Na ovoj sjednici, kojom je predsjedavala ministrica Jelka Miličević, između ostalog, je razmatran i usvojen Izvještaj o izvršenju operativnog plana neutralizacije i uništavanja neeksplodirane avionske bombe koja je nedavno pronađena u Bosanskoj Otoci i Izvještaj o provedbi Odluke FŠCZ. Ove aktivnosti, uz izrečene čestitke, ocijenjene su veoma uspješnim. U upravnoj zgradi FUCZ u Sarajevu, 30.11.2015. […]

Opširnije

Na ovoj obuci polaznici su upoznati sa sistemom i metodama upozoravanja na mine kao jednom od glavnih komponenti protivminskog djelovanja, uključujući praktičan rad na terenu, komunikaciji kao osnovnom alatu rada, te iskustvima iz ugroženih zajednica. U prostorijama EUFOR-a u Butmiru kod Sarajeva, od 23. do 27. novembra 2015. godine, odžan je osnovni kurs upozoravanja na […]

Opširnije

U akciji izvlačenja ručne bombe M52-P1, u jutarnjim satima, 27.11.2015. godine, kod Rimskog mosta na Ilidži, učestvovalo je 10 ljudi koji su bili podijeljeni u dvije ekipe – ekipu zaduženu za uklanjanje i ekipu za podršku. Kako se bomba nalazila oko 10 metara daleko od obale i na oko 1 metar dubine, zadatak je realizovan […]

Opširnije

Vježbom “Odgovor 2015” izvršena je praktična provjera spremnosti djelovanja službi zaštite i spašavanja u kriznim situacijama, poput rada štaba i njihovih operativnih centara, međusobna koordinacija i komunikacija u toku spašavanja i evakuacije ugroženog stanovništva i materijalnih dobara, evakuacija stanovništva sa područja ugroženih klizištima i poplavama. U kasarni Oružanih snaga BiH u Zenici, 19.11.2015. godine, uspješno […]

Opširnije

Ovom takmičenju prethodila su općinska takmičenja, a pobjednička ekipa Devete osnovne škole Ilidža predstavljat će Kanton Sarajevo na predstojećem Federalnom takmičenju iz programa “Upozoravanje na opasnost od mina”. Crveni križ/krst Kantona Sarajevo, iz programa “Upozoravanje na opasnost od mina”, u subotu, 21.11.2015. godine, u OŠ “Čengić Vila I” u Sarajevu, realizovao je 19. Kantonalno takmičenje […]

Opširnije

Radionica je održana u okviru Programa za prevenciju, pripravnost i odgovor na poplave u zapadnom Balkanu i Turskoj (IPA POPLAVE Lot 2), na temu novih međunarodnih smjernica za pumpe visokog pritiska (HCP) i izgradnju brana kod poplava (FC). U sklopu radionice uprilična je posjeta objektu FUCZ u Azićima kod Sarajeva. Jednodnevna radionica vezano za IPA […]

Opširnije

Na ovoj obuci i vježbi učestvovalo je 67 vatrogasaca iz 10 općina Bosne i Hercegovine i iz pet općina Crne Gore. Pokazana je spremnost i sadejstvo vatrogasaca i spasilačkih službi ovih država u gašenju požara većih razmjera i spašavanju povrijeđenih lica tokom akcije gašenja požara na otvorenom prostoru. Nakon četverodnevne obuke i vježbe, u Trebinju […]

Opširnije

Avio bombu, namijenjenu za osvjetljavanje terena, u kojoj su bili visokozapaljivi elementi, nedavno su pronašli lovci na teško prohodnom području. Rizik od požara prilikom njenog uklanjanja je bio izuzetno visok. U selu Hutovo kod Neuma stručnjaci Federalne uprave civilne zaštite, 17.novembra, neutralisali su i uklonili avio bombu “SAB-100“ koju su nedavno pronašli lovci na izuzetno […]

Opširnije

Seminar je bio teoretskog tipa (predavanja), i njime se željelo ukazati na ranjivosti zajednica u Bosni i Hercegovini, kao i društva u cjelini od poplava i klizišta, međusobno vezanih opasnosti koje aktiviraju jedni druge, kao i mogućih rješenja u domenu zadate teme. U hotelu “Saraj” u Sarajevu, 14.11.2015. godine, održan je seminar pod nazivom “Poplave […]

Opširnije

Na ovoj petodnevnoj obuci i vježbi učestvuju vatrogasci 10 općina iz Bosne i Hercegovine i pet općina iz Crne Gore, a realizira se u sklopu Projekta prekogranične suradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore u oblasti zaštite od požara i vatrogastva, koji se finansira iz IPA fonda Evropske komisije. Ova međudržavna obuka vatrogasaca otpočela […]

Opširnije
Federalna uprava civilne zaštite