Zadatak je obavio deminerski tim FUCZ – “Goražde B” a deminiranjem ove lokacije obezbijeđen je siguran prilaz bunaru sa vodom i putnoj komunikaciji koja vodi u selo Planina. Na lokalitetu “Vran Potok”, tri kilometra jugoistočno istočno od Goražda, deminirana je, odnosno očišćena, ukupna sumnjiva površina zadatka od 543 kvadratna metra. Na ovom zadatku, bio je […]

Read More

Za vrijeme rata ovo područje je bilo između linija konfrontacije, predmetna lokacija je neposredno uz kuće u kojima živi lokalno stanovništvo, a na njoj se nalazi rezervoar za vodu iz kojeg se prije rata vršilo snabdijevanje pitkom vodom. Na zadatku, je bio angažovan deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite – “Goražde  B”. Na lokaciji Sredoljin, […]

Read More

S obzirom na sve specifičnosti ovog deminerskog zadatka, kao što su:  položaj (uski, trakasti, dugačak zadatak), udaljenost od magistralnog puta M-17 Sarajevo-Mostar (oko 16 km) i do najbliže bolnice, te prisustvo protivpješadijskih i protivtenkovskih mina i činjenicu da je 1995. godine vojnik SFOR-a vozilom aktivirao protivtenkovsku minu pri čemu je stradao, ovo je bio jedan […]

Read More

Na ovom zadatku bio je angažovan Deminerski tim “Tuzla B” i mašinski tim FUCZ sa mašinom PT-300. Pronađeno je šest protivtenkovskih i četiri protivpješadijske mine. Deminirani lokalitet predat je krajnjem korisniku, Općini Čelić, koja je i upoznata sa granicama očišćene površine. Na lokaciji Dolovi – Čelićka Rijeka, 12 kilometara od Čelića, završen je zadatak deminiranja […]

Read More

Na ovom zadatku bili su angažovani Deminerski timovi FUCZ – “Orašje-B”, “Tuzla – B”, mašinski PLANT tim sa mašinom za uklanjanje ruševina i mašinski tim sa deminerskim mašinama MV-4 i PT300 te POEK tim. Pronađeno je i uništeno šest mina PMA-1, tri mine PMR-2A, upaljač mine UPMR-2A, ručna bomba, dva trenutna tromblona, zrno 20 mm […]

Read More

Zadatak su obavili deminerski timovi FUCZ – “Mostar B”, Deminerski tim za mehaničku pripremu zemljišta, “Livno B”, “Busovača B” a povremeno su angažovani i timovi “Livno A” i “Mostar A”. Na zadatku su pronađena 143 komada kasetnih bombica  MK-1. Na lokaciji Veliki Brijeg (MZ Jasenica), 10 km od Čapljine, 309.700 m² zemljišta od neeksplodirane kasetne […]

Read More

Zadatak je obavio deminerski tim FUCZ – “Busovača B”, a pronađena su tri komada NUS-a. Otklanjanjem minske opasnosti na ovoj lokaciji omogućio se održivi povratak lokalnog stanovništva, pristup privatnim parcelama i sigurno okruženje za stanovništvo koje koristi ove lokalne puteve. Na lokaciji Anića Krčevine, 4,5 km od Busovače, deminirano je, odnosno očišćeno još 31.540 m² […]

Read More

Zadatak su obavili deminerski timovi FUCZ – “Goražde A i B” i dio POEK tima (psi za otkrivanje eksploziva) sa dvije prege, a pronađene su tri PP (protivpješadijske) mine i dva komada NUS-a. Na lokalitetu “Kazagići 8”, kilometar istočno od Goražda, deminirano je, odnosno očišćeno 99.314 m² sumnjive površine. Na ovom zadatku bili su angažovani […]

Read More

Na ovom zadatku bili su angažovani deminerski timovi FUCZ – “Žepče B”, Mašinski tim za mehaničku pripremu zemljišta sa mašinom PT-300 te POEK tim sa dvije prege na izradi bočnih staza na mehaničkoj pripremi. Pronađene su tri mine PMA-1 i sedam komada NUS-a. Na lokalitetu “Bejići – Ćilarnice 2 ”, oko četiri kilometara istočno od […]

Read More

Tri deminerska tima  FUCZ, koji su uključeni u akciju “brzi odgovorˮ, odmah su izašli na teren. Prizori su bili veoma potresni, a nekoliko sati je trajalo izvlačenje tijela nastradalog Asima Kevrića koji je prethodno traktorom ušao u minsko polje zbog sječe drva. Tridesetdevetogodišnji Asim Kevrić stradao je jučer (22. mart) u eksploziji mine na području […]

Read More