Ovoj aktivnosti prethodilo je to što je Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ), između ostalih, uputila dopis Sektoru za zaštitu i spašavanje 112 Ministarstva sigurnosti BiH u kojem ih pozivaju da, shodno potpisanom Sporazumu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u zaštititi od prirodnih i civilizacijskih katastrofa, potpisanog, 2001. godine, […]

Read More

Pored kompletno angažiranog ljudstva i opreme FUCZ, koji od prvog dana tragaju za nestalim Mulićem, u ovu veliku jučerašnju potragu bili su uključeni svi koji se u BiH bave spašavanjem i odgovorom u nesreći – članovi spasilačkih timova iz Federacije BiH i Republike Srpske, civilna zaštita, policija, vatrogasci, ronioci, članovi sportskih, rafting i ronilačkih klubova, […]

Read More

Direktor Solak predstavio je aktivnosti i projekte FUCZ, istakao značaj uspostave ove saradnje, a razmatrane su mogućnosti i pravci budućeg zajedničkog djelovanja. Gost iz Makedonije obišao je Federalni operativni centar i upoznao se sa opremom koju koristi ovaj centar. Zajednička poruka i sa ovog posljednjeg sastanka u Sarajevu je prijateljska i ohrabrujuća kad je u […]

Read More

Za transport ove humanitarne pomoći Vlada FBiH zadužila je FUCZ da realizira ovu aktivnost koristeći pomoć nadležnih državnih institucija Bosne i Hercegovine i propisanih procedura primanja/upućivanja međunarodne pomoći u zaštiti i spašavanju zahtjevu koji je Bosni i Hecegovini upućen putem Evroatlantskog centra za koordinaciju odgovora na katastrofe (EADRCC). Prethodno je Vlada Federacije BiH na hitnoj […]

Read More

Tokom vježbe provjerena je postojeća komunikacija između nacionalnih operativnih/kriznih centara (testiranje brzine i efikasne komunikacije, kao i razmjene informacija) te provođenje standardnih operativnih procedura u operativnim/kriznim centrima za operativno djelovanje na dojavu o velikoj eksploziji u hemijskoj industriji. U prostorijama Operativno-komunikacijskog centra BiH 112 Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine 8. decembra je održana regionalna komandno-štabna […]

Read More

Ovakvu odluku Federalna vlada je donijela nakon što je usvojila informaciju o zahtjevu za međunarodnu pomoć Republici Albaniji, pošto su početkom decembra 2017. godine obilne kiše izazvale poplave u centralnom i južnom dijelu Republike Albanije što je uzrokovalo velike materijalne štete. Prema preliminarnim procjenama, poplavljeno je više od 15.000 hektara zemljišta, 4.715 zgrada, 41 preduzeće, […]

Read More

“Mreža volontera FUCZ” jedan je od važnijih projekata koji je FUCZ pokrenula 2016. godine. Potreba za jedinstvenim registrom volontera proizašla je iz iskustva stečenog u poplavama 2014. godine i to u vidu jedinstvene baze podataka svih onih koji žele pomoći i koja bi bila dostupna svim strukturama zaštite i spašavanja na području Federacije BiH. U […]

Read More

Prvi dan koncept predavanja zasnivao se na upoznavanju novih tehnika izvlačenja iz oštećenih automobila nove generacije, kao i obradi osnovnih pitanja koja prate svaku spasilačku akciju ovakve vrste, poput dolaska i organizacije mjesta intervencije, konstrukcije vozila, stabilizacije vozila na mjestu nesreće, osnovne radnje i praktičnih savjeta i trikova prilikom upotrebe opreme i alata za rezanje […]

Read More

Cilj upozoravanja na mine među školskom populacijom je bio da se učenicima osvijesti problem postojanja mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava u našoj okolini, te da im se daju uputstva kako da se ponašaju kada dospiju u potencijalno opasnu situaciju. U okviru izvođenja aktivnosti upozoravanja na mine predavači iz Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) održali su […]

Read More

Obrađene teme na kursu bile su usklađene sa Standardnim operativnim procedurama (SOP) BHMAC-a iz oblasti kontrole kvaliteta i procedura humanitarnog deminiranja. Ovaj kurs je rezultat prethodno potpisanog sporazuma između Oružanih snaga BiH i FUCZ, ali i dio svakodnevnih aktivnosti pripadnika FUCZ s ciljem obučavanja i jačanja svojih tehničkih i stručnih kapaciteta kako bi odgovorili na […]

Read More