Na osnovu člana 100. stav 3. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) i člana 6. stav 1. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 104/14), direktor Federalne uprave civilne zaštite, donosi:  O D L U K U 1. Prihvata […]

Read More
Federalna uprava civilne zaštite