Zadatak su,  pored deminerskog tima FUCZ – “Orašje B”, obavili  “Žepče B” tim, mašinski tim sa mašinom PT300, PLANT i POEK tim. Pronađene su tri mine (mina PMR-2A, MRUD i upaljač UPMAH-3) i tri komada NUS-a (ručna bomba, trenutni tromblon i RRB 90 mm). Južna granica rizičnog područja u dužini od 350 metara naslanjala se […]

Read More

Cilj i namjera ove konferencije bilo je okupljanje korisnika i zainteresovanih za geoinformacione sisteme i prostorne baze podataka kao i da približi GIS tehnologije širem krugu zainteresovanih te podijeli novosti iz ove oblasti. Pored teorijskog dijela predavanja u okviru konferencije su realizovana dva demo centra, i to za opremu – GPS mobilni i profesionalni uređaji, […]

Read More

Na ovom događaju u rejonu vodopada Skakavac upriličene su planinarska tura Sedam vrela-Skakavac, trail trka Sedam vrela-Bukovik-Skakavac-Sedam vrela, te sportsko penjanje na stijeni Uževica. Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite su jednim timom za spašavanje s visina podržali sve aktivnosti na ovom događaju, a naročito sportsko penjanje u čemu su i sami sudjelovali. Pripadnici Federalne uprave […]

Read More

Ovaj veoma složen i opasan zadatak koji je bio dodatno otežan izuzetno teškim i neprohodnim terenom, udaljenosti jame od seoskog puta i veoma uskim ulazom u jamu, izvršen je uz strogu primjenu svih sigurnosnih propisa, tehničkih i stručnih smjernica. Ovim je Federalna uprava civilne zaštite dokazala da je ovladala izvođenjem i najsloženijih zadataka koji mogu […]

Read More

U organizaciji FUCZ, UNDP u BiH i Saveza općina i gradova FBiH u Konjicu će biti održana Konferencija o prevenciji i pripremljenosti na šumske požare u požarnoj sezoni 2018. godine   U okviru Projekta “Izgradnja urbane otpornosti u jugoistočnoj Evropi (SEE URBAN)”, koji zajednički finansiraju Evropska unija i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), u hotelu […]

Read More

Osim pretraživanja nekoliko lokacija za koje su, po dobijenim informacijama, postojale indicije da bi se mladić mogao nalaziti, potraga je sa područja Tuzle proširena na Kalesiju, Zvornik, Bijeljinu… Od ljudi koji su na terenu izvršen je raspored po zonama i grupama, tako da su formirane četiri grupe i određeni pravci pretrage: Kalesija–Sapna-Teočak. Kladanj–Banovići-Lukavac–Gračanica–Srebrenik-Čelić. Amar Ramić (21) […]

Read More

Zadatak je obavio deminerski tim FUCZ – “Busovača B”, a pronađeno je osam mina (šest mina PMR-2A i dvije protivtenkovske mine TMM-1 i TMA-3) i tri komada NUS-a (minobacačka mina 82 mm, minobacačka mina 60 mm i tromblonska mina).   Otklanjanjem minske opasnosti na ovoj lokaciji omogućio se održivi povratak lokalnog stanovništva, pristup privatnim parcelama […]

Read More

Predstavnici  Federalne uprave civilne zaštite su od 09. Do 10. aprila sudjelovali u radu Petnaestog međunarodnog simpozija „Protivminsko djelovanje 2018“ koji je održan u Slanom, Republika Hrvatska. Organizator ovog simpozija već petnaestu godinu je Hrvatski centar za razminiranje – Centar za testiranje, razvoj i obuku, a ove godine zemlja partner je bila Bosma i Hercegovina. […]

Read More

Dobro obučenim i opremljenim spasiocima ni loše vrijeme nije predstavljalo problem da efikasno, brzo i zajednički djeluju u nepredviđenim okolnostima i oslobode putnike koji su bili zarobljeni u kabinama na 40 metara visine. Iako je poznato da su vrlo male šanse da žičara zakaže, svakako treba predvidjeti i tu mogućnost kako bi se efikasno odgovorilo […]

Read More
Federalna uprava civilne zaštite