Glavni cilj je bio razmjena informacija o mehanizmima zaštite, regionalne međuzavisnosti i mogućnosti za prekograničnu saradnju u oblasti Zaštite kritičnih infrastruktuta (CIP) na zapadnom Balkanu i istočnoj Evropi. Šesnaestog  i 17. marta 2017. godine u Bukureštu (Rumunija) održana je radionica za zemlje članice EU i susjedne zemlje sa temom “Zaštita kritičnih infrastruktura” a u organizaciji […]

Read More

Ovom strategijom je predviđeno da će Vlada Švicarske u naredne četiri godine uložiti 135 miliona KM u Bosnu i Hercegovinu. Poseban naglasak je stavljen na zapošljavanje, posebno mladih, navodeći primjer Švicarske među zemljama sa najnižom stopom nezaposlenosti. Predviđeno je da je cilj otvoriti  preko 4.000 radnih mjesta. Strategija obuhvata i podršku lokalnim zajednicama, naročito onih […]

Read More

Radionica se sastojala od pet tematskih sjednica, i to sljedećih naziva: Iskustva stečena u izvođenju projekta tehničkog izviđanja sa ciljanom i sistematskom istragom; Primjena tehnika rada u ciljanoj istrazi i efikasnost angažiranih resursa; Participacija ugroženih zajednica u operacijama vraćanja zemljišta i razvojni prioriteti u procjeni efektivnosti operacija vraćanja zemljišta na upotrebu lokalnim zajednicama; Upravljanje kvalitetom […]

Read More

Na ovom zadatku bili su angažovani deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) – “Bihać A i B”, sa ukupno sedam deminera. Pronađene su tri kasetne bombice MK-1. Na lokalitetu “Ostrožac na Uni-Prošići”, devet kilometara jugozapadno od Cazina, deminirano je, odnosno očišćeno 64.975 m² sumnjive površine. Na ovom zadatku bili su angažovani deminerski timovi Federalne […]

Read More

Cilj ovog projekta je prezentacija akcijskog plana i kapaciteta sa kojima pomenute zemlje raspolažu, a sve zbog bolje interoperabilnosti i jačanja regionalnih kapaciteta u svrhu smanjenja rizika od šumskih požara. Kao zaključak ovog dvodnevnog susreta organizator je ocijenio da su sve zemlje učesnice ostvarile značajan napredak. Predstavnik Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) učestvovao je na […]

Read More

U ovu potragu, jednu od najopsežnijih u regiji, u koju su od početka su bili uključeni pripadnici Federalne uprave civilne zaštite, sa ljudstvom, psima i dronovima, Republička uprava civilne zaštite, policija Republike Srpske, vatrogasci, Granična policija, lovci, Gorska služba spašavanja Brčko Distrika, mještani, pripadnici Oružanih snaga BiH… Beživotno tijelo desetogodišnjeg dječaka Konstantina Stijepića iz Lipovice […]

Read More

Na lokalitetu Vihovića (naselje Rudnik), 11. marta oko podne desio se minski incident u kojem su majka (1979.), i dijete (2010.), krećući se, aktivirali ručnu bombu. Usljed eksplozije oboje su povrijeđeni, ali van opasnosti po život i nalaze se u mostarskoj bolnici na liječenju. Uviđajem na licu mjesta ustanovljeno je da se radi o ručnoj […]

Read More

Nakon posjete lokacijama na kojima je planirano izvođenje vježbe i Planske konferencije počele su i konkretne aktivnosti u vezi sa planiranjem izvođenja vježbe. Tuzlanski kanton je izabran zbog svog specifičnog geografskog položaja, privrednih i industrijskih kapaciteta koji su naročito podložni havarijama u situacijama prirodne nesreće. Ovaj Kanton je imao najviše štete u privredi, domaćinstvima i […]

Read More

Cilj ovog projekta bio je da se unaprijedi sistem zapovijedanja i koordinacije tokom akcidentnih situacija prilikom kojih je neophodna koordinacija između različitih nivoa vlasti, agencija, međunarodnih organizacija i drugih učesnika u sistemu zaštite i spašavanja. NATO i Državna uprava za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske, u saradnji sa Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory (SAD) […]

Read More