Odluke iz ostalih postupaka javnih nabavki: Broj 08-14-33-419-4-16 od 21-06-2016 Broj 08-14-33-417-4-16 od 21-06-2016 Broj 08-14-33-365-8-16 od 31-05-2016 Broj 08-14-33-346-6-16 od 03-06-2016 Broj 08-14-33-390-3-16 od 02-06-2016 Broj 08-14-33-402-3-16 od 01-06-2016 Broj 07-14-33-348-8-16 od 03-06-2016 Broj 08-14-33-208-8-16 od 18-05-2016 Broj 08-14-33-343-4-16 od 25-05-2016 Broj 08-14-33-357-4-16 od 18-05-2016 Broj 08-33-326-3-16 od 18-04-2016 16-05-2016 (Broj_08-14-33-209-8-19) 16-05-2016 (Broj_08-14-33-319-8-19) 16-05-2016 (Broj 08-14-33-131-4-16) 16-05-2016 (Broj 08-14-33-317-4-16) 14-04-2016 (Broj 08-14-33-133-9-16) 28-04-2016 (Broj 08-14-33-135-4-16) 01-04-2016 (Broj 08-14-33-214-4-16) 01-04-2016 (Broj […]

Opsirnije

U skladu sa odredbom člana 158. tačka 3) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH”, broj 64/09), Federalna uprava civilne zaštite u saradnji sa Federalnim ministrastvom obrazovanja i nauke i kantonalnim ministarstvima nadležnim za obrazovanje, izradila Nacrt Uredbe o tehničkim uslovima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova u vezi sa školovanjem vatrogasaca […]

Opsirnije

22.12.2015. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Broj 08-14-33-613-15 Preuzimanje dokumenta / download. 22.12.2015. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Broj 08-14-33-611-1-15 Preuzimanje dokumenta / download. Izmjene i dopune plana nabavki Federalne uprave civilne zaštite za 2015 godinu Izmjene i dopune plana nabavki Federalne uprave civilne zaštite za 2015 godinu – Preuzimanje dokumenta […]

Opsirnije
Federalna uprava civilne zaštite