Tokom proljeća na području Federacije BiH može se očekivati pojava većih kišnih padavina i naglo topljenje snijega te nagli porast vodostaja na rijekama i njihovim pritokama, što može prouzrokovati plavljenje stambenih, industrijskih i drugih objekata, obradivog i drugog zemljišta, aktiviranja većeg broja klizišta i odrona, oštećenje saobraćajnih komunikacija i sl. Takođe, u ljetnom periodu moguća […]

Opširnije

Ovim projektom, na kojem Federalna uprava civilne zaštite sarađuje sa Univerzitetom Tohoku iz Japana i Centrom za tehničke nauke Organizacije za primijenjeno naučno istraživanje TNO iz Haga (Holandija), predviđeno je operativno testiranje minskih detektora sa dvojnim senzorima nove generacije namijenjenih otkrivanju mina na terenima kontaminiranim velikim količinama metalnog otpada, odnosno ubrzavanju procesa manuelnog deminiranja upotrebom […]

Opširnije

Iskustva iz prethodnih godina pokazuju da požari na području Federacije Bosne i Hercegovine predstavljaju nepogodu koja izaziva velike štete i po učestalosti pojavljivanja je na prvom mjestu. Posebno se ističu šumski požari, odnosno požari na otvorenom prostoru. U periodu pojačane opasnosti od požara neophodno je poduzeti potrebne pripreme kako bi pojavu požara sveli na najmanju […]

Opširnije

Plaketu, Zlatnu značku, Pismenu pohvalu i Pisanu zahvalnicu civilne zaštite za posebne zasluge u oblasti zaštite i spašavanja tokom 2018. godine, koje dodjeljuje Federalni štab civilne zaštite, dobilo je 83 kolektiva i pojedinca. Zapovjednica Štaba Jelka Milićević u pismu koje je pročitano, između ostalog, je istakla,  da se tokom cijele godine, u različitim okolnostima kroz […]

Opširnije

Federalna uprava civilne zaštite upozorava da se dolaskom proljeća i topljenjem snijega povećava rizik od pronalaska neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS) i mina, pa skreće pažnju na nužnost pravilnog i sigurnog ponašanja u takvim situacijama. Kako je period proljetnih radova vrijeme učestalih pronalazaka eksplozivnih sredstava posebno upozoravamo ugrožene skupine – poljoprivrednike, građevinske radnike, skupljače i prerađivače […]

Opširnije

Ministarstvo sigurnosti BiH povodom Međunarodnog dana civilne zaštite dodijelilo je 24 zahvalnice i pohvale, koje su iz Federalne uprave civilne zaštite dobili Hamdo Velić, Denis Prazina i Ramo Dautbašić, za podršku u razvoju sistema zaštite i spašavanja Bosne i Hercegovine i Majda Kovač, za nesebično zalaganje i natprosječne rezultate u oblasti medijskog predstavljanja svih struktura […]

Opširnije

U ovoj akciji je učestvovalo više od 50 pripadnika FUCZ i sedam uposlenika KJP “ZOI ‘84”. Iako u izuzetno teškim vremenskim uslovima, pri vjetru koji je puhao i do 150km/h (oko 40-42 m/s) i temperaturi koja je dostizala -15 stepeni celzijusovih, pripadnici FUCZ uspjeli su ukloniti oko 100 kubika snijega i leda. Koristili su opremu […]

Opširnije

U okviru ove posjete održan je radni sastanak na kome se, između ostalog, razgovaralo o temama kao što su sistem ranog upozoravanja, edukacija o podizanju svijesti u odnosu prema okruženju te prevenciji prirodnih i drugih nesreća na nivou  osnovnog i srednjeg obrazovanja i jačanje odgovora lokalne zajednice na prirodne i druge nesreće. Jedna od tema […]

Opširnije

“Ovim putem Vam se, u ime Olimpijskog komiteta BiH, iskreno zahvaljujemo za nesebičnu i konstantnu podršku institucije na čijem ste čelu u pripremi, organizaciji i realizaciji održavanja XIV Zimskog Evropskog festivala mladih (EYOF) 2019 Sarajevo i Istočno Sarajevo… Neka ovaj naš zajednički put uspjeha ostavi otvorena vrata za nove pozitivne primjere saradnje”, piše, između ostalog, […]

Opširnije

FUCZ je za potrebe EYOF-a 2019 stavila na raspolaganje ljudske resurse, tešku mehanizaciju (kamione kipere, bagere…) i službena vozila za transport ljudi tokom održavanja manifestacije. U dijelu za koji su bili zaduženi na EYOF-u pripadnici FUCZ su spremno odgovorili na sve zadatke, i, prema ocjeni Organizatora ove olimpijade, bili su najuspješniji kad su u pitanju […]

Opširnije
Federalna uprava civilne zaštite