Ova radionica, treća po redu, okupila je učesnike iz svih partnerskih zemalja Zapadnog Balkana i Turske, agencije za civilnu zaštitu zemalja članica EU i stručnjake iz institucija EU / UN-a. Od ukupno četiri učesnika iz Bosne i Hercegovine (Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i entitetskih uprava civilne zaštite) dvije predstavnice bile su iz FUCZ. Radionica […]

Opširnije

U ovoj operaciji učestvovao je trinaestočlani tim iz Češke Republike sastavljen od devet pirotehničara, dva tehničara za hemijsko-biološko-radiološko-nuklearnu zaštitu i dvočlanog tima prve pomoći, a iz FUCZ timovi  za UES Busovača A, Mostar A i Sarajevo A, te Mašinski tim za uklanjanje ruševina. Očišćeno je 85.200 kvadratnih metara površine od razbacanih eksplozivnih sredstava, magacin-bunker sa […]

Opširnije

Prilikom deminiranja terena, koje je u prekidima trajalo oko četiri mjeseca, tim se susretao sa brojnim poteškoćama kao što su loš pristup radilištu, visoka i gusta vegetacija, veliki nagib terena, kao i velika zasićenost površine metalom. Na ovom zadatku pronađen je veći broj mina, NUS-a i upaljača od mina, i to: deset komada PMR 2A, […]

Opširnije

Tokom jeseni i zime na području Federacije BiH može se očekivati pojava većih kišnih i snježnih padavina i nagli porast vodostaja na rijekama i njihovim pritokama, što može prouzrokovati plavljenje stambenih, industrijskih i drugih objekata, obradivog i drugog zemljišta, aktiviranja većeg broja klizišta i odrona, oštećenje saobraćajnih komunikacija i slično. Kako bi se umanjile posljedice […]

Opširnije

Nakon dosadašnje uspješne saradnje Ministarstva unutrašnjih poslova Češke Republike (OSPČV) i Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) u čišćenju vodenih tokova od eksplozivnih sredstava u Bosni i Hercegovini koja je rezultirala adekvatnom obukom i osposobljenošću ronilačkog tima FUCZ  iz oblasti zaštite i spašavanja ljudi na vodi i pod vodom, uklanjanja eksplozivnih sredstava iz vodenih tokova, kao […]

Opširnije

Na ovoj lokaciji gravitiraju sela Vilišta, Rajac, Gapići, Stubljaci, Bak, a zbog neprohodnog pristupnog puta do radilišta tim je prethodno radio na njegovoj  popravci u slučaju medicinske avakuacije.  Ovaj zadatak projektovane površine od 3.860 m2 proširen je na 5.275 m2. Manuelnom metodom je očišćeno 4.145 m2, a sa psima za otkrivanje eksploziva (pregiranjem) urađeno je […]

Opširnije

Kako je FUCZ korisnik fondova koje osigurava ova organizacija, i to u vidu obučenih pasa za otkrivanje mina koji rade u sastavu POEK tima FUCZ, gosti iz SAD-a proveli su dan sa pripadnicima FUCZ i, između ostalog, prisustvovali jednom zadatku na kojem je tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava, u saradnji sa timom pasa za otkrivanje […]

Opširnije

Cilј ove konferencije bio je podizanje interesa za program protivminskog djelovanja u Bosni i Hercegovini i razmatranje mogućnosti mobilizacije svih raspoloživih resursa na ovom polјu. Predstavlјena je i nova “Strategija protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine 2018-2025. godina”, kao osnova za produženje roka za ispunjenje zahtjeva prema Konvenciji o zabrani upotrebe, proizvodnje i skladištenja protivpješadijskih (PP) […]

Opširnije

Na lokaciji Baletina voda u toku rata izvođena su veća borbena dejstva. Prema informacijama sa kojima je raspolagao Institut za nestala lica BiH na ovoj lokaciji u tom periodu je ukopan poginuli vojnik VRS-a. Kako bi se izvršila bezbjedna provjera ovih informacija i eventualna ekshumacija bilo je potrebno obaviti čišćenje rizične površine. Čišćenje se radilo […]

Opširnije
Federalna uprava civilne zaštite