Ova posjeta je realizirana u okviru Programa civilno-vojne spremnosti za vanredne situacije (CMEP), a gostima iz SAD-a prezentovana je organizacija i aktivnosti civilne zaštite u FBiH ali i softverski program NICS (Next generation incident command system/Komandni sistem za incidente sljedeće generacije) koji omogućava efikasniju i ekspeditivniju razmjenu podataka i informacija između različitih učesnika u sistemu […]

Opširnije
Federalna uprava civilne zaštite