Na ovom zadatku bio je angažovan Deminerski tim “Tuzla B” i mašinski tim FUCZ sa mašinom PT-300. Pronađeno je šest protivtenkovskih i četiri protivpješadijske mine. Deminirani lokalitet predat je krajnjem korisniku, Općini Čelić, koja je i upoznata sa granicama očišćene površine. Na lokaciji Dolovi – Čelićka Rijeka, 12 kilometara od Čelića, završen je zadatak deminiranja […]

Read More

Na ovom zadatku bili su angažovani Deminerski timovi FUCZ – “Orašje-B”, “Tuzla – B”, mašinski PLANT tim sa mašinom za uklanjanje ruševina i mašinski tim sa deminerskim mašinama MV-4 i PT300 te POEK tim. Pronađeno je i uništeno šest mina PMA-1, tri mine PMR-2A, upaljač mine UPMR-2A, ručna bomba, dva trenutna tromblona, zrno 20 mm […]

Read More

Zadatak su obavili deminerski timovi FUCZ – “Mostar B”, Deminerski tim za mehaničku pripremu zemljišta, “Livno B”, “Busovača B” a povremeno su angažovani i timovi “Livno A” i “Mostar A”. Na zadatku su pronađena 143 komada kasetnih bombica  MK-1. Na lokaciji Veliki Brijeg (MZ Jasenica), 10 km od Čapljine, 309.700 m² zemljišta od neeksplodirane kasetne […]

Read More

Zadatak je obavio deminerski tim FUCZ – “Busovača B”, a pronađena su tri komada NUS-a. Otklanjanjem minske opasnosti na ovoj lokaciji omogućio se održivi povratak lokalnog stanovništva, pristup privatnim parcelama i sigurno okruženje za stanovništvo koje koristi ove lokalne puteve. Na lokaciji Anića Krčevine, 4,5 km od Busovače, deminirano je, odnosno očišćeno još 31.540 m² […]

Read More

Zadatak su obavili deminerski timovi FUCZ – “Goražde A i B” i dio POEK tima (psi za otkrivanje eksploziva) sa dvije prege, a pronađene su tri PP (protivpješadijske) mine i dva komada NUS-a. Na lokalitetu “Kazagići 8”, kilometar istočno od Goražda, deminirano je, odnosno očišćeno 99.314 m² sumnjive površine. Na ovom zadatku bili su angažovani […]

Read More

Na ovom zadatku bili su angažovani deminerski timovi FUCZ – “Žepče B”, Mašinski tim za mehaničku pripremu zemljišta sa mašinom PT-300 te POEK tim sa dvije prege na izradi bočnih staza na mehaničkoj pripremi. Pronađene su tri mine PMA-1 i sedam komada NUS-a. Na lokalitetu “Bejići – Ćilarnice 2 ”, oko četiri kilometara istočno od […]

Read More

Tri deminerska tima  FUCZ, koji su uključeni u akciju “brzi odgovorˮ, odmah su izašli na teren. Prizori su bili veoma potresni, a nekoliko sati je trajalo izvlačenje tijela nastradalog Asima Kevrića koji je prethodno traktorom ušao u minsko polje zbog sječe drva. Tridesetdevetogodišnji Asim Kevrić stradao je jučer (22. mart) u eksploziji mine na području […]

Read More

Deminiranje ovog područja nalazi se visoko na listi prioriteta. Bager, koji se nalazio u tom rizičnom području, jučer je (27.2.), uz pomoć timova Federalne uprave civilne zaštite, izvučen na sigurno područje. U mjestu Smoluća kod Lukavca jučer je (27.2.) umalo došlo do tragedije kada je jedan radnik s građevinskom mašinom otkopavajući zemljište otkrio protutenkovsku minu. Nakon […]

Read More

Tim za uništavanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite, 14.01.2016. godine, na poligonu za uništavanje Radovan u općini Gornji Vakuf/Uskoplje, uništio je opasna eksplozivna sredstva koja su prikupljena tokom prošle godine kroz redovne aktivnosti tima FUCZ, “Busovača A“, u općinama Travnik i Gornji Vakuf/Uskoplje. Zadatak je obavljen uz podršku pripadnika PU Gornji Vakuf/Uskoplje i Marinka […]

Read More