U ovoj akciji je učestvovalo više od 50 pripadnika FUCZ i sedam uposlenika KJP “ZOI ‘84”. Iako u izuzetno teškim vremenskim uslovima, pri vjetru koji je puhao i do 150km/h (oko 40-42 m/s) i temperaturi koja je dostizala -15 stepeni celzijusovih, pripadnici FUCZ uspjeli su ukloniti oko 100 kubika snijega i leda. Koristili su opremu […]

Opširnije

U okviru ove posjete održan je radni sastanak na kome se, između ostalog, razgovaralo o temama kao što su sistem ranog upozoravanja, edukacija o podizanju svijesti u odnosu prema okruženju te prevenciji prirodnih i drugih nesreća na nivou  osnovnog i srednjeg obrazovanja i jačanje odgovora lokalne zajednice na prirodne i druge nesreće. Jedna od tema […]

Opširnije

“Ovim putem Vam se, u ime Olimpijskog komiteta BiH, iskreno zahvaljujemo za nesebičnu i konstantnu podršku institucije na čijem ste čelu u pripremi, organizaciji i realizaciji održavanja XIV Zimskog Evropskog festivala mladih (EYOF) 2019 Sarajevo i Istočno Sarajevo… Neka ovaj naš zajednički put uspjeha ostavi otvorena vrata za nove pozitivne primjere saradnje”, piše, između ostalog, […]

Opširnije

FUCZ je za potrebe EYOF-a 2019 stavila na raspolaganje ljudske resurse, tešku mehanizaciju (kamione kipere, bagere…) i službena vozila za transport ljudi tokom održavanja manifestacije. U dijelu za koji su bili zaduženi na EYOF-u pripadnici FUCZ su spremno odgovorili na sve zadatke, i, prema ocjeni Organizatora ove olimpijade, bili su najuspješniji kad su u pitanju […]

Opširnije

Za 25 socijalno ugroženih porodica na području Livna, Bosanskog Grahova i Glamoča dostavljen je neophodan namještaj (bolnički kreveti), ortopedska pomagala i paketi sa hranom. Namještaj i ortopedska pomagala osiguralo je Humanitarno udruženje “Kap ljubavi” iz Tomislavgrada, a pakete sa hranom Udruženje “Pomozi.ba” čiji su volonteri jučer sa pripadnicima deminerskog tima FUCZ dijelili pakete na području […]

Opširnije

Pripadnici FUCZ još u decembru prošle godine počeli su sa aktivnostima na terenu vezanim za organizaciju EYOF-a 2019., uključujući ljudska i materijalno-tehnička sredstva, a prema sporazumu potpisanom između FUCZ i EYOF-a kojim je definiran stručno-partnerski odnos u kontinuiranoj podršci aktivnostima vezanim za uspješnu pripremu, organizaciju i održavanje ove velike sportske manifestacije. I u pripremnoj fazi […]

Opširnije

Timovi FUCZ od nedjelje se nalaze na terenu u Hadžićima i Busovači štiteći stanovništvo i njegovu imovinu od poplava i ulažuči napore na saniranju nastalih šteta od poplava i klizišta. U nedjelju su timovi FUCZ u hadžićkom naselju Pazarić na dvije lokacije  postavljali barijere od vreća sa pijeskom uz rijeku Zujevinu. Tim za spašavanje na […]

Opširnije

Na današnjoj vanrednoj sjednici FŠCZ usvojena je Informacija o poplavama i klizištima na području F BiH u februaru 2019. godine. Poplavama i klizištima najviše su zahvaćeni Busovača, Zenica, Hadžići, Kakanj, Visoko, Kiseljak, Bugojno, Travnik, Gornji Vakuf-Uskoplje, Vitez, Kreševo, Ilidža, Novi Grad, Vogošća, a manjim intenzitetom Ključ, Sanski Most, Livno, Tomislavgrad, Doboj Istok i Gračanica. Posebno […]

Opširnije

FUCZ je odlučila odmah djelovati nakon zahtjeva za pomoć povratnicima u selo Kamenica koji joj je uputio načelnik Općine Pale (FBiH) . Zbog velikih snježnih padavina, koje su posljednjih dana pogodile područje ove Općine proglašeno je Stanje prirodne nesreće jer je bilo potrebno hitno djelovati u smislu zaštite i spašavanja ugroženog stanovništva ove najmanje (po […]

Opširnije

FUCZ odlučila je odmah djelovati nakon zahtjeva za pomoć u dostavi hrane, lijekova i čišćenja snijega do sela Kamenica u općini Pale-Prača koji je FUCZ uputio načelnik ove Općine. Zbog velikih snježnih padavina, koje su posljednjih dana pogodile područje općine Pale (FBiH), proglašeno je Stanje prirodne nesreće jer je bilo potrebno hitno djelovati u smislu […]

Opširnije
Federalna uprava civilne zaštite