U sklopu završnih aktivnosti provođenja projekta „Prekogranična zaštita od požara“ između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Federalna uprava civilne zaštite pripremila je brošuru pod nazivom “Smanjenje rizika od katastrofaˮ. Cilj brošure je da ukaže na uzroke i vrste prirodnih i drugih opasnosti, te značaju preventivnog djelovanja na smanjenju rizika od katastrofa, jer je to […]

Opsirnije

U sklopu aktivnosti provođenja Projekta prekogranične saradnje u zaštiti od požara i vatrogastvu između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Federalna uprava civilne zaštite pripremila je promotivni materijal (brošuru i letak) pod nazivom “Kako postupiti u slučaju požara“ koji se može koristiti na području Federacije BiH.

Opsirnije

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 139. sjednici održanoj 13.11.2014. godine, donijela je Odluku o Procjeni ugroženosti Federacije Bosne i Hercegovine od prirodnih i drugih nesreća (V. broj 2003/2014 od 13.11.2014. godine), koja je objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 95/14. Elektronsku verziju Procjene ugroženosti Federacije Bosne i Hercegovine od prirodnih i drugih nesreća […]

Opsirnije
Federalna uprava civilne zaštite