Trideset prvog januara ove godine, u 19 sati, nakon službene dojave, Federalna uprava civilne zaštite stupila je u kontakt sa općinskom službom CZ Olovo, izvršila analizu potrebne pomoći i odmah mobilizirala sredstva i ljudstvo. Na područje općine Olovo upućeno je 25 pripadnika deminerskih timova Tuzla A i B i Sarajevo A i B, ronioci, dva […]

Read More

Od 27. do 29. januara ove godine u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini boravila je delegacija Međunarodne organizacije za civilnu odbranu (ICDO, International Civil Defence Organisation). U ovoj delegaciji su bili dr. Vladimir Kuvshinov, generalni sekretar, Saltanat Tashmatova, direktorica međunarodne saradnje i Aleksei Kuvshinov, službenik za humanitarna pitanja ICDO-a. Na svečanoj ceremoniji dodijeljena su priznanja […]

Read More

U organizaciji Agencije za državnu službu FBiH, a u okviru projekta “Strateška pomoć u implementaciji ključnih EU znanja državnih službenika u FBiH“, u Sarajevu je, 20. 1. 2016. godine, održan radni sastanak za sve koordinatore za evropske integracije sa federalnog nivoa vlasti. Cilj ovog radnog sastanka bila je jačanje mreže koordinatora za evropske integracije na […]

Read More

Tim za uništavanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite, 14.01.2016. godine, na poligonu za uništavanje Radovan u općini Gornji Vakuf/Uskoplje, uništio je opasna eksplozivna sredstva koja su prikupljena tokom prošle godine kroz redovne aktivnosti tima FUCZ, “Busovača A“, u općinama Travnik i Gornji Vakuf/Uskoplje. Zadatak je obavljen uz podršku pripadnika PU Gornji Vakuf/Uskoplje i Marinka […]

Read More

FUCZ i Općina Novi Grad Sarajevo, 30.12.2015. godine, potpisali su sporazum o međusobnoj saradnji u oblasti zaštite i spašavanja na realizaciji projekata iz oblasti deminiranja i podrške civilnoj zaštiti u nabavci opreme koja će se koristi u operacijama deminiranja i drugim aktivnostima zaštite i spašavanja. Na osnovu ovog sporazuma FUCZ će, u svrhu deminiranja na […]

Read More

Zadatak interventnog deminiranja u rejonu sela Dolac (lokacija “Dolac – vodovodna mreža”) kod Zavidovića izvršio je deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite „Busovača B”, u sastavu vođa tima, šest deminera i medicinar sa dva terenska i jednim medicinskim motornim vozilom. Nakon analize terena prethodno je utvrđeno da vodovodna mreža koja napaja grad Zavidoviće vidno pušta […]

Read More

Na lokaciji Kazin Tuk – Lugovi u općini Kalesija deminirano je zemljište koje se nalazilo neposredno uz prugu Tuzla-Zvornik, s jedne strane, a s druge strane neposredno do stambenih objekata u kojima su bili smješteni prognanici i značajnim dijelom predstavlja poljoprivredno zemljište koje se nije moglo koristiti za svoju namjenu. Površina zadatka bila je 65.055,00 […]

Read More

Tim za uništavanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite-“Sarajevo A“, sa otpada sekundarnih sirovina u sarajevskom naselju Halilovići, 18.12.2015. godine, uklonio je oko jednu tonu ubojnih sredstava. U skladu sa procedurama propisanim za ovakve slučajeve, svaki pojedinačni komad je pregledan kako bi se utvrdio stepen njegove opasnosti i odredile daljnje aktivnosti. Nakon provedene analize, stručnjaci […]

Read More