Cilj ove konferencije je bio prezentacija postignutih rezultata u implementaciji projekta kao i primjera dobre prakse u općinama, školama i predškolskim ustanovama u oblasti smanjenja rizika od prirodnih i drugih katastrofa, kao i diskusija sa ciljem definiranja preporuka za dalji rad u ovoj oblasti.  U zgradi Parlamentarne skupštine BiH, 21. novembra 2017. godine održana je […]

Read More

Učesnici treninga usvojili su preporuke instruktora iz Slovenije utemeljene na dugom iskustvu u bavljenju ovom vrstom spašavanja čime je potpuno ispunjen cilj ovog treninga. Spasioci FUCZ bili su visoko motivirani te su već stečena znanja unaprijedili kako bi što efikasnije i sigurnije odgovorili na aventualnu situaciju u kojoj bi bilo neophodno provoditi spašavanje ove vrste. […]

Read More

Na radionici su prezentovana dosadašnja iskustva u radu sa informacionim sistemom NICS kao i analiza samog sistema u tijelima terenske NATO vježbe “Bosna i Hercegovina 2017” (LEMA, OSOCC, BAZA OPERACIJA), koja je od 25. do 29. septembra održana u Tuzli i okolini. Prezentovane su dosad poduzete aktivnosti na razvoju sistema, ukazani problemi u radu sa […]

Read More

Zajedno sa ovim artiljetrijskim granatama uništena su i eksplozivna sredstva koja su u proteklih petnaest dana uklonjena na zadacima u Gradu Mostaru i općinama Čapljina, Čitluk, Jablanica i Konjic. Timovi za uništavanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) nastavljuju sa svakodnevnim aktivnostima uklanjanja i uništavanja eksplozivnih sredstava. Nakon prijave pronalaska eksplozivnih sredstava u kontingentu […]

Read More

Kroz oba dijela obuke obrađene su teme kao što su: Upoznavanje sa ličnom i kolektivnom opremom za upravljanje i spašavanje te vježba korištenja iste; Karakteristike rijeka i riječnog toka; Upravljanje rafting čamcem; Spašavanje na mirnim i brzim vodama; Rukovanje konopcima; Prva pomoć (utapanje, reanimacija, položaji, izvlačenje); Obaveze i dužnosti skipera (sigurnosne provjere, brifinzi, osnovne aktivnosti […]

Read More

Radionica je održana za pripadnike GSS stanice Novi Grad Sarajevo i uposlenike Službe civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo. Teorijski dio se sastojao od upoznavanja sa dronovima, njihovim mogućnostima i ograničenjima, načinima i principima upotrebe, primjene u različitim scenarijima tokom odgovora na nesreću, taktike upotrebe dronova u različitim okolnostima tokom spasilačke akcije. Praktični dio je […]

Read More

Svi eksponati su sredstva koja su korištena tokom rata u Bosni i Hercegovini 1992-1995., a prikupljeni su na zadacima uklanjanja eksplozivnih sredstava koje je FUCZ realizovala širom Federacije BiH. Donirani eksponati će biti izloženi u stalnoj postavci Muzeja zločina protiv čovječnosti i genocida 1992-1995. Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) donirala je osam delaborisanih (razoružanih i […]

Read More

Obuku o korištenju donirane opreme u prostorijama Centra za obuku vatrogasaca i spasioca koji djeluje u okviru DVD-a Bosanska Krupa obavio je instruktor iz organizacije Thistle Medical Training & Services Ltd iz Velike Britanije. Projekat “Mladi vatrogasci u akciji” realiziraju mladi članovi DVD Bosanska Krupa u partnerstvu sa “Global Fire&Rescue Partnerships” i “Acorn Aid Scotlan” […]

Read More