Timovi za UES FUCZ na Stupama u općini Kakanj uklonili 75 mina
Na lokaciji “Obala rijeke Save-Prud ” u općini Odžak deminirano još 4.253 m² sumnjive površine
Održan sastanak direktora kantonalnih uprava civilne zaštite sa direktorom Federalne uprave civilne zaštite
Obavještenje o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: april 2019. godine
PREPORUKE ZA PREDUZIMANJE PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA NA PODRUČJU FEDERACIJE BIH
U okviru Programa Nauka za mir i sigurnost NATO saveza predstavnik FUCZ u Briselu prezentirao Projekat ispitivanja minskih detektora naredne generacije ALIS
PREPORUKE ZA PREDUZIMANJE PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU NA PODRUČJU F BIH
Na svečanoj sjednici FŠCZ, povodom 1. marta – Dan civilne zaštite FBiH, 83 kolektiva i pojedinca dobilo priznanja za zasluge u oblasti zaštite i spašavanja tokom 2018. godine
UPOZORENJE NA OPASNOST OD MINA I NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA
Četvero uposlenika FUCZ dobitnici priznanja za doprinos u oblasti zaštite i spašavanja
Akcijom FUCZ spriječena veća šteta na dijelu vertikalnog transporta i stvoreni uslovi za funkcionisanje četverosjeda na Bjelašnici
Tim za civilno-vojnu saradnju (CMSE) Ambasade SAD-a u BiH posjetio FUCZ
Zahvalnica Olimpijskog komiteta BiH FUCZ za podršku u pripremi i uspješnoj realizaciji EYOF-a 2019
Uspješan angažman FUCZ u pripremi i održavanju EYOF-a 2019
Tim FUCZ iz Livna dostavio neophodnu pomoć socijalno ugroženim porodicama u Livnu, Bosanskom Grahovu i Glamoču
Arrow
Arrow
ArrowArrow
Timovi za UES FUCZ na Stupama u općini Kakanj uklonili 75 mina
Na lokaciji “Obala rijeke Save-Prud ” u općini Odžak deminirano još 4.253 m² sumnjive površine
Održan sastanak direktora kantonalnih uprava civilne zaštite sa direktorom Federalne uprave civilne zaštite
Obavještenje o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: april 2019. godine
PREPORUKE ZA PREDUZIMANJE PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA NA PODRUČJU FEDERACIJE BIH
U okviru Programa Nauka za mir i sigurnost NATO saveza predstavnik FUCZ u Briselu prezentirao Projekat ispitivanja minskih detektora naredne generacije ALIS
PREPORUKE ZA PREDUZIMANJE PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU NA PODRUČJU F BIH
Na svečanoj sjednici FŠCZ, povodom 1. marta – Dan civilne zaštite FBiH, 83 kolektiva i pojedinca dobilo priznanja za zasluge u oblasti zaštite i spašavanja tokom 2018. godine
UPOZORENJE NA OPASNOST OD MINA I NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA
Četvero uposlenika FUCZ dobitnici priznanja za doprinos u oblasti zaštite i spašavanja
Akcijom FUCZ spriječena veća šteta na dijelu vertikalnog transporta i stvoreni uslovi za funkcionisanje četverosjeda na Bjelašnici
Tim za civilno-vojnu saradnju (CMSE) Ambasade SAD-a u BiH posjetio FUCZ
Zahvalnica Olimpijskog komiteta BiH FUCZ za podršku u pripremi i uspješnoj realizaciji EYOF-a 2019
Uspješan angažman FUCZ u pripremi i održavanju EYOF-a 2019
Tim FUCZ iz Livna dostavio neophodnu pomoć socijalno ugroženim porodicama u Livnu, Bosanskom Grahovu i Glamoču
Slider

FOTO

BROŠURE

Federalna uprava civilne zaštite
alternawplk