Radi se o bombi sa 250 kg i 79 kg eksploziva (trotila) koja je namijenjena za uništavanje žive sile i objekata. Nakon što je pronađena na lokalitetu Studena vrila u blizini rudnika boksita, osigurana je i pripremljena za transport, te je uz pratnju i osiguranje pripadnika Policijske uprave Posušje transportovana na lokalitet Oluja. Uništenje bombe […]

Opširnije

Akcija, u kojoj su iz jame Golubnjača kod Drvara izvađena tri eksplozivna sredstva porijeklom iz Drugog svjetskog rata, izvedena je po naredbi Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Kako se očekuje da bi u ovoj jami moglo biti još eksplozivnih sredstava, Tim FUCZ je u pripravnosti za odgovor na ovoj lokaciji. Postupajući po naredbi Tužilaštva Bosne i […]

Opširnije

Kamp je imao mirovni i međuetnički karakter, a okupio je 50 srednjoškolaca uzrasta od 16 do 20 godina iz cijele Bosne i Hercegovine koji su po prvi put iskusili kampovanje u šatorima uz svakodnevno učenje i zabavu. S ciljem  popularizacije uloge civilne zaštite, trećeg dana kampa, pripadnici FUCZ učesnicima su održali predavanje o civilnoj zaštiti, […]

Opširnije

Tokom rada, metodom oslobođanja zemljišta i deminiranja ciljane minski sumnjive površine (Land Release), navedena površina je redukovana u površinu veličine 54.816 m2 ili 18,9% od ukupne sumnjive površine, dok je ostalo vraćena površina za koju nije bilo dokaza miniranosti. Pronađen je jedan NUS, ručna bomba M 75 koja je uništena na licu mjesta i dno […]

Opširnije

Cilj radionice bilo je usvajanje teoretskih i praktičnih znanja usmjerenih na poboljšanje civilno-vojne saradnje na svim nivoima države Bosne i Hercegovine, uspostavljanje što boljeg dijaloga i povećanje stepena koordinacije između institucija, te stvaranje i izgradnja sposobnosti Oružanih snaga BiH, entitetskih civilnih zaštite (FUCZ i RUCZ) i drugih agencija u BiH u odgovoru na različite vrste […]

Opširnije

Po izuzetno lošem vremenu timovi FUCZ sa ljudstvom, terenskim vozilima sa prikolicama, cisternama za vodu, šatorima i ostalom opremom bili su podrška učesnicima trodnevnog “Marša mira Nezuk-Potočari 2018” koji su od ranog jutra 8. jula do poslijednevnih sati 10. jula 2018. godine prepješačili trasu smrti dugu 100 kilometara kojom su u ljeto 1995. godine prošli […]

Opširnije

Primajući ovu donaciju direktor Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Fahrudin Solak se zahvalio Austriji i naglasio da će šatori, u skladu s potrebama, biti postavljeni na predviđenim lokacijama. Inače, pripadnici FUCZ su već jučer dio šatora transportovali u Bihać, te su nakon odobrenja počeli sa aktivnostima čišćenja lokacije i postavljanja kampa u Velikoj Kladuši u […]

Opširnije

Na ovom sastanku bilo je govora o Evropskim modulima civilne zaštite i Mehanizmu EU za civilnu zaštitu, o provođenju mjera i aktivnosti zaštite i spašavanja u cilju sprečavanja opasnosti od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH, funkcionisanju sistema zaštite i spašavanja u FBiH, stanju opremljenosti i operativnim mogućnostima Operativnog centra civilne zaštite i Dobrovoljnih […]

Opširnije
Federalna uprava civilne zaštite