Na sastanku su razmijenjene informacije o stvarnom stanju i potrebama na terenu kako bi se ubuduće, iz iskustva stečenog u prošlogodišnjim poplavama, strateški pristupilo nabavci potrebnog u kriznim situacijama, u ovom slučaju poplavama, i saniranju šteta nakon poplava, te korištenju raspoloživih sredstava Svjetske banke i Evropske unije (EU). Direktor Solak je naglasio da kod nabavke […]

Opširnije

U prostorijama Federalne uprave Civilne zaštite, 29.9.2015. godine, održana je 21. redovna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite. Sjednicom je predsjedavala ministrica Jelka Milićević koju je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, rješenjem od 27.7.2015. godine, postavila na mjesto komandanta Štaba. Sjednici su prisustvovali i novoimenovani članovi Štaba iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i Federalnog ministarstva […]

Opširnije

Direktor Međunarodnog fonda za unapređenje bezbjednosti ljudi (ITF), Damjan Bergant, i direktor Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), Fahrudin Solak, potpisali su Ugovor o donaciji opreme za deminiranje. Ovim Ugovorom, koji je potpisan 29.9.2015. godine u prostorijama FUCZ u Sarajevu, donirana je oprema u cilju jačanja kapaciteta civilne zaštite Bosne i Hercegovine kako bi odgovorila zahtjevima […]

Opširnije

U okviru ovih aktivnosti, 18.09.2015. godine, na poligonu za uništavanje eksplozivnih sredstava FUCZ upotrijebljena je bespilotna letjelica quadcopter model DJ Phantom 3 Advanced kao podrška provođenju operacije uništavanja. Bespilotna letjelica je upotrijebljena u skladu sa Standardnim operativnim procedurama za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite, te je korištena za nadzor terena i nadgledanje […]

Opširnije

Na području općine Bihać, od početka 2015. godine, timovi FUCZ-e, na pet zadataka ukupno su deminirali površinu od 262.901.m², na kojoj je pronađeno 40 mina i četiri NUS-a. Na pet radilišta, koje se nalaze južno od grada Bihaća, na tromeđi prigradskih naselja Sokolac, Golubić i Dobrenica, deminerski timovi FUCZ-e uklonili su nekoliko desetaka mina i […]

Opširnije

  Na poligonu Federalne uprave civilne zaštite, u Azićima (Sarajevo), uz asistenciju i podršku instruktora iz Japana, održana je obuka za korištenje opreme za spašavanje na vodi i pod vodom, kojoj su prisustvovali pripadnici Federalne uprave civilne zaštite, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i Odjela za javnu sigurnost – Vlade Brčko Distrikta. Obuka krajnjih […]

Opširnije

U kasarni Rajlovac, u organizaciji Gorske službe spašavanja-a u BiH, a uz asistenciju i podršku instruktora i pilota, pripadnika brigade zračnih snaga Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, održana je obuka u helikopterskom spašavanju kojoj su prisustvovali članovi GSS-a u BiH i pripadnici FUCZ. Obuka, kojoj je prisustvovalo ukupno 19 lica, od čega tri pripadnika FUCZ, […]

Opširnije

Vršeći redovne poslove na provođenju mjera zaštite od neeksplodiranih ubojnih sredstava, pripadnici Tima za uništavanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne Sarajevo A i Goražde A, su 10.9.2015. godine uništili 473 komada eksplozivnih metaka 40 mm, tipa M848A2, namijenjenih podcjevnim i revolverskim bacačima granata za takozvane ‘nitroglicerinke’. Ova eksplozivna sredstva, 07.09.2015. godine, pronašli su lovci u […]

Opširnije

U okviru EU IPA II programa pomoći Evropske unije državama Zapadnog Balkana, Albaniji i Turskoj, u jačanju kapaciteta civilne zaštite u katastrofama, razmjene znanja i saradnje na regionalnom nivou, u Sarajevu je od 8. do 10.9.2015. godine održana vježba o praktičnoj provedbi koncepta podrške države domaćina u slučaju izbijanja prirodne ili druge nesreće po Mehanizmu […]

Opširnije

Obuka, u čijoj su organizaciji učestvovale Uprava za civilnu zaštitu i oporavak nakon katastrofa Republike Slovenije, sa jedne, i Inicijativa za spremnost i prevenciju katastrofa za jugoistočnu Evropu (DPPI SEE), sa druge strane, održana je u trening centru Civilne zaštite Republike Slovenije od 24. do 28.08.2015. godine. Zemlje učesnice, pored Bosne i Hercegovine, su bile […]

Opširnije
Federalna uprava civilne zaštite