Voda se u mjestu Prud ispumpava i prebacuje preko nasipa u rijeku Savu. Na ovom dijelu pripadnici FUCZ nivo vode drže pod kontrolom, a zbog izuzetno teških vremenskih uslova, snijega, vjetra i temperature ispod nule, pumpe i agregati rade otežano.  Timovi će i dalje dežurati na terenu, ako bude potrebno FUCZ će poslati još timova, […]

Read More

Tokom proljeća na području Federacije BiH može se očekivati pojava većih kišnih padavina i naglo topljenje snijega te nagli porast vodostaja na rijekama i njihovim pritokama što bi prouzrokovalo plavljenje stambenih, industrijskih i drugih objekata, obradivog i ostalog zemljišta, aktiviranje većeg broja klizišta i odrona, oštećenje saobraćajnih komunikacija i sl. Kako bi se umanjile navedene […]

Read More

Dva vodiča i dva potražna psa Federalne uprave civilne zaštite učestvovali su na četverodnevnoj obuci vodiča i potražnih pasa u Vršiču u Sloveniji. Bili su raspoređeni u drugu grupu u kojoj je bilo devet učesnika i instruktor obuke. Na terenu se izvodilo više vježbi sa scenarijima mogućih stradanja pojedinaca i grupa u snježnim lavinama. Vodiči […]

Read More

Svrha ove obuke bila je osposobljavanje kadrova za obučavanje domaćih timova koji rade na poslovima zaštite i spašavanja, a sve u cilju unapređenja komunikacije i razmjeni relevantnih informacija između različitih sudionika sistema zaštite i spašavanja u situacijama prirodnih ili drugih nesreća u BiH i zemljama zapadnog Balkana. Tehnologija koja se koristi u ovom projektu u […]

Read More

Na vježbi je učestvovalo ukupno 57 članova Saveza GSSUBIH, Hrvatske gorske službe spašavanja i Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ). Vježba se sastojala od pet radnih tačaka koje su obuhvatale rad sa psima u lavinama, sidrišta u snijegu i ledu, sistemi za podizanje i spuštanje, rad sa GPS uređajem te transport unesrećenih “aki čamcem”. Pripadnici FUCZ […]

Read More

Plaketu, Zlatnu značku, Pismenu pohvalu i Pisanu zahvalnicu civilne zaštite za posebne zasluge u oblasti zaštite i spašavanja tokom 2017. godine, koje dodjeljuje Federalni štab civilne zaštite, dobilo je 105 kolektiva i pojedinaca. Na ovoj svečanosti, naglašeno je da je, nakon katastrofalnih poplava iz 2014. godine, prošla, 2017. godina, bila posebno zahtjevna u gašenju brojnih […]

Read More

Zahvalnicu za ostvarenu saradnju, podršku i doprinos u razvoju sistema zaštite i spašavanja u BiH dobio je Tim za spašavanje na vodi i pod vodom FUCZ, a  pohvale za nesebičan rad, požrtvovanost, humanost i doprinos u jačanju sistema zaštite i spašavanja u BiH, Slađana Raič-Galić, Nedžad Bajraktarević i Sabahudin Spahović. Međunarodna organizacija za civilnu odbranu (ICDO) dodijelila je orden “Viteza” Međunarodnog reda civilne odbrane Armanu Skandi, demineru […]

Read More

U ponedjeljak Svečana sjedinica i dodjela priznanja Federalnog štaba civilne zaštite povodom 1. marta, Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite FBiH     Povodom obilježavanja 1. marta, Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni štab civilne zaštite (FŠCZ) organizira Svečanu sjednicu koja će se održati u ponedjeljak, […]

Read More

Ovom prilikom razmijenjena su iskustva sa relevantnim akterima iz regiona, prezentovana znanja i iskustva o požarima, a bilo je riječi o budućim modalitetima saradnje i koordinacije, što će doprinijeti stvaranju kvalitetnijeg odgovora na šumske požare i slične hazarde. Regionalna konferencija o prevenciji i pripremljenosti na šumske požare i o naučenim lekcijama nakon požarne sezone 2017. […]

Read More

Na ovim obukama osim uposlenika FUCZ, pripadnika spasilačkih timova i medicinara, učešće su uzeli i članovi UDM-a, PVJ Novi Grad, GSS-a Novi Grad Sarajevo, GSS-a Ilidža i GSS-a Trebević koji je u osnivanju, te po šest edukatora AID-a i ANSAR-a. Spasioci FUCZ su sa spasiocima iz Gorskih službi spašavanja radili kao jedan tim, a dosadašnja […]

Read More