U ovoj do sada 17. po redu i najimpresivnijoj vježbi koju od 2000. godine organizuje Euroatlantski centar za koordinaciju odgovara na katastrofe NATO-a (EADRCC), zajedno sa Ministarstvom sigurnosti BiH, FUCZ sa svojih 130 pripadnika učestvuje u sedam ‘odgovora’ i čini 10 posto ljudstva cijele vježbe. Mektić i Jusić su upoznati da su i na dosadašnjim […]

Read More

Vježba će imati za scenarij poplave, zemljotres, radiološko-hemijsko-biološke opasnosti i druge vrste incidenata koji prate poplave, klizišta, zemljotrese i druge nesreće. Scenarij koji je postavljen za vježbu biće izveden na sedam lokacija na području grada Tuzle, općina Lukavac i Živinice, dok će baza operacije biti kampus Univerziteta u Tuzli gdje će biti smješteni svi međunarodni […]

Read More

Zadatak su obavili deminerski timovi FUCZ – “Žepče B”, dio tima “Orašje B” i  dio POEK tima sa dvije prege na izradi bočnih staza, a pronađene su tri PP mine PMR-2A i upaljač PP mine UPMR-2A. Deminiranje i čišćenje ovog lokaliteta obavljeno je zbog obnove i rekonstrukcije objekata infrastrukture – trase puteva, elektromreže, vodovoda,  telefonske […]

Read More

Odmah po saznanju za minsku nesreću, FUCZ je poduzela sve mjere propisane Standardom BiH za uklanjanje mina i NUS-a i SOP-om FUCZ. Kako se u toku noći nije moglo uraditi deminiranje terena i izvlačenje tijela nastradalog lica, u ranim jutarnjim satima, deminerski tim FUCZ sa sjedištem u Tuzlanskom kantonu (Tuzla B) uputio se na lice […]

Read More

Tim Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) za Uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) “Sarajevo A”, je u krugu „Internacionalnog univerziteta Sarajevo“ (IUS), u Sarajevskoj općini Ilidža, uklonio i bezbjedno uništio ručnu bombu „M75“. Ova bomba je pronađena bez „osigurača“ i „kašike“ što je iskusnim operativcima na terenu bio znak, da je jako rizično svako pomjeranje bombe i […]

Read More

Sarajevo, 08.09.2017. godine Na osnovu člana 4. stav 2. Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje: OBAVJEŠTENJE o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: septembar 2017. godine Ispit za rukovodioca akcije gašenja  požara (pismeni, usmeni i praktični dio) održati će se […]

Read More

Pretražujući korito Drine u Goraždu pripadnici Specijalne ronilačke jedinice policije Republike Češke i uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, članovi tima za spašavanje pod vodom, pronašli su topovske kugle iz osmanskog perioda, koje su predate Zavičajnom muzeju u Goraždu, a jedan primjerak će biti upućen na analizu. Pretražujući korito Drine u Goraždu uposlenici Federalne uprave civilne […]

Read More

Radi se o IPA projektu “Prekogranična saradnja u oblasti zaštite od požara i vatrogastva” BiH i Crne Gore koji su realizirali Ministarstvo sigurnosti BiH i INZA Sarajevo. Ukupna vrijednost ovog projekta Evropske unije za BiH, koji je uključivao i obuke vatrogasaca, bio je oko 200.000 eura. Jedan od takvih projekata je jučer finaliziran podjelom opreme […]

Read More

Požar na lokalitetu Vinište – Donje Selo na području Konjica zahvatio je gustu šumu na strmom terenu, širi se prema Gašića kućama i prijeti da ugrozi kuće i imovinu. Pripadnici FUCZ su sa opremom i vozilima, a kao ispomoć opšini Konjic stiglo je i osam vatrogasaca iz Vogošće i 20 vatrogasaca Profesionalne vatrogasne brigade KS. […]

Read More

Vježba se odvijala po scenariju u kojem su “pobunjenici” izveli napad na Oružane snage BiH na lokalitetu turističkog kompleksa “Adaˮ. U pomoć su im pristigle jedinice za brzu reakciju i vojnici sa minobacačima i mitraljezima. S druge strane pomoć ranjenim civilima pružili su uposlenici Doma zdravlja Foča (u FBiH), pripadnici Gorske službe spašavanja, MUP-a Bosansko-podrinjskog […]

Read More