Prijem je organizovan u znak zahvalnosti svima koji su učestvovali u potrazi za nestalim dječakom čiji je život, nažalost, tragično završio. Predstavnicima Federalne uprave civilne zaštine uručena je zahvalnica.   Načelnik Općine Lopare dr. Rado Savić u Centru za kulturu i informisanje u Loparama, 21. aprila 2017. godine upriličio je prijem zahvalnosti za sve predstavnike institucija, […]

Read More

Navedeni uređaji (metal detektori) koriste se u deminiranju (detekciji mina) i prilikom prijavljivanja i pronalaženja eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata. Finansijska sredstva za ove detektore, u vrijednosti od 28.500,00 USD, obezbijedio je  Ured za uklanjanje i smanjenje naoružanja Vlade SAD-a, putem Međunarodnog fonda za unapređenje bezbjednosti ljudi (ITF). Sektoru za organizaciju deminiranja i uništavanja eksplozivnih […]

Read More

Zadatak su obavili deminerski timovi FUCZ – “Mostar B”, Deminerski tim za mehaničku pripremu zemljišta, “Livno B”, “Busovača B” a povremeno su angažovani i timovi “Livno A” i “Mostar A”. Na zadatku su pronađena 143 komada kasetnih bombica  MK-1. Na lokaciji Veliki Brijeg (MZ Jasenica), 10 km od Čapljine, 309.700 m² zemljišta od neeksplodirane kasetne […]

Read More

Zadatak je obavio deminerski tim FUCZ – “Busovača B”, a pronađena su tri komada NUS-a. Otklanjanjem minske opasnosti na ovoj lokaciji omogućio se održivi povratak lokalnog stanovništva, pristup privatnim parcelama i sigurno okruženje za stanovništvo koje koristi ove lokalne puteve. Na lokaciji Anića Krčevine, 4,5 km od Busovače, deminirano je, odnosno očišćeno još 31.540 m² […]

Read More

Kroz ovaj projekt, čiji je cilj prilagođavanje rizicima od poplava putem primjene tehnologija, omogućit će se vodoprivredama, civilnim zaštitama iz oba bh. entiteta i lokalnim zajednicama da poboljšaju upravljanje rizikom, ne samo u slučaju poplava, već i u drugim prirodnim nepogodama, a u skladu sa direktivama EU. Općina Čelinac nedavno je bila domaćin ceremonije na […]

Read More

Zadatak su obavili deminerski timovi FUCZ – “Goražde A i B” i dio POEK tima (psi za otkrivanje eksploziva) sa dvije prege, a pronađene su tri PP (protivpješadijske) mine i dva komada NUS-a. Na lokalitetu “Kazagići 8”, kilometar istočno od Goražda, deminirano je, odnosno očišćeno 99.314 m² sumnjive površine. Na ovom zadatku bili su angažovani […]

Read More

Razgovarano je o uspostavljanju saradnje između ove dvije agencije i obuci pripadnika FUCZ kroz razvojne projekte TIKE (Turkish Cooperation and Coordination Agency) koje je ova agencija u narednom periodu planirala realizirati na području Bosne i Hercegovine. Federalnu upravu civilne zaštite (FUCZ) posjetili su Omer Faruk Alimdži, direktor TIKE za BiH, i Mustafa Haşim Polat, koordinator […]

Read More

Pronalazak ove bombe su prijavili skupljači otpadnog metala, a nalazila se u minski rizičnoj površini. Deminerski tim FUCZ “Sarajevo B” prethodno je izvršio deminiranje pristupnog puta i površine za manipulaciju. Pronalazak ove bombe su prijavili skupljači otpadnog metala, a nalazila se u minski rizičnoj površini, pa je za njeno uklanjanje bilo potrebno deminirati pristupni put […]

Read More

Rasprava na okruglom stolu potvrdila je spremnost svih učesnika da aktivno doprinose umanjenju i uklanjanju opasnosti od mina i NUS-a u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti, kao i potrebu aktivnijeg učešća zakonodavne i izvršne vlasti, ali i građana. Okruglim stolom na temu “Mine, minska sredstva i NUS – juče, danas, sutraˮ, koji je održan u […]

Read More

Konferencija je analizirala informacije u kojim segmentima je postignut napredak, a operateri bespilotnih letjelica su razmijenili svoja iskustva. Predavanja su obuhvatila više aktuelnih tema, od kojih se mogu izdvojiti tri, i to pravilnik EU koji se bavi novim zakonskim okvirom vezanim uz bespilotne letjelice. Poseban prostor dobila je i tema o dronovima u raznim industrijama, […]

Read More