Kako je rekao direktor Fahrudin Solak, ovim činom priveden je kraju veoma bitan projekat za FUCZ, te prezentirao prednost ovog uređaja najnovije generacije čija je veća osjetljivost detekcije, bolja kompenzacija smanjenja direktnih malih fragmenata i feromagnetnih osobina tla. Radi se o detektoru VMR3G sa georadarom namijenjenim otkrivanju mina i NUS-a u okruženju visokontaminiranom metalnim otpadom […]

Opširnije

Radionica je održana u organizaciji italijanskog Odjeljenja za civilnu zaštitu s ciljem upoznavanja, načinima korištenja i daljeg razvijanja elektronskog regionalnog atlasa rizika (Electronic Regional Risk Atlas – ERRA) koji predstavlja geografsko informacioni alat za procjenu rizika od katastrofa i mapiranje. U dvodnevnim aktivnostima virtuelno je predstavljena teritorija i elementi atlasa rizika a sistem je dizajniran […]

Opširnije

Na ovom zadatku deminerske operacije je izvodio deminerski tim “Busovača B” Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) i Mašinski tim sa mašinom za deminiranje MV-4. Mašinom MV 4 tretirano je 20.500 m2, manuelnom metodom tehničkog izviđanja 22.830 m2 i metodom čišćenja oko pronađenih mina 500 m2. Tokom izvođenja radova na deminerskom zadatku pronađene su četiri mine […]

Opširnije

Prilikom izvođenja radova čišćenja miniranog područja na radilištu “Vis” na brdu Žuč u sarajevskoj općini Novi Grad demineri Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) 11. juna 2019. godine na stablu drveta uočili su poteznu minu PMR 2A uraslu u drvo. Vođa radilišta je fotografisao pronađenu minu, a sljedeći dan, nakon dolaska na radilište, uočeno je da […]

Opširnije

Obuka se sastojala od teoretskog i praktičnog dijela, a  u okviru praktičnog dijela obuke realiziran je i obilazak ustanova koje sa bave zaštitom stanovništva, vatrogasnih službi i jedinica za zaštitu na vodi. Praktični dio obuke obuhvatio je  spašavanje osobe sa drveta, spuštanje pomoću užadi i dodatne opreme, korištenje čamaca i opreme za transport ljudi iz […]

Opširnije

Sarajevo, 13.06.2019. godine Na osnovu člana 4. stav (2) Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje: OBAVJEŠTENJE o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: juni 2019. godine Ispit za rukovodioca akcije gašenja požara održati će se dana 22.06.2019. godine sa početkom […]

Opsirnije

Ova edukacija, koju su provodili radnici Zavoda za podvodnu i hiperbaričnu medicinu u Rijeci, sastojala se od upoznavanja sa pojmom podvodne i hiperbarične medicine i njenim historijskim razvojem, fizikom i fiziologijom, učincima i mehanizmima djelovanja i indikacijama, kontraindikacijama i komplikacijama HBOT (hiperbarična oksigenacija), disbarizmima… Nakon teoretske, uspješno je završila i praktični dio obuke. Sandra Musić, […]

Opširnije

Danas je u okviru programa upriličenog povodom Dana  policije – Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona koji se obilježava svake godine 22. maja, Federalnoj upravi civilne zaštite dodijeljena  Zahvalnica za izuzetnu saradnju i doprinos u radu Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Ovo priznanje predstavniku FUCZ, vođi deminerskog tima iz Tuzle, uručio je ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog […]

Opširnije

Ova obuka organizirana je s ciljem popune tima sa pet novih i dva rezervna člana te u svrhu upoznavanja novih članova sa terminima, mjerama, procedurama, ali i da bi  ostali članova tima koji u proteklom periodu nisu vježbali ponovo prošli kroz već usvojena znanja i praksu. Realizirana je tako što je svakom članu tima dodijeljena […]

Opširnije

Nakon obilnih padavina koje su najviše bile izražene od 12. do 14. maja 2019. godine u slivu Une, Bosne i Save, prema posljednjim informacijama na većini hidroloških stanica navedenih slivova bilježi se blago opadanje vodostaja. Prema prognoznim hidrološkim modelima prognozira se dalji trend opadanja i postepena stabilizacija vodostaja na slivovima.   Imajući u vidu činjenicu opadanja vodostaja […]

Opširnije