Ovom takmičenju prethodila su općinska takmičenja, a pobjednička ekipa Devete osnovne škole Ilidža predstavljat će Kanton Sarajevo na predstojećem Federalnom takmičenju iz programa “Upozoravanje na opasnost od mina”. Crveni križ/krst Kantona Sarajevo, iz programa “Upozoravanje na opasnost od mina”, u subotu, 21.11.2015. godine, u OŠ “Čengić Vila I” u Sarajevu, realizovao je 19. Kantonalno takmičenje […]

Read More

Radionica je održana u okviru Programa za prevenciju, pripravnost i odgovor na poplave u zapadnom Balkanu i Turskoj (IPA POPLAVE Lot 2), na temu novih međunarodnih smjernica za pumpe visokog pritiska (HCP) i izgradnju brana kod poplava (FC). U sklopu radionice uprilična je posjeta objektu FUCZ u Azićima kod Sarajeva. Jednodnevna radionica vezano za IPA […]

Read More

Na ovoj obuci i vježbi učestvovalo je 67 vatrogasaca iz 10 općina Bosne i Hercegovine i iz pet općina Crne Gore. Pokazana je spremnost i sadejstvo vatrogasaca i spasilačkih službi ovih država u gašenju požara većih razmjera i spašavanju povrijeđenih lica tokom akcije gašenja požara na otvorenom prostoru. Nakon četverodnevne obuke i vježbe, u Trebinju […]

Read More

Avio bombu, namijenjenu za osvjetljavanje terena, u kojoj su bili visokozapaljivi elementi, nedavno su pronašli lovci na teško prohodnom području. Rizik od požara prilikom njenog uklanjanja je bio izuzetno visok. U selu Hutovo kod Neuma stručnjaci Federalne uprave civilne zaštite, 17.novembra, neutralisali su i uklonili avio bombu “SAB-100“ koju su nedavno pronašli lovci na izuzetno […]

Read More

Seminar je bio teoretskog tipa (predavanja), i njime se željelo ukazati na ranjivosti zajednica u Bosni i Hercegovini, kao i društva u cjelini od poplava i klizišta, međusobno vezanih opasnosti koje aktiviraju jedni druge, kao i mogućih rješenja u domenu zadate teme. U hotelu “Saraj” u Sarajevu, 14.11.2015. godine, održan je seminar pod nazivom “Poplave […]

Read More

Na ovoj petodnevnoj obuci i vježbi učestvuju vatrogasci 10 općina iz Bosne i Hercegovine i pet općina iz Crne Gore, a realizira se u sklopu Projekta prekogranične suradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore u oblasti zaštite od požara i vatrogastva, koji se finansira iz IPA fonda Evropske komisije. Ova međudržavna obuka vatrogasaca otpočela […]

Read More

Od 29. oktobra do 6. novembra 2015. godine 30 pripadnika Federalne uprave civilne zaštite pohađalo je ljetni kurs gorske službe spašavanja koji je održan u široj okolini sela Štrbine, u podnožju planine Prenj, nedaleko od Jablanice.Tokom kursa pripadnici FUCZ obučavani su u pružanju prve pomoći unesrećenim u planini, tehnikama spašavanja na teškopristupačnom terenu pomoću spasilačke […]

Read More

  Uz pomoć helikoptera OS BiH, 11.11., lokalizovan je požar na lokalitetu Rapti-Bijela i požar na lokalitetu Bolobanovo brdo, koji je bio aktivan dva dana, ugašen je 11.11. oko 15,20 sati. Trenutno nema opasnosti za dalje širenje ovih požara. Zahvaljujući brzoj intervenciji PVP-e Konjic i posadi koja je upravljala helikopterom oružanih snaga BiH, 12.11., uspješno […]

Read More

„Radionica, koja je okupila eksperte svih korisnika programa, je uspješno organizirana pod pokroviteljstvom Uprave za civilnu zaštitu i uklanjanje posljedica od katastrofa Slovenije i ostvarila je uspješnu diskusiju između svih učesnika. Dobili smo pozitivne povratne informacije o radionici“, navodi se u ovom biltenu. Tek objavljeno treće izdanje biltena IPA FLOOD, između ostalog, piše o prvoj […]

Read More

Šumski požar na Rujištu kod Mostara koji je bio aktivan nekoliko dana i prijetio da prenese vatru u visoku šumu. Teren je bio krajnje nepristupačan pa je gašenje bilo moguće samo helikopterom koji je drugi dan djelovanja ugasio ovaj požar. Zbog nepristupačnosti terena i opasnosti od zaostalih mina bilo je onemogućeno efikasno gašenje i potpuna […]

Read More