FUCZ i ove godine pružala podršku “Maršu mira 2018” u okviru obilježavanja 23. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice
Obavještenje za sve učesnike Marša mira:
Austrija uručila FUCZ donaciju od 56 šatora za smještaj migranata u Bosni i Hercegovni
Direktor Solak sa čelnicima Kantona br. 10 u Livnu razgovarao o opremljenosti Kantonalne CZ, deminaranju i pripremi za požarnu sezonu
OBAVJEŠTENJE ZA MEDIJE
Pripadnici FUCZ učestvovali u dvodnevnoj Saveznoj vježbi gorskih službi spašavanja Bosne i Hercegovine u Parku prirode “Hutovo blato”
U Umoljanima kod Trnova održana pokazna vježba korištenja NICS sistema u BiH u kojoj su učestvovali i pripadnici FUCZ
Timovi FUCZ deminirali još 26.506 kvadratnih metara na trasi “Marš mira Nezuk” u općini Sapna
Deminiranjem lokaliteta Novi Grad – Potop u općini Odžak očišćeno još 30.810 kvadratnih metara sumnjive površine
Sastanci direktora Solaka i čelnika BPK Goražde rezultirali spremnošću rješavanja problema uništavanja minsko-eksplozivnih sredstava i osnaživanju CZ
Održan radni sastanak o nastavku aktivnosti na Projektu novog pristupa deminiranju u BiH – IPA II
Poziv za dostavu komentara na Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije obveznika civilne zaštite i obrazac sa uputstvom za dostavljanje komentara i prijedloga izmjena na teskt navedenog propisa
Vodiči sa psima FUCZ na Pohorju u Sloveniji uspješno završili obuku za vodiče potražnih pasa na otvorenim prostorima
Timovi za UES FUCZ za prva 4 i po mjeseca 2018. godine uspješno obavili 563 zadatka i uklonili i uništili 1.828 komada eksplozivnih sredstava
Federalna uprava civilne zaštite i Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu potpisali sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji
Arrow
Arrow
ArrowArrow
FUCZ i ove godine pružala podršku “Maršu mira 2018” u okviru obilježavanja 23. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice
Obavještenje za sve učesnike Marša mira:
Austrija uručila FUCZ donaciju od 56 šatora za smještaj migranata u Bosni i Hercegovni
Direktor Solak sa čelnicima Kantona br. 10 u Livnu razgovarao o opremljenosti Kantonalne CZ, deminaranju i pripremi za požarnu sezonu
OBAVJEŠTENJE ZA MEDIJE
Pripadnici FUCZ učestvovali u dvodnevnoj Saveznoj vježbi gorskih službi spašavanja Bosne i Hercegovine u Parku prirode “Hutovo blato”
U Umoljanima kod Trnova održana pokazna vježba korištenja NICS sistema u BiH u kojoj su učestvovali i pripadnici FUCZ
Timovi FUCZ deminirali još 26.506 kvadratnih metara na trasi “Marš mira Nezuk” u općini Sapna
Deminiranjem lokaliteta Novi Grad – Potop u općini Odžak očišćeno još 30.810 kvadratnih metara sumnjive površine
Sastanci direktora Solaka i čelnika BPK Goražde rezultirali spremnošću rješavanja problema uništavanja minsko-eksplozivnih sredstava i osnaživanju CZ
Održan radni sastanak o nastavku aktivnosti na Projektu novog pristupa deminiranju u BiH – IPA II
Poziv za dostavu komentara na Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije obveznika civilne zaštite i obrazac sa uputstvom za dostavljanje komentara i prijedloga izmjena na teskt navedenog propisa
Vodiči sa psima FUCZ na Pohorju u Sloveniji uspješno završili obuku za vodiče potražnih pasa na otvorenim prostorima
Timovi za UES FUCZ za prva 4 i po mjeseca 2018. godine uspješno obavili 563 zadatka i uklonili i uništili 1.828 komada eksplozivnih sredstava
Federalna uprava civilne zaštite i Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu potpisali sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji
Slider

FOTO

BROŠURE

Federalna uprava civilne zaštite
alternawplk