Prijedlog Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća

Molimo sve zainteresirane, da svoje primjedbe i sugestije na prijedlog navedenog Zakona, dostave na: e-mail: fucz@fucz.gov.ba ili poštom na adresu: ulica Vitomira Lukića broj 10, 71 000 Sarajevo, u roku od 10 dana, koristeći obrazac koji možete naći pod sljedećim linkom:

Obrazac “Komentari na zakon”

Pod sljedećim linkom, možete preuzeti tekst Prijedloga Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća:

Zakon o zaštiti i spašavanju skraćeni postupak

 

 

 

Federalna uprava civilne zaštite