POPLAVE – VODOSTAJI Posavski kanton Vodostaj rijeke Save i dalje je u porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je: –   Bosanski Brod —————————— 594 cm (pripremno stanje), jučer 508 cm, –   Bosanski Šamac ————————— 495 cm (pripremno stanje), jučer 429 cm, –   Orašje —————————————– […]

Read More

POTRAGA ZA UTOPLJENICIMA FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE Svi raspoloživi resursi i kapaciteti Federalne uprave civilne zaštite, cijelo vrijeme angažovani su na vršenju potrage za nestalim licima, koja su upala u rijeku Miljacku, dana 13.12.2017.godine. U toku dana u naselju Čekrčići, općina Visoko, pronađeno je jedno tijelo u rijeci Bosni. U sadejstvu sa drugim strukturama zaštite […]

Read More

POPLAVE – VODOSTAJI Posavski kanton Vodostaj rijeke Save i dalje je u porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je: –   Bosanski Brod —————————— 508 cm (pripremno stanje), jučer 390 cm, –   Bosanski Šamac ————————— 429 cm (pripremno stanje), jučer 320 cm, –   Orašje —————————————– […]

Read More

POPLAVE – VODOSTAJI Posavski kanton Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je: –   Bosanski Brod ——————————- 390 cm (normalno stanje), jučer 348 cm, –   Bosanski Šamac —————————- 320 cm (normalno stanje), jučer 204 cm, –   Orašje —————————————— 516 cm […]

Read More

JAK VJETAR Zeničko-dobojski kanton Općina Tešanj. U odnosu na posljednji izvještaj Operativni centar civilne zaštite je sa terena primao i preuzimao informacije koje su se odnosile na provođenje mjera otklanjanja posljedica i infrmacije o nastalim štetama. U skladu sa usaglašenim aktivnostima realizovano je sljedeće: -Ferhad-begova džamija – uklonjen materijal oko i na prilazu džamiji, -Ul. […]

Read More

VODOSTAJI Posavski kanton Vodostaj rijeke Save i dalje je u opadanju duž cijelog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je: –   Bosanski Brod ——————————- 348 cm (normalno stanje), jučer 308 cm, –   Bosanski Šamac —————————- 204 cm (normalno stanje), jučer 144 cm, –   Orašje —————————————— 403 cm […]

Read More

Tokom vježbe provjerena je postojeća komunikacija između nacionalnih operativnih/kriznih centara (testiranje brzine i efikasne komunikacije, kao i razmjene informacija) te provođenje standardnih operativnih procedura u operativnim/kriznim centrima za operativno djelovanje na dojavu o velikoj eksploziji u hemijskoj industriji. U prostorijama Operativno-komunikacijskog centra BiH 112 Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine 8. decembra je održana regionalna komandno-štabna […]

Read More

VODOSTAJI Posavski kanton Vodostaj rijeke Save i dalje je u opadanju duž cijelog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je: –   Bosanski Brod ——————————- 308 cm (normalno stanje), jučer 308 cm, –   Bosanski Šamac —————————- 144 cm (normalno stanje), jučer 142 cm, –   Orašje —————————————— 372 cm […]

Read More

POŽARI                    Hercegovačko-neretvanksi kanton Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju u periodu od 00:30 do 01:00 sati, u ulici Liska gdje je gašen požar u stanu. Požar je lokalizovan i ugašen. Općina Konjic. Vatrogasna jedinica Konjic je u periodu od 22:45 do 00:45 sati, u ulici Maršala Tita, gasila požar na zapaljenom […]

Read More

POPLAVE – VODOSTAJI Posavski kanton Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena u 07,00 sati, na vodomjernim stanicama, iznosila je: –   Bosanski Brod ——————————- 458 cm (pripremno stanje), jučer 477 cm, –   Bosanski Šamac —————————- 261 cm (normalno stanje),  jučer 293 cm, –   Orašje —————————————— 503 cm (normalno stanje), […]

Read More