22.12.2015. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Broj 08-14-33-613-15

Preuzimanje dokumenta / download.

22.12.2015. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Broj 08-14-33-611-1-15

Preuzimanje dokumenta / download.

Izmjene i dopune plana nabavki Federalne uprave civilne zaštite za 2015 godinu

Izmjene i dopune plana nabavki Federalne uprave civilne zaštite za 2015 godinu – Preuzimanje dokumenta / download.

Plan nabavki Federalne uprave civilne zaštite za 2015 godinu

Plan nabavki Federalne uprave civilne zaštite za 2015 godinu – Preuzimanje dokumenta / download.

Federalna uprava civilne zaštite