POPLAVE – VODOSTAJI                 Posavski kanton Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, iznosila je: –   Bosanski Brod ———– ————–     738 cm (pripremno stanje), jučer 746 cm, –   Bosanski Šamac ———————–     597 cm (pripremno stanje), jučer […]

Read More

POPLAVE – VODOSTAJI   Posavski kanton Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, iznosila je: –   Bosanski Brod ———– ————–     746 cm (pripremno stanje), jučer 764 cm, –   Bosanski Šamac ———————–     613 cm (pripremno stanje), jučer 628 cm, –   Orašje ————————————-    861 cm […]

Read More

POPLAVE – VODOSTAJI   Posavski kanton Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, iznosila je: –   Bosanski Brod ———– ————–     764 cm (redovne mjere), jučer 773 cm, –   Bosanski Šamac ———————–     628 cm (pripremne mjere), jučer 641 cm, –   Orašje ————————————-    879 cm […]

Read More

POPLAVE – VODOSTAJI   Posavski kanton Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati iznosila je: –   Bosanski Brod ———– ————–     773 cm (redovne mjere), jučer 780 cm, –   Bosanski Šamac ———————–     641 cm (pripremne mjere), jučer 645 cm, –   Orašje ————————————-    889 cm […]

Read More

POPLAVE – VODOSTAJI Posavski kanton Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je: –   Bosanski Brod ———– ————–     780 cm (redovne mjere), jučer 785 cm, –   Bosanski Šamac ———————–     645 cm (pripremne mjere), jučer 655 cm, –   Orašje ————————————-    […]

Read More

POPLAVE – VODOSTAJI   Posavski kanton Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je: –   Bosanski Brod ———– ————–     785 cm (redovne mjere), jučer 786 cm, –   Bosanski Šamac ———————–     655 cm (pripremne mjere), jučer 666 cm, –   Orašje […]

Read More

POPLAVE – VODOSTAJI   Posavski kanton Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je: –   Bosanski Brod ———– ————–     786 cm (redovne mjere), jučer 786 cm, –   Bosanski Šamac ———————–     666 cm (pripremne mjere), jučer 682 cm, –   Orašje […]

Read More

POPLAVE – VODOSTAJI   Posavski kanton Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je: –   Bosanski Brod ———– ————–     786 cm (redovne mjere), jučer 779 cm, –   Bosanski Šamac ———————–     682 cm (pripremne mjere), jučer 680 cm, –   Orašje […]

Read More

POPLAVE – VODOSTAJI   AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE   Zbog intenziviranih padavina u posljednja 24 sata, došlo je do značajnijeg porasta vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH. Imajući u vidu da je na nekoliko vodomjernih stanica dostignut nivo pri kojem počinje obavještavanje, te da se prema raspoloživim prognozama […]

Read More