Pripadnici tima za specijalne ronilačke aktivnosti Nacionalne policije Republike Češke, sa pripadnicima Federalne uprave civilne zaštite, ovih dana rade na pronalasku i uklanjanju neeksplodiranih ubojnih sredstava na međunarodnom plovnom putu rijeke Save u općini Odžak, tačnije na lokalitetu Novi Grad. {loadposition 06082015} Biće uklonjene i avio-bombe iz Drugog svjetskog rata koje se nalaze u rijeci […]

Opširnije

Novinar Dassel je, u okviru „autobus turneje“, boravio na području Balkana, odnosno Sarajeva. Njegova, skoro šestominutna, reportaža se odnosila na posljedice rata u BiH, odnosno u Sarajevu, opasnosti od neeksplodiranih minsko-eksplozivnih sredstava i njihovom uklanjanju, a sve u okviru aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite. Od kraja 1995. godine, u Bosni i Hercegovini je zabilježeno 1.700 […]

Opširnije

Timovi za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite su dana 16. 07. 2015 godine još su jednom uspješno izveli visokorizičnu akciju tokom koje su demontirali i uklonili neeksplodiranu avionsku bombu američkog porijekla zaostalu nakon NATO-udara 1995. godine. {loadposition 22072015} Bomba tipa Mk82 mase 500 funti (cca 230 kg) je pronađena u općini Glamoč u […]

Opširnije

Povodom obilježavanja 11. jula 1995. godine, 20. godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurne zone UN-a“ Srebrenica, i ukupa 136 identifikovanih žrtava iz jula 1995. godine, Federalna uprava civilne zaštite je, u saradnji sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica Organizacionom odboru ovog događaja, odnosno učesnicima „Marša mira 2015“ od Nezuka do Srebrenice, stavila na raspolaganje vozila […]

Opširnije

Federalna uprava civilne zaštite sa svojim timovima za uklanjanje i uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava iz Bihaća, Livna i Sarajeva uspješno je okončala aktivnost uklanjanja i uništavanja avio bombe SD250 njemačke proizvodnje, zaostale iz II svjetskog rata, koja je pronađena na lokaciji MZ Martin Brod, Grad Bihać. {loadposition 02072015}   Navedeno sredstvo zbog svoje velike razorne […]

Opširnije

Pripadnici tima Federalne uprave civilne zaštite, koji zajedno sa pripadnicima Crvenog krsta Republike Srpske čine tim Bosne i Hercegovine, uputili su se sinoć prema Makedoniji, gdje će učestvovati na međunarodnoj vježbi EU IPA „CAMPEX – 2015“, u Skoplju, Makedoniji. {loadposition 16062015} Vježba je organizovana u okviru Programa saradnje „IPA 2 Bosna i Hercegovina“ i izvodi […]

Opširnije

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, dana 8.6.2015. godine, dodijelio je Federalnoj upravi civilne zaštite i Republičkoj upravi civilne zaštite vrijednu tehničku opremu za protivminsko djelovanje. Jačanje spremnosti i kapaciteta nadležnih institucija za protivminske aktivnosti predstavlja važan korak na postizanju cilja da BiH bude slobodna od mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz […]

Opširnije

Na planinini Majevici, u organizaciji Saveza GSS u BiH u periodu od 06-07.06.2015.godine održana je zajednička vježba spasilačkih službi na temu potrage za nestalim avionom u kojoj su pored pripadnika Federalne uprave civilne zaštite sa potražnim psima učestvovale spasilačke službe iz cijele države, vatrogasci, specijalna policija, radioamateri, lovci, crveni krst/križ, GSS u BiH i drugi. […]

Opširnije

Dana 18.12.2014. godine potpisan je Ugovor o grantu između Evropske Unije i Ministarstva sigurnosti BiH, koji tretira pitanje Projekta prekogranične suradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore u oblasti zaštite od požara. Inicijativu za izradu i apliciranje kod Evropske Unije za navedeni Projekt, Ministarstvu sigurnosti BiH dostavilo je Ministarstvo unutarnjih poslova Crne Gore svojim […]

Opširnije

Na Jablaničkom jezeru kod Konjica, u restoranu “Orahovica”, održana je prezentacija specijalnog višenamjenskog vozila poznatog pod nazivom “Hovercraft”, koje je za akcije zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća nabavila Federalna uprava civilne zaštite. Ova vrsta vozila namijenjena je za spašavanje i transport ljudi i materijalno-tehničkih sredstava prilikom poplava. {loadposition […]

Opširnije
Federalna uprava civilne zaštite