U ponovnim poplavama koje su ponovo zadesile našu zemlju u mjesecu avgustu na području općine Gračanica, u mjestima Piskavice i Sokola su poplavljene 2 farme, gdje je usljed poplava uginulo 2000 pilića. {loadposition 14082014} Naime radilo se o matičnom jatu peradi i to 980 kokica i 20 pijetlova tjelesne mase 3,5 kg kao i 560 […]

Opširnije

Na području Unsko-sanskog kantona, općina Bosanska Krupa, Federalna uprava civilne zaštite je završila deminiranje na zadataku „ Kajtezi- Luke“. {loadposition 25072014} Deminiranjem ove rizične površine stvorili su se elementarni uslovi za bavljenjem poljoprivredom, kao i eksplotaciji šume i drugih prirodnih resursa, nepophodnih za egzistenciju lokalnog stanovništva. Deminirano je 75.482m2 operacijom tehničkog izviđanja na kojoj je […]

Opširnije

U organizaciji Federalne uprave civilne zaštite(FUCZ) uspješno je završen „Osnovni kurs za humanitarno deminiranje“. Kurs je trajao od 23.06 -11.07.2014. godine. Teoretski dio kursa se održavao u prostorijama za obuku FUCZ, a praktični dio na poligonima za obuku na lokalitetu Igmana. Kurs je proveden u skladu sa Standardom za uklanjanje mina i NUS-a u BiH. […]

Opširnije

Prilikom izvođenja građevinskih bradova u krugu tvornice ‘Emka’ u goraždanskom naselju Vitkovići radnici koji su izvodili radove pronašli su neeksplodiranu granatu koja se počela dimiti čim je otkopana. Odmah po primitku informacije o pronalasku ovog neeksplodiranog ubojnog sredstva eksperti Specijalističke jedinice za uništavanje NUS-a Federalne uprave civilne zaštite su nadležnim na terenu su izdali precizna […]

Opširnije

Dana 30.6.2014. godine u službenim prostorijama Federalne uprave civilne zaštite održan je radno-konsultativni sastanak v.d. direktora FUCZ Solak Fahrudina i direktora Republičke uprave civilne zaštite Elez Veseljka sa svojima saradnicima, s ciljem međusobnog informisanja o stanju i situaciji na području entiteta nakon prirodne nesreće poplava i klizišta, kao i s ciljem usaglašavanja stavova i postizanja […]

Opširnije

Specijalistička jedinica za zaštitu i spašavanja Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) izvela je danas na Bjelašnici pokaznu vježbu gašenja simuliranog požara otvorenog prostora na nepristupačnom terenu uz upotrebu relejnog sistema snabdjevanja vodom. Ovaj prostor za vježbu izabran je jer je, osim crnogoričnom i bjelogoričnom šumom, prekriven i travom koja je podložna da, u periodu visokih […]

Opširnije

Dana 02.07 i 03.04.2014 godine timovi za uništavanje neekspodiranih eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite izvršili su dvije izuzetno složene i opasne operacije uništavanja NUS-a za koje su pripreme trajale nekoliko prethodnih dana. U općini Stolac je 02.07.2014 godine izvršeno uništavanje rakete 9M22U raketnog sistema Grad koja je ranije uklonjena sa terena u okolini grada […]

Opširnije

Pripadnici ‘Sektora za organizaciju deminiranja i uništavanja NUS-a i specijalističke jedinice’ Federalne uprave civilne zaštite su dana 28. Juna 2014 godine u 17.45 sati, putem Policijske stanice Novi Grad Sarajevo i Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite Sarajevskog kantona obaviješteni da je u sarajevskom naselju Boljakov potok pronađena nepoznata avionska bomba. U najkraćem vremenu stručni tim […]

Opširnije

{tab Bosanski jezik|green} BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEFEDERALNI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE PISMO ZAHVALNOSTI MEĐUNARODNIM I DOMICILNIM DAVAOCIMA HUMANITARNE POMOĆI – „POPLAVE – PROLJEĆE 2014“ – SVIMA – Djelovanjem direktnih i naknadnih posljedica prirodne nepogode od poplava na područjima uz rijeke Bosna i Vrbas, koje čine sliv rijeke Save u Posavskom kantonu, te poplavama i […]

Opširnije
Federalna uprava civilne zaštite