SJEDIŠTE UPRAVE

Adresa: Vitomira Lukića br. 10, Sarajevo

Naziv Telefon/Fax

E-mail

Centrala +387 33 779 450
+387 33 779 499
fucz@http://fucz.gov.ba
info@http://fucz.gov.ba
Protokol / pisarnica
+ 387 33 779 467
Direktor:
Fahrudin Solak

+387 33 779 451
+387 33 779 499

fahrudin.solak@http://fucz.gov.ba
Sekretar:
Pomoćnik direktora – rukovodilac kabineta:
Dalila Efendić
+387 33 779 459 dalila.efendic@http://fucz.gov.ba
Viši stručni saradnik za odnose sa javnošću:
Majda Kovač
+387 33 779 497 majda.kovac@http://fucz.gov.ba
Pomoćnik direktora u sektoru za planiranje, mjere zaštite i spašavanja i vatrogastvo:
Pomoćnik direktora u sektoru za računovodstveno-finansijske poslove, javne nabavke i skladištenje:
Mira Lazić
+387 33 779 492 mira.lazic@http://fucz.gov.ba
Pomoćnik direktora u sektoru za pravne i opšte poslove:
Enisa Bajrović
+387 33 779 458 enisa.bajrovic@http://fucz.gov.ba
Pomoćnik direktora u centru za obuku struktura zaštite i spašavanja i tehničke poslove:
Pomoćnik direktora u sektoru za organizaciju deminiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava:
Murat Baručija
+387 33 769 865
+387 33 472 999
murat.barucija@http://fucz.gov.ba
Pomoćnik direktora u operativnom centru civilne zaštite:
Ismet Sendić
+387 33 779 454 ismet.sendic@http://fucz.gov.ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federalna uprava civilne zaštite