Uspješnoj  realizaciji ove manifestacije, kroz podršku sigurnosnom aspektu takmičenja, drugu godinu zaredom, doprinio je Tim za spašavanje na vodi i pod vodom Federalne uprave civilne zaštite. Riječ je o sportsko-turističkoj manifestaciji na kojoj su učešće uzeli najuspješniji skakači iz Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Prvo mjesto osvojio je Danko Dangubić iz Konjica. Ove […]

Read More

Na današnjoj sjednici FŠCZ razmatrana je trenutna situacija na požarištima na području Federacije BiH. Zaključeno je da će se ubuduće, u skladu sa procjenom rizika i sezonama periodima u kojima se dešavaju prirodne i druge nesreće, održavati sjednice FŠCZ u proširenom sastavu, sa direktorima i načelnicima kantonalnih štabova civilne zaštite i članovima Vlade FBiH kako […]

Read More

Radi se o detektoru koji nije samo konvenncionalni detektor za detekciju metala, već on pruža povoljnije uslove u odnosu na neke druge detektore koji nemaju ovu vrstu karakteristika, jer, između ostalog, pruža i dodatne informacije o minskom polju koje se istražuje, pored signala metala daje i oblik metala, znači kao radar i tačno pokazuje izgled […]

Read More

Zadatak su obavili, odnosno očistili 101.054,00 m² sumnjive površine, deminerski timovi FUCZ – “Orašje B”, “Žepče B”, Mašinski tim za mehaničku pripremu zemljišta sa mašinom PT-300, te POEK tim sa dvije prege na izradi bočnih staza na mehaničkoj pripremi. Pronađeno je devet mina  PMA-3. Na zadatku Novi Grad-Lještrak 1 u općini Odžak deminerski timovi FUCZ […]

Read More

Na ovoj obuci obrađene su teme koje se tiču topografije, digitalne kartografije, upotrebe GPS uređaja, osnova potrage i organizacije potražnih akcija, a uvježbavan je i praktični dio korištenja GPS uređaja za traženje nestalih osoba. Kao i u prvoj fazi obuke, koja je održana 3. i 4. avgusta, i u ovoj drugoj teoretski dio realiziran je […]

Read More

Ovoj uspješnoj akciji spašavanja prethodila je prava drama u kojoj je u petak (11. avgust) oko 18 sati, planinar, češki državljanin, pri penjanju zajedno sa suprugom stazom via-ferata iz Radave prema Tisama na lokalitetu Zli potok, pao u provaliju i teško se povrijedio. Njegova supruga je do prvih ljudi, odnosno po pomoć uspjela doći tek […]

Read More

Glavni ciljevi obuke bili su razmjena iskustava u oblasti upravljanja rizicima, razumijevanje principa smanjenja rizika od katastorfa i odgovor na katastrofe, podsticanje koordiniranog pristupa reagovanja na katastrofu, povećanje kapaciteta i efikasnosti svih koji učestvuju u odgovoru na katastrofe, razvijanje holističkog koncepta upravljanja katastrofom, promovisanje zajedničkog pristupa i povezanosti sa lokalnim nivoom u upravljanju katastrofama i […]

Read More

Ovu složenu operaciju izveli su ronioci Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Češke s kojima FUCZ već godinama uspješno sarađuje na uklanjanju NUS-a iz vodotokova u BiH, a uz podršku deminerskih i ronilačkih timova FUCZ i Republičke uprave Civilne zaštite Republike Srpske (RUCZ RS). Ovim aktivnostima je prethodilo potpisivanje memoranduma o razumijevanju o ekspertskoj pomoći u uklanjanju […]

Read More

Na inicijativu Fahrudina Solaka, direktora Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), jučer, u nedjelju, 06.08.2017. godine, u zgradi Vlade Kantona 10 održan je hitan sastanak povodom situacije nastale usljed požara koji su već danima aktivni na području ovog Kantona. Najveći problem su minirani dijelovi područja na planini Dinari zbog čega nije moguće gasiti požar sa zemlje […]

Read More

Ovo je prva od ukupno pet grupa u koje je svrstano oko 200 pripadnika FUCZ, što će u mnogome doprinijeti angažmanu većeg broja obučenih i osposobljenih ljudi za potrage. U organizaciji Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) i Gorske službe spašavanja u Bosni i Hercegovini (GSSuBiH) 3. i 4. augusta održana je prva faza obuke za […]

Read More