Ova obuka organizirana je s ciljem popune tima sa pet novih i dva rezervna člana te u svrhu upoznavanja novih članova sa terminima, mjerama, procedurama, ali i da bi  ostali članova tima koji u proteklom periodu nisu vježbali ponovo prošli kroz već usvojena znanja i praksu. Realizirana je tako što je svakom članu tima dodijeljena […]

Opširnije

Nakon obilnih padavina koje su najviše bile izražene od 12. do 14. maja 2019. godine u slivu Une, Bosne i Save, prema posljednjim informacijama na većini hidroloških stanica navedenih slivova bilježi se blago opadanje vodostaja. Prema prognoznim hidrološkim modelima prognozira se dalji trend opadanja i postepena stabilizacija vodostaja na slivovima.   Imajući u vidu činjenicu opadanja vodostaja […]

Opširnije

Na današnjoj redovnoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) najviše se govorilo  o poplavama koje su usljed obilnih padavina zahvatile nekoliko Općina na području Federacije BiH. Načelnik FŠCZ i direktor Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Fahrudin Solak informisao je članove Štaba o dosadašnjim aktivnostima FUCZ na pomoći stanovništvu u odbrani od poplava, odnosno o angažmanu […]

Opširnije

Nakon najavljenih padavina od 12. do 16. maja i mogućih poplava FUCZ inicirala je  sastanak koji se danas održao sa predstavnicima Agencije za vodno područje rijeke Save, Federalnog hidrometeorološkog zavoda i Zavoda za geologiju. – Najavljene količine padavina nisu zanemarive i nećemo sjediti skrštenih ruku. Već nekoliko dana pratimo prognoze i možemo odgovoriti na sve […]

Opširnije

Od ukupne površine zadatka u iznosu od 67.729 m2 čišćenjem je urađeno 43.835 m2, a 23.894 m2 tehničkim izviđanjem. Tokom izvođenja radova pronađeno je 19 komada kasetne municije MK-1 koje je uništio tim FUCZ za uklanjanje eksplozivnih sredstava (Tim za UES) iz Mostara. Uklanjanjem kasetne municije stvoreno je sigurno okruženje za stočare koji će moći […]

Opširnije

Izlaskom na teren  timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) utvrdili su da se radi o većoj količini protivtenkovskih i tromblonskih mina. Raščišćavanjem ruševine otkriveno je 20 komada protivtenkovskih mina i 55 komada tromblonskih mina. Sva sredstva su tokom dana izvučena iz ruševine, te su pregledana kako bi se utvrdilo da […]

Opširnije

Ovaj zadatak obavili su deminerski timovi FUCZ – Orašje-B i mašinski tim sa mašinom PT 300. Pronađena su dva neeksplodirana ubojna sredstva (ručna bomba M-75 i metak 20mm). Završetkom ovog zadatka i predajom lokalnoj zajednici stvoreni su uslovi za izvođenje infrastrukturnih radova na obali rijeke Save u cilju održavanja plovnog puta i sprečavanja urušavanja njene […]

Opširnije

Dana 29.03.2019. godine, u sjedištu Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) u Sarajevu održan je sastanak direktora kantonalnih uprava civilne zaštite  sa direktorom Federalne uprave civilne zaštite Fahrudinom Solakom. Na sastanku su razmatrane aktivnosti iz nadležnosti Federalne uprave civilne zaštite i kantonalnih uprava civilne zaštite. Bilo je govora o procjeni kapaciteta za odgovor na katastrofe, koja je […]

Opširnije

Sarajevo, 03.04.2017. godine Na osnovu člana 4. stav 2. Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Komisija za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara objavljuje: OBAVJEŠTENJE o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: april 2019. godine Ispit za rukovodioca akcije gašenja požara (pismeni, usmeni i […]

Opsirnije
Federalna uprava civilne zaštite