Federalna uprava civilne zaštite u saradnji sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije i Federalnim ministarstvom prostornog uređenja, a u skladu sa odredbama člana 159. tačka 1) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 64/09), izradila Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uvjete koje […]

Opsirnije
Federalna uprava civilne zaštite