćena, ukupna sumnjiva površina zadatka od 543 kvadratna metra. Na ovom zadatku, bio je […]

Read More

Za vrijeme rata ovo područje je bilo između linija konfrontacije, predmetna lokacija je neposredno uz kuće u kojima živi lokalno stanovništvo, a na njoj se nalazi rezervoar za vodu iz kojeg se prije rata vršilo snabdijevanje pitkom vodom. Na zadatku, je bio angažovan deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite – “Goražde  B”. Na lokaciji Sredoljin, […]

Read More

S obzirom na sve specifičnosti ovog deminerskog zadatka, kao što su:  položaj (uski, trakasti, dugačak zadatak), udaljenost od magistralnog puta M-17 Sarajevo-Mostar (oko 16 km) i do najbliže bolnice, te prisustvo protivpješadijskih i protivtenkovskih mina i činjenicu da je 1995. godine vojnik SFOR-a vozilom aktivirao protivtenkovsku minu pri čemu je stradao, ovo je bio jedan […]

Read More

Na ovom zadatku bio je angažovan Deminerski tim “Tuzla B” i mašinski tim FUCZ sa mašinom PT-300. Pronađeno je šest protivtenkovskih i četiri protivpješadijske mine. Deminirani lokalitet predat je krajnjem korisniku, Općini Čelić, koja je i upoznata sa granicama očišćene površine. Na lokaciji Dolovi – Čelićka Rijeka, 12 kilometara od Čelića, završen je zadatak deminiranja […]

Read More