Na ovom zadatku radili su deminerski timovi FUCZ – “Goražde B”, “Mostar B”, Deminerski tim za mehaničku pripremu zemljišta i tehničko izviđanje iz Mostara, te POEK tim. Pored PP mine “Goraždanke”, pronađeno je sedam komada NUS-a, i to  dvije ručne bombe, dvije minobacačke mine 60 mm, tenkovski projektil 76 mm, minobacačka mina 82 mm i […]

Opširnije

U okviru ove posjete uspostavljen je službeni kontakt a tema sastanka, između ostalog, bila je i odgovor na prirodne i druge nesreće. Fahrudin Solak, direktor FUCZ, gostima je prezentovao organizaciju, strukturu civilne zaštite i njene aktivnosti u proteklom periodu uključujuči i one koje su vezane za odgovor u slučaju prirodnih i drugih nesreća i njihovoj […]

Opširnije

Radi se o najvećoj zastavi BiH i najvećem jarbolu. Ovom svečanom činu prisustvovali su članovi Predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić, direktor FUCZ Fahrudin Solak, gradonačenik Sarajeva Abdulah Skaka i drugi. Postrojavanjem na svečanoj ceremoniji dizanja zastave naše Domovine doprinos je dalo i 25 pripadnika Federalne uprave civilne zaštite. Obilježavanje 25. novembra – Dana […]

Opširnije

Radi se o obuci za djelovanje medicinskog osoblja u katastrofama i hitnim vanrednim situacijama (Medical Rescue Team Training) koju su provodili ljekari urgentne medicinske službe i drugo stručno osoblje Odjela za medicinski odgovor u katastrofama koji djeluje u okviru Trening centra za katastrofe URLASIM iz Izmira i instruktori Vladinog servisa urgentne medicine pri Ministarstvu zdravlja […]

Opširnije

Ova radionica, treća po redu, okupila je učesnike iz svih partnerskih zemalja Zapadnog Balkana i Turske, agencije za civilnu zaštitu zemalja članica EU i stručnjake iz institucija EU / UN-a. Od ukupno četiri učesnika iz Bosne i Hercegovine (Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i entitetskih uprava civilne zaštite) dvije predstavnice bile su iz FUCZ. Radionica […]

Opširnije

U ovoj operaciji učestvovao je trinaestočlani tim iz Češke Republike sastavljen od devet pirotehničara, dva tehničara za hemijsko-biološko-radiološko-nuklearnu zaštitu i dvočlanog tima prve pomoći, a iz FUCZ timovi  za UES Busovača A, Mostar A i Sarajevo A, te Mašinski tim za uklanjanje ruševina. Očišćeno je 85.200 kvadratnih metara površine od razbacanih eksplozivnih sredstava, magacin-bunker sa […]

Opširnije

Prilikom deminiranja terena, koje je u prekidima trajalo oko četiri mjeseca, tim se susretao sa brojnim poteškoćama kao što su loš pristup radilištu, visoka i gusta vegetacija, veliki nagib terena, kao i velika zasićenost površine metalom. Na ovom zadatku pronađen je veći broj mina, NUS-a i upaljača od mina, i to: deset komada PMR 2A, […]

Opširnije

Tokom jeseni i zime na području Federacije BiH može se očekivati pojava većih kišnih i snježnih padavina i nagli porast vodostaja na rijekama i njihovim pritokama, što može prouzrokovati plavljenje stambenih, industrijskih i drugih objekata, obradivog i drugog zemljišta, aktiviranja većeg broja klizišta i odrona, oštećenje saobraćajnih komunikacija i slično. Kako bi se umanjile posljedice […]

Opširnije
Federalna uprava civilne zaštite