BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE INDEKS REGISTAR INFORMACIJA FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE Sarajevo, juli, 2015. godine   I – VRSTE INFORMACIJA U skladu sa odredbom člana 20. stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 32/01), Federalna uprava civilne zaštite […]

Opsirnije

Predstavnici medija koji žele intervjuisati direktora ili nekog od rukovodećih državnih službenika Federalne uprave civilne zaštite trebaju dostaviti popunjen obrazac Zahtjeva za intervju najmanje 48 sati prije traženog termina za razgovor. Viši stručni saradnik za odnose sa javnošću Federalne uprave civilne zaštite će Vas u najkraćem mogućem roku obavijestiti o mogućnostima za intervju. Popunjen obrazac […]

Opsirnije
Federalna uprava civilne zaštite