Instruktori za uništavanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) su u Centru za obuku struktura civilne zaštite, od 21. do 25.03.2016. godine, izveli godišnju kondicionu obuku operatera za UES. Tokom pet dana obuke operateri za UES su obnovili znanja iz teorije eksplozivnih sredstava, organizacije lokacije u operacijama UES, te sigurnosnih procedura i protokola. Obuka […]

Read More

U Sarajevu je, u organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH i Misije OSCE-a u BiH, a u sjeni terorističkih napada u Briselu, 22.03.2016. godine održana Konferencija o upravljanju posljedicama terorističkog akta, na kojoj su prisustvovali predstavnici svih nivoa vlasti i sigurnosnih agencija u BiH. Konferenciju su otvorili Jonathan Moore, šef Misije OSCE-a u BiH, i Dragan Mektić, […]

Read More

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u Sarajevu, 22.3. 2016. godine, održana je sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka FBiH (Vijeće za IPP) i okrugli sto na temu “Strategija infrastrukture prostornih podataka FBiH”. Cilj ovog sastanka i okruglog stola bio je da Vijeće za IPP, u skladu sa svojim ovlaštenjima, razmotri i […]

Read More

Dvadeset tri studenta druge godine Fakulteta političkih nauka (FPN) u Sarajevu, zajedno sa doc. dr. Zlatanom Bajramovićem, 21.03.2016. godine, posjetili su Federalnu upravu civilne zaštite (FUCZ). Predstavnici FUCZ upoznali su studente sa organizacijskim jedinicama ove samostalne federalne uprave, njihovom sadržaju i djelokrugu rada, između ostalog sa funkcijama Centra za obuku struktura zaštite i spašavanja, sa […]

Read More

U sklopu aktivnosti na smanjenju rizika od katastrofa Vlada Švicarske je, putem svoje ambasade u Bosni i Hercegovini, podržala aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) na uspostavljanju mreže volontera u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Fahrudin Solak, direktor FUCZ, Veseljko Elez, direktor Republičke uprave civilne zaštite RS (RUCZ RS) i Joseph Guntern, direktor za saradnju […]

Read More

Na inicijativu Udruženja društava za osiguranje u FBiH, u prostorijama FUCZ, 16.03.2016. godine, održan je radni sastanak predstavnika ovog Udruženja i predstavnika FUCZ. Na sastanka su razmijenjena mišljenja i iskustva i usaglašeni zaključci u cilju realizacije postignutih dogovora koji se tiču obostrane razmjene materijala za nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od […]

Read More

U Mostaru je, od 09. do 11. marta ove godine, Norveška narodna pomoć (NPA) organizirala trodnevnu radionicu na temu “Razvoj standardnih operativnih procedura za ciljano tehničko izviđanje i primjena ciljanog tehničkog izviđanja u oslobađanju zemljišta” na kojoj su učestvovali i pripadnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ). Cilj ove radionice je bio da omogući poboljšanje sistema […]

Read More

Pripadnici 77. brigade Velike Britanije, u saradnji sa institucijama u Bosni i Hercegovini, od 29.02. do 11.03.2016. godine u Sarajevu su proveli vježbu odgovora na zemljotres i radiološko-hemijsko-biološke opasnosti, pod nazivom “Bold Chinthe 16”, koja je nastavak vježbe CIVIL BRIDGE 14B i Media Ops obuke održane u Sarajevu početkom decembra prošle godine. Komandno-štabni dio vježbe […]

Read More

U prostorijama Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu (FASTO), 09.03.2016. godine, potpisan je sporazum o poslovnoj, obrazovnoj, stručnoj i naučnoj saradnji između ove visokoškolske ustanove i Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ). Potpisnici sporazuma su prof.dr. Nusret Smajlović, dekan FASTO-a i Fahrudin Solak, direktor FUCZ. Prof. dr. Nusret Smajlović se zahvalio direktoru Fahrudinu Solaku […]

Read More

Povodom 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine i prve godišnjice rada Muzeja u Kaknju, u kakanjskom muzeju je otvorena stalna muzejska postavka pod nazivom “Kakanj u periodu odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godina” a upriličen je i okrugli sto na temu “Prva godišnjica Muzeja Kaknja”. U saradnji sa Civilnom zaštitom općine Kakanj, a u povodu prve […]

Read More