FUCZ je za potrebe EYOF-a 2019 stavila na raspolaganje ljudske resurse, tešku mehanizaciju (kamione kipere, bagere…) i službena vozila za transport ljudi tokom održavanja manifestacije. U dijelu za koji su bili zaduženi na EYOF-u pripadnici FUCZ su spremno odgovorili na sve zadatke, i, prema ocjeni Organizatora ove olimpijade, bili su najuspješniji kad su u pitanju […]

Opširnije

Za 25 socijalno ugroženih porodica na području Livna, Bosanskog Grahova i Glamoča dostavljen je neophodan namještaj (bolnički kreveti), ortopedska pomagala i paketi sa hranom. Namještaj i ortopedska pomagala osiguralo je Humanitarno udruženje “Kap ljubavi” iz Tomislavgrada, a pakete sa hranom Udruženje “Pomozi.ba” čiji su volonteri jučer sa pripadnicima deminerskog tima FUCZ dijelili pakete na području […]

Opširnije

Pripadnici FUCZ još u decembru prošle godine počeli su sa aktivnostima na terenu vezanim za organizaciju EYOF-a 2019., uključujući ljudska i materijalno-tehnička sredstva, a prema sporazumu potpisanom između FUCZ i EYOF-a kojim je definiran stručno-partnerski odnos u kontinuiranoj podršci aktivnostima vezanim za uspješnu pripremu, organizaciju i održavanje ove velike sportske manifestacije. I u pripremnoj fazi […]

Opširnije

Timovi FUCZ od nedjelje se nalaze na terenu u Hadžićima i Busovači štiteći stanovništvo i njegovu imovinu od poplava i ulažuči napore na saniranju nastalih šteta od poplava i klizišta. U nedjelju su timovi FUCZ u hadžićkom naselju Pazarić na dvije lokacije  postavljali barijere od vreća sa pijeskom uz rijeku Zujevinu. Tim za spašavanje na […]

Opširnije

Na današnjoj vanrednoj sjednici FŠCZ usvojena je Informacija o poplavama i klizištima na području F BiH u februaru 2019. godine. Poplavama i klizištima najviše su zahvaćeni Busovača, Zenica, Hadžići, Kakanj, Visoko, Kiseljak, Bugojno, Travnik, Gornji Vakuf-Uskoplje, Vitez, Kreševo, Ilidža, Novi Grad, Vogošća, a manjim intenzitetom Ključ, Sanski Most, Livno, Tomislavgrad, Doboj Istok i Gračanica. Posebno […]

Opširnije

FUCZ je odlučila odmah djelovati nakon zahtjeva za pomoć povratnicima u selo Kamenica koji joj je uputio načelnik Općine Pale (FBiH) . Zbog velikih snježnih padavina, koje su posljednjih dana pogodile područje ove Općine proglašeno je Stanje prirodne nesreće jer je bilo potrebno hitno djelovati u smislu zaštite i spašavanja ugroženog stanovništva ove najmanje (po […]

Opširnije

FUCZ odlučila je odmah djelovati nakon zahtjeva za pomoć u dostavi hrane, lijekova i čišćenja snijega do sela Kamenica u općini Pale-Prača koji je FUCZ uputio načelnik ove Općine. Zbog velikih snježnih padavina, koje su posljednjih dana pogodile područje općine Pale (FBiH), proglašeno je Stanje prirodne nesreće jer je bilo potrebno hitno djelovati u smislu […]

Opširnije

Ove aktivnosti uslijedile su nakon mnogobrojnih apela Hame Zulanovića da su srebrenička sela Luka, čiji je predsjednik mjesne zajednice, i Krušev Do, zbog velikog snijega odsječeni od općine Srebrenica od koje su udaljeni preko 50 kilometara. Više od deset sati, noću između 15. i 16. januara, ekipe FUCZ mašinama su čistili velike nanose snijega na […]

Opširnije

Zbog velikih snježnih padavina ova sela već dugo su odsječena od ostatka svijeta a nove padavine su dodatno otežale situaciju. Dvoje djece u jednoj porodici iz Luke je bolesno, povraćaju pa se strahuje da mogu dehidrirati, jer je nemoguće dobiti ljekarsku pomoć. Lokalna zajednica slala je neke slabije mašine ali nisu uspjeli riješiti problem, pa […]

Opširnije

Pomoć u hrani i higijenskim potrepštinama tim FUCZ dostavio je socijalno ugruženim i starim osobama u Donjim Kazancima i Crnom Lugu u općini Bosansko Grahovo i u livanjskim selima Sajkovići i Radanovci. Pakete sa hranom i higijenskim namirnicima obezbijedio je livanjski Crveni krst/križ, a čizme i kabanice Uprava civilne zaštite Kantona 10. Radi se o […]

Opširnije
Federalna uprava civilne zaštite