POPLAVE – VODOSTAJI Kanton Sarajevo Prema informacijama dobijenih od općinskih službi civilne zaštite s području Kantona Sarajevo nivoi vodostaja su u opadanju, voda se tokom noći povukla u svoja korita, tako da trenutno nema poplavljenih stambenih i drugih objekata. Pripadnici Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo i općinskih službi civilne zaštite su u stanju pripravnosti […]

Read More

POPLAVE – VODOSTAJI Posavski kanton Vodostaj rijeke Save u porastu je duž cijelog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je: –   Bosanski Brod —————————— 654 cm (pripremno stanje), jučer 632 cm, –   Bosanski Šamac ————————— 551 cm (pripremno stanje), jučer 497 cm, –   Orašje —————————————– 749 cm […]

Read More

ZEMLJOTRES  Hercegovačko-neretvanski kanton Grad Mostar. Danas u 13:48 sati registrovan je manji zemljotres sa epicentrom na području Žitomislića, sa magnitudom od 2.7 stepeni Rihtera i intenziteta IV stepena Merkalijeve skale. Zemljotres ovog intenziteta ne može izazvati štete na objektima a stanovništvo ga može osjetiti. POPLAVE – VODOSTAJI  Kanton Sarajevo Stanje na području općina koje su […]

Read More

POPLAVE – VODOSTAJI  Posavski kanton Vodostaj rijeke Save u porastu je duž cijelog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je: –   Bosanski Brod —————————— 632 cm (pripremno stanje), jučer 594 cm, –   Bosanski Šamac ————————— 497 cm (pripremno stanje), jučer 495 cm,  –   Orašje —————————————– 719 […]

Read More

POPLAVE – VODOSTAJI Posavski kanton Vodostaj rijeke Save i dalje je u porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je: –   Bosanski Brod —————————— 594 cm (pripremno stanje), jučer 508 cm, –   Bosanski Šamac ————————— 495 cm (pripremno stanje), jučer 429 cm, –   Orašje —————————————– […]

Read More

POTRAGA ZA UTOPLJENICIMA FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE Svi raspoloživi resursi i kapaciteti Federalne uprave civilne zaštite, cijelo vrijeme angažovani su na vršenju potrage za nestalim licima, koja su upala u rijeku Miljacku, dana 13.12.2017.godine. U toku dana u naselju Čekrčići, općina Visoko, pronađeno je jedno tijelo u rijeci Bosni. U sadejstvu sa drugim strukturama zaštite […]

Read More

POPLAVE – VODOSTAJI Posavski kanton Vodostaj rijeke Save i dalje je u porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je: –   Bosanski Brod —————————— 508 cm (pripremno stanje), jučer 390 cm, –   Bosanski Šamac ————————— 429 cm (pripremno stanje), jučer 320 cm, –   Orašje —————————————– […]

Read More

POPLAVE – VODOSTAJI Posavski kanton Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je: –   Bosanski Brod ——————————- 390 cm (normalno stanje), jučer 348 cm, –   Bosanski Šamac —————————- 320 cm (normalno stanje), jučer 204 cm, –   Orašje —————————————— 516 cm […]

Read More

JAK VJETAR Zeničko-dobojski kanton Općina Tešanj. U odnosu na posljednji izvještaj Operativni centar civilne zaštite je sa terena primao i preuzimao informacije koje su se odnosile na provođenje mjera otklanjanja posljedica i infrmacije o nastalim štetama. U skladu sa usaglašenim aktivnostima realizovano je sljedeće: -Ferhad-begova džamija – uklonjen materijal oko i na prilazu džamiji, -Ul. […]

Read More

VODOSTAJI Posavski kanton Vodostaj rijeke Save i dalje je u opadanju duž cijelog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je: –   Bosanski Brod ——————————- 348 cm (normalno stanje), jučer 308 cm, –   Bosanski Šamac —————————- 204 cm (normalno stanje), jučer 144 cm, –   Orašje —————————————— 403 cm […]

Read More