POŽARI   Zapadnohercegovački kanton Općina Ljubuški. Pripadnici vatrogasne jedinice općine Ljubuški, imali su intervenciju na gašenju požara na divljoj deponiji auto guma. Požar su ugasila dva vatrogasca s jednim vozilom.   Hercegovačko-neretvanski kanton Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 21:50 do 23:00 sati, gdje je gorio […]

Opsirnije

POŽARI   Tuzlanski kanton Općina Gračanica. Vatrogasna jedinica općine Gračanica, imala je  intervenciju na gašenju zapaljenog dimnjaka na objektu, u naselju Drafnići.     Zeničko-dobojski kanton Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići, imala je intervenciju na gašenju požara dimnjaka na stambenoj zgradi, požar je ugašen.     Kanton Sarajevo Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne  uprave civilne […]

Opsirnije

POŽARI  Tuzlanski kanton Općina Banovići.  Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Brezici, gdje je gorjela plinska boca. Grad Tuzla.  Vatrogasna jedinica grada Tuzla je imala je intervenciju na gašenju požara  ul. Ludvika Kube, gdje je gorjela kotlovnica.  Srednjobosanski kanton Općina Bugojno. Vatrogasna jedinica općine Bugojno imala je intervenciju na […]

Opsirnije

POŽARI Tuzlanski kanton Općina Gračanica. Vatrogasna jedinica općine Gračanica, imala je dvije intervencije na gašenju požara u kojima je gorjela šuma, na manjim površinama, u naseljima: Doborovci i Donja Lohinja. Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine  Lukavac, imala je tri intervencije na gašenju požara gdje je gorjela šuma u dva navrata na lokalitetu Huskići, te nisko […]

Opsirnije

POŽARI   Unsko-sanski kanton Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Brekovica, gdje je gorio pomoćni objekat-štala. Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine B.Krupa imala je intervenciju u Bosanskoj Otoci, gdje je gorjelo nisko rastinje.   Tuzlanski kanton Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica Grada Tuzla imala je intervenciju na […]

Opsirnije

POŽARI   Unsko-sanski kanton Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća, imala je intervenciju na gašenju požara na elektro-ormariću na stambenom objektu, u naselju Čavkići. Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina, imala je intervenciju na gašenju požara dimnjaka, u ulici generala Hamdije Omanovića.   Hercegovačko-neretvanski kanton Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je intervenciju na […]

Opsirnije

POŽARI  Unsko-sanski kanton Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervencije na gašenju požara: šume, dimnjaka i niskog rastinja. Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most  imala je intervenciju na gašenju požara šupe sa drvima. Hercegovačko-neretvanski kanton Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je  intervenciju na gašenju požara u mjestima: Mozoljice, Južnom […]

Opsirnije

POŽARI   Unsko-sanski kanton Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u mjestu Vranjska. Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervenciju na gašenju niskog rastinja u mjestu Čizmići. Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju na gašenju niskog rastinja u […]

Opsirnije

POŽARI   Unsko-sanski kanton Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća, u dva navrata imala je intervencije na gašenju zapaljene trave i niskog rastinja, u mjestu Gorjevac. Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac, imala je intervenciju na gašenju požara trave i niskog rastinja, u mjestu Hujići. Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most, […]

Opsirnije

POŽARI   Unsko-sanski kanton Grad Bihać. Vatrogasna jedinca grada Bihaća, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to: trave u mjestu Jezero-Spahići, te šume u mjestu Očijevo. Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa, imala je dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja u mjestima: Bosanska Otoka i Jezerski, kao i intervenciju na […]

Opsirnije
Federalna uprava civilne zaštite