Kroz ovaj projekt, čiji je cilj prilagođavanje rizicima od poplava putem primjene tehnologija, omogućit će se vodoprivredama, civilnim zaštitama iz oba bh. entiteta i lokalnim zajednicama da poboljšaju upravljanje rizikom, ne samo u slučaju poplava, već i u drugim prirodnim nepogodama, a u skladu sa direktivama EU.

Općina Čelinac nedavno je bila domaćin ceremonije na kojoj su, zahvaljujući donatorskim projektima predstavnici Razvojnog programa Ujedinjenih nacija UNDP-a, predstavnicima 14 bh. lokalnih zajednica sliva rijeke Vrbas uručili savremenu opremu za komunikaciju i uzbunjivanje (stacionarne stanice za komunikaciju, mobilne stanice i stacionarne stanice za uzbunjivanje) u slučaju poplava i drugih prirodnih katastrofa.

Nabavka opreme i izrada mapa za osiguravanje veće bezbjednosti građana od poplava realizirani su u okviru Projekta “Integrisanje klimatskih promjena i smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas”, koji se finansira grant sredstvima Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), a realizuje ga resorno ministarstvo u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP).

Realizacija ovog projekta omogućit će bh. vlastima, kao i zajednicama u slivu Vrbasa, da se prilagode rizicima od poplava kroz prenos tehnologija koje su prilagodljive kako bi se ostvarilo klimatski otporno upravljanje poplavama i dobio bolji oslonac za ekonomske aktivnosti koje su fleksibilne po pitanju klimatskih promjena.

Nakon testiranja opreme i sastanka, za predstavnike 14 lokalnih zajednica Federacije BiH i Republike Srpske, Federalne uprave civilne zaštite i Republičke uprave civilne zaštite RS, upriličena je prezentacija mapa opasnosti i mapa rizika od poplava, te uručena donirana oprema. Federalnoj upravi civilne zaštite je tom prilikom uručeno 10 ručnih radio stanica.

Pomoć UNDP-a, uz finansijska sredstva Globalnog fonda za zaštitu životne sredine, omogućit će vodoprivredama, civilnim zaštitama iz oba bh. entiteta i lokalnim zajednicama da poboljšaju upravljanje rizikom, ne samo u slučaju poplava, već i u drugim prirodnim nepogodama, a u skladu sa direktivama EU.

Povezani članci