Nakon što je svako sredstvo pregledano i utvrđeno njegovo stanje, u skladu sa standardnim operativnim procedurama, izvršen je njihov transport u magacin za privremeno odlaganje eksplozivnih sredstava gdje će biti do uništenja. Kako se radi o velikoj količini eksplozivnih sredstava, čija je bruto masa 2,5 tone, uništavanje će biti pažljivo isplanirano kako bi bilo izvedeno […]

Read More

Svih devet članova tima FUCZ uspješno su prošli teoretski i praktični dio obuke gdje su osposobljeni za spašavanje u poplavama, na brzim i mirnim vodama i nakon testiranja dobili međunarodnu licencu za spasioca na brzim vodama i u poplavama. Praktične vježbe su pružile priliku da sudionici uživaju u “realističnomˮ iskustvu i primjenjuju teorijska znanja u […]

Read More

Zadatak je obavio deminerski tim FUCZ – “Goražde B” a deminiranjem ove lokacije obezbijeđen je siguran prilaz bunaru sa vodom i putnoj komunikaciji koja vodi u selo Planina. Na lokalitetu “Vran Potok”, tri kilometra jugoistočno istočno od Goražda, deminirana je, odnosno očišćena, ukupna sumnjiva površina zadatka od 543 kvadratna metra. Na ovom zadatku, bio je […]

Read More

Radionica je imala za cilj upoznavanje predstavnika navedenih zemalja sa najboljim praksama AFAD-a i unapređenje regionalne saradnje u području upravljanja i smanjenja rizika od katastrofa (DRM i DRR), a realizirana je na poziv Ambasade Republike Turske u BiH i posredstvom Sektora za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti BiH. Dva predstavnika Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) […]

Read More

Ovo neeksplodirano ubojno sredstvo pronašli su radnici koji su radili na raščišćavanju šume. Radilo se o osvjetljavajućoj raketi, najvjerovatnije zaostaloj nakon povlačenja francuskog bataljona koji se na platou Bjelašnice nalazio u sastavu UNPROFOR-a. Pronađeni NUS odmah je “razoružan“, a zbog činjenice da lokacija nije bila fizički obezbjeđena, raketa je morala biti što prije transportovana. Pripadnici […]

Read More

Za vrijeme rata ovo područje je bilo između linija konfrontacije, predmetna lokacija je neposredno uz kuće u kojima živi lokalno stanovništvo, a na njoj se nalazi rezervoar za vodu iz kojeg se prije rata vršilo snabdijevanje pitkom vodom. Na zadatku, je bio angažovan deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite – “Goražde  B”. Na lokaciji Sredoljin, […]

Read More

Psi će nakon obuke, uz tri potražna psa koja FUCZ već ima, raditi u ruševinama, lavinama ili u potragama za nestalim osobama na otvorenom prostoru a bit će opremljeni GPS-om i kamerama, kao i psi tragači bilo gdje u svijetu. Korištenje pasa tragača kod potraga je od velikog značaja, a jedan pas može zamijeniti i […]

Read More

Prema scenariju nekontrolisane eksplozije neeksplodiranog ubojnog sredstva, koja je izazvala požar i uzrokovala povrede, sudionici vježbe u krugu novosarajevske  Osnovne škole “Pofalići”, izveli su evakuaciju i zbrinjavanje učenika i školskog osoblja uključujući i primjenu tehnika spašavanja sa visine, neutralizaciju i uklanjanje eksplozivnog sredstva te gašenje požara. Tim za uništavanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite […]

Read More

Nakon više primljenih informacija o pronalasku neeksplodiranih ubojnih sredstava u neposrednoj blizini planinarskih staza, uglavnom na udaljenim i teško dostupnim lokacijama kojima je nemoguće pristupiti bilo kakvim vozilom, Federalna uprava civilne zaštite počela je pripremati akciju tokom koje bi trebalo prikupiti, potvrditi i locirati ovakve prijave, te isplanirati i izvršiti uništenje prijavljenih eksplozivnih sredstava. Zbog […]

Read More