U Livnu će se u srijedu 4. jula 2018 godine održati radno-konsultativni sastanak na kome će prisustvovovati direktor Federalne uprave civilne zaštite  (FUCZ) Fahrudin Solak sa saradnicima, premijer Vlade Kantona br. 10 Ivan Jozić, ministar Graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša u Vladi Kantona 10 Hikmet Hodžić i v.d. direktora Uprave civilne zaštite Kantona […]

Opširnije

Ukupno 72 učesnika simulacijske vježbe vršili su potragu zajedno sa potražnim psima,  dronovima, roniocima, tragačima na vodi… Potražni psi su na terenu pronašli povrijeđenog ribara, a ronioci su pronašli tijelo drugog ribara u koritu rijeke Krupe. Prevoz timova vršili su lovočuvari PP Hutovo Blato čamcima ISS Mostar. Pronađeni ribari prevezeni su do lokacije Karaotok, a […]

Opširnije

Na vježbi je praktično prezentirano korištenje NICS sistema u Bosni i Hercegovini od strane spasilačkih timova entitetskih uprava civilne zaštite. Na terenu je izvršena simulacija potrage za nestalom osobom na planini Bjelašnici a sve informacije i komunikacija koja je neophodna za koordinaciju između spasilačkih timova tokom pokazne vježbe spašavanja vršena je kroz NICS sistem. Na […]

Opširnije

Ovaj zadatak završio je deminerski tim FUCZ “Tuzla B”, dok je tim “Tuzla A” bio angažovan dva dana na uzorkovanju. Nakon ove nove protuminske akcije stvorena je dodatna sigurnost i za učesnike tradicionalnog Marša mira “Nezuk-Potočari” koji se svake godine (od 8. do 10. jula) održava u okviru obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Ujedno […]

Opširnije

Zadatak su obavili deminerski timovi FUCZ – “Orašje B” i  “Žepče B”, mašinski tim sa mašinom PT300D, PLANT i POEK tim. Pronađeno je osam komada NUS-a. Deminiranjem ove površine, otklonila se minska opasnost za korisnike putne komunikacije velike frekventnosti, omogućilo se i bezbjedno održavanje puteva i kanala koji su bili gotovo potpuno zarasli i na […]

Opširnije

Na dva sastanka koja su održana u zgradi Vlade BPK-a Goražde, direktor Solak susreo se sa članovima KŠCZ BPK–a Goražde, premijerom Vlade BPK–a Goražde, ministrom privrede BPK–a Goražde, komandantom KŠCZ–e BPK–a Goražde, direktorom KUCZ-e BPK-a te predstavnicima privrednih subjekata. Razgovarano je o načinu funkcionisanja zaštite i spašavanja i civilne zaštite u FBiH, mehanizmu EU i […]

Opširnije

Ovaj sastanak je drugi u nizu i nastavak aktivnosti od prije nekoliko mjeseci kada se govorilo o početku projekta Instrument predpristupne pomoći (IPA II) 2014 -2020. kojim EU daje podršku protivminskim akcijama u BiH. Evropske unija je grant od 10 miliona KM namijenila osnaživanju kapaciteta za deminiranje u BiH. Ta sredstva su predviđena za novi […]

Opširnije

Federalna uprava civilne zaštite je, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 39/03, 22/06 i 43/10), izradila Nacrt Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije obveznika civilne zaštite. U skladu sa odredbom člana 9. Uredbe o pravilima za učešće zainteresirane […]

Opsirnije

POŽARI   Hercegovačko-neretvanski kanton Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to: od 12:55 do 14:45 sati, na lokalitetu Kvanja, gdje je gorilo rastinje, te od 19:20 do 20:55 sati, aktivan požar na lokalitetu Kvanja, gdje gori trava i rastinje, iz PVP Mostar izvještavaju, da je lokalitet  požarišta […]

Opsirnije

Dva vodiča i dva potražna psa Federalne uprave civilne zaštite učestvovali su na obuci vodiča i potražnih pasa na Pohorju u Sloveniji. Bili su raspoređeni u treću grupu u kojoj je bilo šest učesnika i instruktor obuke. Na terenu se izvodilo više vježbi sa mogućim scenarijima za pojedince i grupe koji se dešavaju u slučaju […]

Opširnije
Federalna uprava civilne zaštite