U Sarajevu je od 9. do 11. 12. 2015. godine održana obuka (radionica) na temu Media operacije (Media Ops) za glasnogovornike institucija u Bosni i Hercegovini koje su prve u odgovoru na katastrofu, a aktivnosti su vodili oficiri 77. brigade Armije Velike Britanije. Radionica je izvedena u cjelinama: Medijske operacije koje sprovodi Ministarstvo odbrane Velike […]

Opširnije

U organizaciji OSCE-a i Općine Maglaj, u ovom gradu je, 08.12.2015. godine, održana prezentacija o poplavama pod nazivom “Studija slučaja: Maglaj – poplave, maj 2014. godine”. Navedenoj prezentaciji prisustvovali su: direktor Odjela za ljudske resurse OSCE-a u BiH, Kendall Palmer, šef terenskog ureda Travnik– OSCE-a u BiH, Cristiano Barale, predstavnik Agencije za upravljanje krizama Kraljevine […]

Opširnije

Danas (11.12.2015. godine) u 9,30 sati uspješno je završena operacija transporta i uništenja neeksplodirane avionske bombe koja je počela jutros u 04.00 sata. Djelujući prema ranije sačinjenom operativnom planu, uz podršku MUP-a Kantona Sarajevo, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, PU Konjic, te JP Autoceste Federacije BiH, pripadnici Federalne uprave civilne […]

Opširnije

U petak, 11.12.2015. godine, u ranim jutarnjim satima, pripadnici Federalne uprave civilne zaštite obaviće transport i uništavanje aviobombe iz Drugog svjetskog rata, teške blizu 250 kilograma sa 100 kilograma eksploziva, koja je 1.12. ove godine pronađena u sarajevskom naselju Buča Potok i odmah transportovana na lokaciju za privremeno odlaganje NUS-a.Početak operacije transporta i uništavanja je […]

Opširnije

U organizaciji Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, a u saradnji sa Agencijom za upravljanje u vanrednim situacijama Kraljevine Danske – DEMA, na Jahorini je od 9. do 10.12.2015. godine održan sastanak šefova (direktora) službi zaštite i spašavanja Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije i Crne Gore, među kojima je bio i Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave […]

Opširnije

U Sarajevu je 08.12.2015. godine održana 23. redovna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite kojom je predsjedavala ministrica Jelka Milićević, inače zapovjednica Štaba. Na sjednici su, razmatrane i usvojene Odluke o nabavci sredstava i opreme potrebnih za rad službi zaštite i spašavanja i drugih struktura civilne zaštite, te Odluke o izvođenju obuke za spašavanje u zimskim […]

Opširnije

U okviru zadatka deminiranja na lokaciji “Podgorani 2” kod Mostara očišćena je ukupna planirana sumnjiva površina koja je iznosila 22.841,00 m². Deminerski tim FUCZ “Mostar B“, sa osam deminera, bio je angažovan na ovom zadatku, a pronađena su 3 kom. PP mina (3 kom. PMR-2A) i 3 kom. NUS-a. Očišćena površina graniči uz lokalni makadamski […]

Opširnije

Ministarstvo sigurnosti BiH i UN za BiH, u saradnji sa entitetskim upravama civilnih zaštita, organizirali su u Sarajevu 02.12.2015. godine, treću konferenciju Platforme za smanjenje rizika od katastrofa Bosne i Hercegovine na temu “Požari“. Na konferenciji je bilo govora o požarima u Bosni i Hercegovini koji su stalni izazov za civilnu zaštitu i vatrogasce, kao […]

Opširnije

Doniranu opremu Federalna uprava civilne zaštite uručila je vatrogasnim jedinicama u općinama na području FBiH i Brčko Distriktu. Na prigodnoj ceremoniji, 02.12.2015. godine, u deminerskom centru Federalne uprave civilne zaštite u Azićima kod Sarajeva, nevladina organizacija “Pompiers De L'urgence Internationale“ (“Vatrogasci za međunarodne hitne slučajeve“) iz Francuske, koja godinama pomaže vatrogasnim jedinicama u BiH, uz […]

Opširnije

Radi se o aviobombi engleske proizvodnje iz Drugog svjetskog rata, teškoj blizu 250 kilograma sa 100 kilograma eksploziva. Procijenjeno je da prisustvo bombe na lokaciji na kojoj je pronađena predstavlja veliku opasnost za odvijanje saobraćaja jer se nalazila svega dva metra od saobraćajnice na kojoj je gust promet, posebno u jutarnjim satima. U sarajevskom naselju […]

Opširnije
Federalna uprava civilne zaštite