Na 14. vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH, održanoj 9.11.2017.godine, vođena je rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Tom prilikom donesen je zaključak da se o ovom nacrtu zakona provede javna rasprava (u trajanju od 90 dana).

Centralna javna rasprava o Nacrtu zakona o  izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu održaće se u petak, 19.1.2018. godine u 11,00 sati u Velikoj sali Općine Centar Sarajevo, u ulici Mis Irbina broj 1 (sala općinskog vijeća Općine Centar Sarajevo).

Federalna uprava civilne zaštite