Pokazna vježba spašavanja sa stijene i transport unesrećenog, što je jedna od ljetnih tehnika spašavanja, odrađena je u četiri dijela. Prvo je izvedeno spuštanje vertikalno niz stijenu, odnosno liticu, zatim koso spuštanje, pa preko strmine i na kraju spajanje dva brda pomoću užeta, u slučaju kada se ne može ići terenskim putem. Od oko 75 […]

Read More

Federalna uprava civilne zaštite Organizacionom odboru ovog Marša, stavila je na rasplaganje tim sa dva terenska vozila i opremom koji će učesnicima pružiti podršku duž trase koja prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu sve do graničnog prelaza sa Republikom Hrvatskom. Učesnici ovog Marša trebalo bi da stignu u Vukovar 18. novembra, na Dan sjećanja na žrtve […]

Read More

Ova akcija timova za uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava FUCZ uspješno je završena a pronađene artiljerijske granate kalibra 105 i 155 mm transportovane su u skladu sa standardnim operativnim procedurama i uskladištene na za to predviđenom mjestu. U narednom periodu biće uništene na poligonu za uništavanje eksplozivnih sredstava. Još jednom brzom i uspješnom akcijom timova FUCZ […]

Read More

Čišćenjem ovog područja stvorili su se uslovi za realizaciju projekta izgradnje Memorijalnog kompleksa na platou brda Žuč kojeg vodi Općina Novi Grad Sarajevo  i koji je u završnoj fazi ali i sigurnog korištenja livada u poljoprivredne svrhe, ogrijevnog drveta i drugih prirodnih resursa neophodnih za egzistenciju lokalnog stanovništva. Deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) […]

Read More

Tokom ove jeseni i zime na području Federacije BiH može se očekivati pojava većih kišnih i snježnih padavina, nagli porast vodostaja na rijekama i njihovim pritokama što bi prouzrokovalo plavljenje stambenih, industrijskih i drugih objekata, obradivog i ostalog zemljišta, aktiviranje većeg broja klizišta i odrona, oštećenje saobraćajnih komunikacija i sl. Kako bi se umanjile navedene […]

Read More

Završetkom ovoga dijela obuke okončao se i cjelokupan ciklus niza obuka za potrage u trajanju od tri mjeseca koji je GSSuBiH proveo i prilagodio potrebama FUCZ. Na provedbi planiranih aktivnosti radili su licencirani instruktori za vođenje potraga iz GSSuBiH – Zdenko Marić, predsjednik Saveza, te Sabahudin Spahović, uposlenik FUCZ. U vježbi koju su uspješno vodili […]

Read More

Cilj ove posjete bio je upoznavanje sa trenutnom sigurnosnom situacijom na području Kantona Sarajevo, posebno kada je riječ o djelovanju u slučajevima elementarnih nepogoda i uklanjanja neeksplodiranih ubojnih sredstava. S tim u vezi bilo je riječi o trenutnoj osposobljenosti i opremljenosti kadrova dvaju institucija za pravovremene reakcije u ovakvim kriznim situacijama, te nastavku saradnje i […]

Read More

Kroz teoretski i praktični dio obuke, koju su provodila četiri edukatora (tri doktora, specijalisti urgentne medicine i jedan medicinski tehničar) iz Turske, polaznike (medicinare deminerskih timova FUCZ) upoznali su sa procjenom mjesta događaja i trijaži, pristupom povrijeđenom, pristupom ekološkim vanrednim situacijama (opekotine), prvom pomoći kod povreda, tehnikama nošenja bolesnih i povrijeđenih (praktični dio), mardiopulmonalnom reanimacijom […]

Read More

Postupajući po naredbi Tužilaštva Bosne i Hercegovine, tim FUCZ, na čelu sa šefom Odsjeka za uništavanje ekplozivnih sredstava Sead Vrana,  je iz jame sa dubine od oko 60 metara uklonio pronađeno eksplozivno sredstvo kako bi na toj lokaciji osigurao uslove za provođenje ekshumacije žrtava rata u Bosni i Hercegovini.  Kombinovani tim Federalne uprave civilne zaštite […]

Read More