Po izuzetno lošem vremenu timovi FUCZ sa ljudstvom, terenskim vozilima sa prikolicama, cisternama za vodu, šatorima i ostalom opremom bili su podrška učesnicima trodnevnog “Marša mira Nezuk-Potočari 2018” koji su od ranog jutra 8. jula do poslijednevnih sati 10. jula 2018. godine prepješačili trasu smrti dugu 100 kilometara kojom su u ljeto 1995. godine prošli […]

Opširnije

Primajući ovu donaciju direktor Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Fahrudin Solak se zahvalio Austriji i naglasio da će šatori, u skladu s potrebama, biti postavljeni na predviđenim lokacijama. Inače, pripadnici FUCZ su već jučer dio šatora transportovali u Bihać, te su nakon odobrenja počeli sa aktivnostima čišćenja lokacije i postavljanja kampa u Velikoj Kladuši u […]

Opširnije

Na ovom sastanku bilo je govora o Evropskim modulima civilne zaštite i Mehanizmu EU za civilnu zaštitu, o provođenju mjera i aktivnosti zaštite i spašavanja u cilju sprečavanja opasnosti od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH, funkcionisanju sistema zaštite i spašavanja u FBiH, stanju opremljenosti i operativnim mogućnostima Operativnog centra civilne zaštite i Dobrovoljnih […]

Opširnije

U Livnu će se u srijedu 4. jula 2018 godine održati radno-konsultativni sastanak na kome će prisustvovovati direktor Federalne uprave civilne zaštite  (FUCZ) Fahrudin Solak sa saradnicima, premijer Vlade Kantona br. 10 Ivan Jozić, ministar Graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša u Vladi Kantona 10 Hikmet Hodžić i v.d. direktora Uprave civilne zaštite Kantona […]

Opširnije

Ukupno 72 učesnika simulacijske vježbe vršili su potragu zajedno sa potražnim psima,  dronovima, roniocima, tragačima na vodi… Potražni psi su na terenu pronašli povrijeđenog ribara, a ronioci su pronašli tijelo drugog ribara u koritu rijeke Krupe. Prevoz timova vršili su lovočuvari PP Hutovo Blato čamcima ISS Mostar. Pronađeni ribari prevezeni su do lokacije Karaotok, a […]

Opširnije

Na vježbi je praktično prezentirano korištenje NICS sistema u Bosni i Hercegovini od strane spasilačkih timova entitetskih uprava civilne zaštite. Na terenu je izvršena simulacija potrage za nestalom osobom na planini Bjelašnici a sve informacije i komunikacija koja je neophodna za koordinaciju između spasilačkih timova tokom pokazne vježbe spašavanja vršena je kroz NICS sistem. Na […]

Opširnije

Ovaj zadatak završio je deminerski tim FUCZ “Tuzla B”, dok je tim “Tuzla A” bio angažovan dva dana na uzorkovanju. Nakon ove nove protuminske akcije stvorena je dodatna sigurnost i za učesnike tradicionalnog Marša mira “Nezuk-Potočari” koji se svake godine (od 8. do 10. jula) održava u okviru obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Ujedno […]

Opširnije

Zadatak su obavili deminerski timovi FUCZ – “Orašje B” i  “Žepče B”, mašinski tim sa mašinom PT300D, PLANT i POEK tim. Pronađeno je osam komada NUS-a. Deminiranjem ove površine, otklonila se minska opasnost za korisnike putne komunikacije velike frekventnosti, omogućilo se i bezbjedno održavanje puteva i kanala koji su bili gotovo potpuno zarasli i na […]

Opširnije

Na dva sastanka koja su održana u zgradi Vlade BPK-a Goražde, direktor Solak susreo se sa članovima KŠCZ BPK–a Goražde, premijerom Vlade BPK–a Goražde, ministrom privrede BPK–a Goražde, komandantom KŠCZ–e BPK–a Goražde, direktorom KUCZ-e BPK-a te predstavnicima privrednih subjekata. Razgovarano je o načinu funkcionisanja zaštite i spašavanja i civilne zaštite u FBiH, mehanizmu EU i […]

Opširnije
Federalna uprava civilne zaštite