Po izuzetno lošem vremenu timovi FUCZ sa ljudstvom, terenskim vozilima sa prikolicama, cisternama za vodu, šatorima i ostalom opremom bili su podrška učesnicima trodnevnog “Marša mira Nezuk-Potočari 2018” koji su od ranog jutra 8. jula do poslijednevnih sati 10. jula 2018. godine prepješačili trasu smrti dugu 100 kilometara kojom su u ljeto 1995. godine prošli […]

Read More

Primajući ovu donaciju direktor Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Fahrudin Solak se zahvalio Austriji i naglasio da će šatori, u skladu s potrebama, biti postavljeni na predviđenim lokacijama. Inače, pripadnici FUCZ su već jučer dio šatora transportovali u Bihać, te su nakon odobrenja počeli sa aktivnostima čišćenja lokacije i postavljanja kampa u Velikoj Kladuši u […]

Read More

Na ovom sastanku bilo je govora o Evropskim modulima civilne zaštite i Mehanizmu EU za civilnu zaštitu, o provođenju mjera i aktivnosti zaštite i spašavanja u cilju sprečavanja opasnosti od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH, funkcionisanju sistema zaštite i spašavanja u FBiH, stanju opremljenosti i operativnim mogućnostima Operativnog centra civilne zaštite i Dobrovoljnih […]

Read More

U Livnu će se u srijedu 4. jula 2018 godine održati radno-konsultativni sastanak na kome će prisustvovovati direktor Federalne uprave civilne zaštite  (FUCZ) Fahrudin Solak sa saradnicima, premijer Vlade Kantona br. 10 Ivan Jozić, ministar Graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša u Vladi Kantona 10 Hikmet Hodžić i v.d. direktora Uprave civilne zaštite Kantona […]

Read More

Ukupno 72 učesnika simulacijske vježbe vršili su potragu zajedno sa potražnim psima,  dronovima, roniocima, tragačima na vodi… Potražni psi su na terenu pronašli povrijeđenog ribara, a ronioci su pronašli tijelo drugog ribara u koritu rijeke Krupe. Prevoz timova vršili su lovočuvari PP Hutovo Blato čamcima ISS Mostar. Pronađeni ribari prevezeni su do lokacije Karaotok, a […]

Read More

Na vježbi je praktično prezentirano korištenje NICS sistema u Bosni i Hercegovini od strane spasilačkih timova entitetskih uprava civilne zaštite. Na terenu je izvršena simulacija potrage za nestalom osobom na planini Bjelašnici a sve informacije i komunikacija koja je neophodna za koordinaciju između spasilačkih timova tokom pokazne vježbe spašavanja vršena je kroz NICS sistem. Na […]

Read More

Ovaj zadatak završio je deminerski tim FUCZ “Tuzla B”, dok je tim “Tuzla A” bio angažovan dva dana na uzorkovanju. Nakon ove nove protuminske akcije stvorena je dodatna sigurnost i za učesnike tradicionalnog Marša mira “Nezuk-Potočari” koji se svake godine (od 8. do 10. jula) održava u okviru obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Ujedno […]

Read More

Zadatak su obavili deminerski timovi FUCZ – “Orašje B” i  “Žepče B”, mašinski tim sa mašinom PT300D, PLANT i POEK tim. Pronađeno je osam komada NUS-a. Deminiranjem ove površine, otklonila se minska opasnost za korisnike putne komunikacije velike frekventnosti, omogućilo se i bezbjedno održavanje puteva i kanala koji su bili gotovo potpuno zarasli i na […]

Read More

Na dva sastanka koja su održana u zgradi Vlade BPK-a Goražde, direktor Solak susreo se sa članovima KŠCZ BPK–a Goražde, premijerom Vlade BPK–a Goražde, ministrom privrede BPK–a Goražde, komandantom KŠCZ–e BPK–a Goražde, direktorom KUCZ-e BPK-a te predstavnicima privrednih subjekata. Razgovarano je o načinu funkcionisanja zaštite i spašavanja i civilne zaštite u FBiH, mehanizmu EU i […]

Read More
Federalna uprava civilne zaštite