Okončanjem ovog zadatka, odnosno čišćenjem ovog područja, stvorili su se uslovi za realizaciju projekta izgradnje Memorijalnog kompleksa na platou brda Žuč kojeg vodi Općina Novi Grad Sarajevo i koji je u završnoj fazi, putne komunikacije iz pravca Vogošće i Novog Grada i obezbijeđeno sigurno korištenja livada u poljoprivredne svrhe, ogrijevnog drveta i drugih prirodnih resursa […]

Read More

Ovu akciju deminiranja izvela su dva deminerska tima FUCZ (Tim za uklanjanje i uništavanje eksplozivnih sredstava iz Goražda i Tim pasa otkrivača eksploziva – POEK). Sve deminerske aktivnosti nadzirao je ovlašteni predstavnik BHMAC-a, jer se za ovu vrstu deminiranja ne izrađuje poseban projekat deminiranja. Angažiranjem pasa otkrivača eksploziva pronađena je samo jedna naznaka miniranosti, odnosno […]

Read More

Pokazna vježba spašavanja sa stijene i transport unesrećenog, što je jedna od ljetnih tehnika spašavanja, odrađena je u četiri dijela. Prvo je izvedeno spuštanje vertikalno niz stijenu, odnosno liticu, zatim koso spuštanje, pa preko strmine i na kraju spajanje dva brda pomoću užeta, u slučaju kada se ne može ići terenskim putem. Od oko 75 […]

Read More

Federalna uprava civilne zaštite Organizacionom odboru ovog Marša, stavila je na rasplaganje tim sa dva terenska vozila i opremom koji će učesnicima pružiti podršku duž trase koja prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu sve do graničnog prelaza sa Republikom Hrvatskom. Učesnici ovog Marša trebalo bi da stignu u Vukovar 18. novembra, na Dan sjećanja na žrtve […]

Read More

Ova akcija timova za uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava FUCZ uspješno je završena a pronađene artiljerijske granate kalibra 105 i 155 mm transportovane su u skladu sa standardnim operativnim procedurama i uskladištene na za to predviđenom mjestu. U narednom periodu biće uništene na poligonu za uništavanje eksplozivnih sredstava. Još jednom brzom i uspješnom akcijom timova FUCZ […]

Read More

Čišćenjem ovog područja stvorili su se uslovi za realizaciju projekta izgradnje Memorijalnog kompleksa na platou brda Žuč kojeg vodi Općina Novi Grad Sarajevo  i koji je u završnoj fazi ali i sigurnog korištenja livada u poljoprivredne svrhe, ogrijevnog drveta i drugih prirodnih resursa neophodnih za egzistenciju lokalnog stanovništva. Deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) […]

Read More

Tokom ove jeseni i zime na području Federacije BiH može se očekivati pojava većih kišnih i snježnih padavina, nagli porast vodostaja na rijekama i njihovim pritokama što bi prouzrokovalo plavljenje stambenih, industrijskih i drugih objekata, obradivog i ostalog zemljišta, aktiviranje većeg broja klizišta i odrona, oštećenje saobraćajnih komunikacija i sl. Kako bi se umanjile navedene […]

Read More