Deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite jučer su na postavljenoj simuliranoj minski rizičnoj površini i deminerskom radilištu na platou ispred SCC-a (Sarajevo City Center) u Sarajevu, od 10 do 15 sati demonstrirali način rada u humanitarnom deminiranju. Brojnim posjetiocima prikazani su i videoklipovi koji su snimljeni tokom operacija deminiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava koje su […]

Read More

Povodom 4. aprila – Međunarodnog dana borbe pritiv mina – Federalna uprava civilne zaštite, kao vladina organizacija koja se, između ostalog, bavi i humanitarnim deminiranjem na području FBiH, i ove godine se pridružila godišnjoj kampanji # TogetherAgaistMines (Zajedno protiv mina) s ciljem podizanja globalne svijesti o problemimam koje predstavljaju nagazne mine i druga eksplozivna sredstva […]

Read More

Tokom trajanja radionice obrađene su teme koje se odnose na korištenje NICS sistema u situacijama prirodnih i drugih nesreća, akcijama traganja i spašavanja te načinu integracije sistema za postojećim geoprostornim podacima. Obrađene su i teme koje se odnose na simbole koji će se koristit na NICS sistemu. Na molbu organizatora predstavnici Bosne i Hercegovine su […]

Read More

Prvo su motornim pilama isječene grane koje su, zajedno sa jednim dijelom stabla, izvučene sajlama zakačenim za bager, što je omogućilo da ostatak stabla prođe ispod mosta. Nakon toga toga most je zatvoren da bi se utvrdila i sanirala nastala šteta  kako se ne bi ugrozila sigurnost lokalnog stanovništva koje koristi ovaj most. Pripadnici Federalne […]

Read More

Cilj posjete je bio upoznavanje sa principima i metodama rada na prevenciji, zaštiti, upravljanju i sanaciji posljedica katastrofalnih događaja, te sa načinom  na koji su ovi poslovi organizirani u Turskoj. Tokom petodnevne posjete delegacija, u čijem su sastavu bili i predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH i Republičke uprave civilne zaštite, je posjetila sjedište AFAD-a, logističku bazu […]

Read More

Ovom vježbom provjereni su materijalni i ljudski potencijali civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i volontera Crvenog križa koji učestvuju u sistemu zaštite i spašavanja kroz pružanje pomoći stanovništvu, kao i sposobnost i kapaciteti OŠ “Busovača” pri evakuaciji u slučaju zemljotresa. Vježbom su potvrđene važeće procedure, planska rješenja i standardi obuke s konačnom težnjom da […]

Read More

Ova posjeta je realizirana u okviru Programa civilno-vojne spremnosti za vanredne situacije (CMEP), a gostima iz SAD-a prezentovana je organizacija i aktivnosti civilne zaštite u FBiH ali i softverski program NICS (Next generation incident command system/Komandni sistem za incidente sljedeće generacije) koji omogućava efikasniju i ekspeditivniju razmjenu podataka i informacija između različitih učesnika u sistemu […]

Read More

Teren po kojem je vršena pretraga bio je vrlo strm, klizav i stjenovit sa gustom vegetacijom, a vremenski uslovi vrlo loši, uz kišu, snijeg i jaku buru. Pretražuje se područje površine od 5 kvadratnih kilometara, a zaključno sa jučerašnjim danom pregledano je uže gradsko područje Stoca, Komanje brdo te područje starog grada u Stocu. Prema […]

Read More

Voda se u mjestu Prud ispumpava i prebacuje preko nasipa u rijeku Savu. Na ovom dijelu pripadnici FUCZ nivo vode drže pod kontrolom, a zbog izuzetno teških vremenskih uslova, snijega, vjetra i temperature ispod nule, pumpe i agregati rade otežano.  Timovi će i dalje dežurati na terenu, ako bude potrebno FUCZ će poslati još timova, […]

Read More

Tokom proljeća na području Federacije BiH može se očekivati pojava većih kišnih padavina i naglo topljenje snijega te nagli porast vodostaja na rijekama i njihovim pritokama što bi prouzrokovalo plavljenje stambenih, industrijskih i drugih objekata, obradivog i ostalog zemljišta, aktiviranje većeg broja klizišta i odrona, oštećenje saobraćajnih komunikacija i sl. Kako bi se umanjile navedene […]

Read More
Federalna uprava civilne zaštite