Predstavnice FUCZ u Sloveniji učestvovale u IPA DRAM regionalnoj radionici “Procjena i mapiranje rizika od katastrofa”
Timovi za UES FUCZ i Policije Češke Republike u kasarni Žunovnica na preko 85 hiljada m2 uklonili veliki broj eksplozivnih sredstava
Deminiranjem skoro 34 hiljade m2 u Gornjim Pribitkovićima kod Banovića stvoreni uslovi mještanima Seone za normalno snabdijevanje vodom
PREPORUKE ZA PREDUZIMANJE PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA NA PODRUČJU FEDERACIJE BIH
Poziv za dostavu komentara na Prijedlog Pravilnik o evidenciji obveznika CZ
Pripadnici češke policije i FUCZ proširuju saradnju na uklanjanju i uništavanju eksplozivnih sredstava i na kopnu
Deminiranjem 5.275 m2 u MZ Bjelimići omogućen povratak stanovnika i obnova njihovih kuća
Kratki film koji tretira problem zaostalih mina u kome su akteri i pripadnici FUCZ prikazuje se večeras u Washingtonu
Predstavnici FUCZ učestvovali u Konferenciji “Humanitarno deminiranje u BiH-Put ka završetku”
Za potrebe Instituta za traženje nestalih osoba u BiH očišćen lokalitet Baletina voda na Treskavici
Pripadnik FUCZ uspješno završio obuku helikopterskog spašavanja u bazi EUFOR-a u Butmiru kod Sarajeva
Zapaženo učešće FUCZ u NATO terenskoj vježbi “Srbija 2018”
Pripadnici FUCZ u Sloveniji učestvovali na vježbi speleospašavanja sa velikih dubina “Skalar 2018”
Pronalaskom tijela Harisa Nalče u Prokoškom jezeru završena osmodnevna potraga FUCZ
Dva pripadnika FUCZ na otoku Braču uspješno završili obuku za ronilačku kvalifikaciju R1
Arrow
Arrow
ArrowArrow
Predstavnice FUCZ u Sloveniji učestvovale u IPA DRAM regionalnoj radionici “Procjena i mapiranje rizika od katastrofa”
Timovi za UES FUCZ i Policije Češke Republike u kasarni Žunovnica na preko 85 hiljada m2 uklonili veliki broj eksplozivnih sredstava
Deminiranjem skoro 34 hiljade m2 u Gornjim Pribitkovićima kod Banovića stvoreni uslovi mještanima Seone za normalno snabdijevanje vodom
PREPORUKE ZA PREDUZIMANJE PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA NA PODRUČJU FEDERACIJE BIH
Poziv za dostavu komentara na Prijedlog Pravilnik o evidenciji obveznika CZ
Pripadnici češke policije i FUCZ proširuju saradnju na uklanjanju i uništavanju eksplozivnih sredstava i na kopnu
Deminiranjem 5.275 m2 u MZ Bjelimići omogućen povratak stanovnika i obnova njihovih kuća
Kratki film koji tretira problem zaostalih mina u kome su akteri i pripadnici FUCZ prikazuje se večeras u Washingtonu
Predstavnici FUCZ učestvovali u Konferenciji “Humanitarno deminiranje u BiH-Put ka završetku”
Za potrebe Instituta za traženje nestalih osoba u BiH očišćen lokalitet Baletina voda na Treskavici
Pripadnik FUCZ uspješno završio obuku helikopterskog spašavanja u bazi EUFOR-a u Butmiru kod Sarajeva
Zapaženo učešće FUCZ u NATO terenskoj vježbi “Srbija 2018”
Pripadnici FUCZ u Sloveniji učestvovali na vježbi speleospašavanja sa velikih dubina “Skalar 2018”
Pronalaskom tijela Harisa Nalče u Prokoškom jezeru završena osmodnevna potraga FUCZ
Dva pripadnika FUCZ na otoku Braču uspješno završili obuku za ronilačku kvalifikaciju R1
Slider

BROŠURE

Federalna uprava civilne zaštite
alternawplk