Obrađene teme na kursu bile su usklađene sa Standardnim operativnim procedurama (SOP) BHMAC-a iz oblasti kontrole kvaliteta i procedura humanitarnog deminiranja. Ovaj kurs je rezultat prethodno potpisanog sporazuma između Oružanih snaga BiH i FUCZ, ali i dio svakodnevnih aktivnosti pripadnika FUCZ s ciljem obučavanja i jačanja svojih tehničkih i stručnih kapaciteta kako bi odgovorili na […]

Read More

Na ovom zadatku bili su angažovani deminerski timovi FUCZ – “Žepče B”, “Tuzla B”, demineri dva tima iz HNK-a, Mašinski tim za mehaničku pripremu zemljišta sa mašinom MV-4 i POEK tim sa tri prege na izradi bočnih staza na mehaničkoj pripremi.  Pronađene su PP mine (PMR-2A) i komad  NUS-a, odnosno artiljerijsko zrno 105 mm. Omogućen […]

Read More

Zajedno sa ovim artiljetrijskim granatama uništena su i eksplozivna sredstva koja su u proteklih petnaest dana uklonjena na zadacima u Gradu Mostaru i općinama Čapljina, Čitluk, Jablanica i Konjic. Timovi za uništavanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) nastavljuju sa svakodnevnim aktivnostima uklanjanja i uništavanja eksplozivnih sredstava. Nakon prijave pronalaska eksplozivnih sredstava u kontingentu […]

Read More

Okončanjem ovog zadatka, odnosno čišćenjem ovog područja, stvorili su se uslovi za realizaciju projekta izgradnje Memorijalnog kompleksa na platou brda Žuč kojeg vodi Općina Novi Grad Sarajevo i koji je u završnoj fazi, putne komunikacije iz pravca Vogošće i Novog Grada i obezbijeđeno sigurno korištenja livada u poljoprivredne svrhe, ogrijevnog drveta i drugih prirodnih resursa […]

Read More

Ovu akciju deminiranja izvela su dva deminerska tima FUCZ (Tim za uklanjanje i uništavanje eksplozivnih sredstava iz Goražda i Tim pasa otkrivača eksploziva – POEK). Sve deminerske aktivnosti nadzirao je ovlašteni predstavnik BHMAC-a, jer se za ovu vrstu deminiranja ne izrađuje poseban projekat deminiranja. Angažiranjem pasa otkrivača eksploziva pronađena je samo jedna naznaka miniranosti, odnosno […]

Read More

Ova akcija timova za uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava FUCZ uspješno je završena a pronađene artiljerijske granate kalibra 105 i 155 mm transportovane su u skladu sa standardnim operativnim procedurama i uskladištene na za to predviđenom mjestu. U narednom periodu biće uništene na poligonu za uništavanje eksplozivnih sredstava. Još jednom brzom i uspješnom akcijom timova FUCZ […]

Read More

Čišćenjem ovog područja stvorili su se uslovi za realizaciju projekta izgradnje Memorijalnog kompleksa na platou brda Žuč kojeg vodi Općina Novi Grad Sarajevo  i koji je u završnoj fazi ali i sigurnog korištenja livada u poljoprivredne svrhe, ogrijevnog drveta i drugih prirodnih resursa neophodnih za egzistenciju lokalnog stanovništva. Deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) […]

Read More

Postupajući po naredbi Tužilaštva Bosne i Hercegovine, tim FUCZ, na čelu sa šefom Odsjeka za uništavanje ekplozivnih sredstava Sead Vrana,  je iz jame sa dubine od oko 60 metara uklonio pronađeno eksplozivno sredstvo kako bi na toj lokaciji osigurao uslove za provođenje ekshumacije žrtava rata u Bosni i Hercegovini.  Kombinovani tim Federalne uprave civilne zaštite […]

Read More