Obuka se sastojala od teoretskog dijela  (u trajanju od tri radna dana), te praktičnog dijela rada na terenu (u trajanju od sedam radnih dana). Temema na terenu bio je obuhvaćen rad sa alatima za rezanje i probijanje betona, alati za rezanje čelika, potražne radnje u ruševinama, signalizacija pri radu u ruševinama, medicinsko zbrinjavanje i evakuacija […]

Opširnije

Pripadnici Deminerskog tima FUCZ izveli su vježbu brzog odgovora ulaska u minsko polje do nastradalih djevojčica, ukazali im prvu pomoć te ih bezbjedno izveli do sigurne površine nakon čega su “zbrinute” od strane hitne pomoći. Povodom 13. septembra, Svjetskog dana prve pomoći, Crveni križ i Civilna zaštita Grada Tuzla organizovali su edukativno-pokaznu vježbu u kojoj su, […]

Opširnije

Prvi dan polaznici su prošli kroz teoretski dio obuke uz praktičan rad na helikopterima MI8 iz 1967. godne, UH1 iz 1956. godine a upoznati su sa načinom rada i rukovanja transportnim nosilima za spašavanje UT2000 koja se koriste za Air Medevac. Praktičan rad prvog dana obuke vršen je na prizemljenim helikopterima. Drugog dana obuke učesnici […]

Opširnije

Direktor FUCZ Fahrudin Solak sa saradnicima eksperte Evropske komisije je upoznao sa strukturom i organizacijom ove institucije, njenim kapacitetima i mogućnostima u pružanju  odgovora na katastrofe, a upriličena je i posjeta Sektoru za organizaciju deminiranja i uklanjanja eksplozivnih sredstava FUCZ u Azićima gdje je prezentovan dio sredstava i opreme koju koristi FUCZ.  Cilj misije bio […]

Opširnije

Tokom deminiranja rađene su sistematske istrage, i to sistematska istraga “Oštrelj zapad” sa redukovanom površinom 5.588 m2 , a od toga je urađeno 750 m2 kroz istražne staze, 200 m2 kroz internu kontrolu kvaliteta, 280 m2 kroz uzorkovanje. U drugoj sistematskoj istrazi “Oštrelj istok” sa redukovanom površinom 3.463 m2, urađeno je 600 m2 kroz istražne […]

Opširnije

S obzirom da se lokacija nalazila u minsko sumnjivom području na ovom zadatku izvodili su se radovi tehničkog izviđanja. U radnim stazama je urađeno 385 m2, a na površini od 1.564 m2 uklonjena je vegetacija. Tokom izvođenja radova nisu pronađena  minsko – eksplozivna sredstva. Deminerski tim FUCZ Žepče B obavio je deminerski zadatak (3 km […]

Opširnije

Češku formaciju za ronjenje i obuku ronilaca sa punom opremom, uz ronioce pirotehničare, činili su specijalni tim vatrogasne službe i medicinski tim sa ukupno 18 članova. Uz ostalu opremu ronilačko-pirotehnički tim FUCZ za ovo podvodno deminiranje koristio je i VALON detektore za detekciju eksplozivnih sredstava pod vodom koji su se pokazali veoma  korisni za ovakve […]

Opširnije

Na današnjoj sjednici FŠCZ, između ostalog, usvojene su Odluke o osposobljavanju i stavljanju u funkciju zaštite i spašavanje helikoptera tip BELL – 206 L1 Long Ranger, kao i prijedlozi odluka o nabavci opreme predviđene Planom korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2018. godini. Usvojena je i Odluka o pripremnoj […]

Opširnije

Glavni cilj projekta je da zemlje regije imaju moderan i funkcionalan okvir za dijeljenje prostornih podataka u skladu sa regionalnim i međunarodnim zahtjevima. Takođe, cilj je da se ubrza razvoj inovativnih INSPIRE usluga za bolje donošenje odluka te da se postigne interoperabilnost podataka i usluga. Pored Bosne i Hercegovine, zemlje korisnice projekta su: Albanija, Crna […]

Opširnije

U ovoj akciji uništena je protivpješadijska mina “Čapljinka”, trenutno fugasna granata 105 mm i ostatak minobacačke mine 120 mm. Sva tri neeksplodirana ubojna sredstva bila su u blizini markirane staze i predstavljala su stalnu opasnost za planinare i druge ljubitelje ove planine. Jučer je, po prvi put nakon minulog rata, na platou planine Treskavice (na […]

Opširnije
Federalna uprava civilne zaštite